Walne zgromadzenie 2022

Uchwały Walnego Zgromadzenie 2022

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 2022 dostępne są dla członków spółdzielni po zalogowaniu do serwisu eBOK. W menu bocznym eBOK - w sekcji dokumenty, należy wybrać interesujący nas rodzaj dokumentów - w tym przypadku: Podjęte uchwały WZC 2022, następnie otworzyć lub pobrać dokument i kliknąć w link znajdujący się w dokumencie, który pozwoli pobrać wszystkie podjęte uchwały. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 2022 są również dostępne dla Członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni przy ul. Różyckiego 19 w pokoju nr 227 - w godzinach od 7.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku) .


PROTOKÓŁ
KOLEGIUM
27-29 czerwca 2022 PROTOKÓŁ KOLEGIUM
UCHWAŁA nr
1 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok.
UCHWAŁA nr
2 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok.
UCHWAŁA nr
3 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok.
UCHWAŁA nr
4 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok.
UCHWAŁA nr
5 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok.
UCHWAŁA nr
6 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok.
UCHWAŁA nr
7 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok.
UCHWAŁA nr
8 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok.
UCHWAŁA nr
9 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2020 rok Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
UCHWAŁA nr
10 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2021 rok Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
UCHWAŁA nr
11 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie zmiany Uchwały nr 10/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w sprawie zbycia lokalu niemieszkalnego garażu nr 4 przy ul. Krasickiego 12 w Jeleniej Górze.
UCHWAŁA nr
12 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych nabywanych lub przejmowanych na własność w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z udziałem Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
UCHWAŁA nr
13 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie zmiany statutu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
UCHWAŁA nr
14 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa może zaciągnąć.


04-07-2022

Rada Nadzorcza i Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej serdecznie dziękują wszystkim naszym Członkom, którzy zechcieli czynnie uczestniczyć w tegorocznym Walnym Zgromadzeniu - tym niezwykle ważnym wydarzeniu w życiu każdej Spółdzielni - odbytym w dniach 27-29 czerwca. Po rocznej przerwie w jego zwołaniu, spowodowanej epidemią Covid-19, była to okazja do bezpośredniego zaprezentowania Państwu informacji i sprawozdań z działalności Spółdzielni oraz jej organów za ostatnie dwa lata. Podjęto wiele ważnych uchwał w sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia. Obrady dawały też możliwość dyskusji nad istotnymi dla Spółdzielni sprawami i złożenia wniosków w kwestiach ważnych dla Państwa. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w większym gronie, by rozmawiać i rozstrzygać o ważnych dla naszej Spółdzielni sprawach.

02-06-2022

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków 2022 oraz sprawozdania organów Spółdzielni dostępne są dla członków JSM
po zalogowaniu na platformie eBOK
oraz w siedzibie Spółdzielni przy ul. Różyckiego 19 w pokoju nr 227 - w godzinach od 7.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku)

Zakładka: Dokumenty / Rodzaj: Walne Zgromadzenie Członków JSM 2022Walne zgromadzenie 2020

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU JSM Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2019 ROK (*.pdf) 
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ JSM ZA 2019 ROK (*.pdf) 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019 ROK (*.pdf) 
LIST POLUSTRACYJNY (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2019

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2018

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2017

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2016

Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 
Projekty uchwał (*.zip) 

Walne zgromadzenie 2015

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2014

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2013

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2012

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2011

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2010

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf)