Opis projektu


Kompleksowa termomodernizacja w budynkach mieszkalnych
Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze informuje, że mając na uwadze dbałość o środowisko ekologiczne, komfort życia mieszkańców, rozwój gospodarki niskoemisyjnej w regionie oraz poprawę efektywności energetycznej budynków, Spółdzielnia złożyła stosowny wniosek i otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pod nazwą: Kompleksowa termomodernizacja w budynkach mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ.

Wniosek nr RPDS.03.03.03-02-0024/16
„Kompleksowa termomodernizacja w budynkach mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”
Całkowita wartość projektu: 4 351 632,17 zł
Wartość dofinansowania z funduszy europejskich: 2 015 778,09 zł


Projektem objęte są budynki zlokalizowane przy ul. K.I.Gałczyńskiego 18, 20, J.Kiepury 30, 32, M.Curie-Skłodowskiej 13 oraz T.Sygietyńskiego 1, 3 i 5 w Jeleniej Górze.

Celem projektu jest przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej ww. budynków oraz poprawa środowiska naturalnego poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych.