Przetargi

21 marzec 2023

pobierz (pdf) pdf
Dostawa materiału i położenie płytek gress na stopniach schodów i podestach w klatkach schodowych budynków:
• Różyckiego 1 - kl. nr II
• Karłowicza 4 – kl. nr I, II, III, IV
• Karłowicza 27 – kl. nr V, VI
• Obrońców Westerplatte 3 - kl. nr I, II
• Zachodnia 6 – kl. nr I
• Transportowa 13 – kl. nr I

10 marzec 2023

pobierz (pdf) pdf
UWAGA – zmiana terminu składania ofert do dnia 27.03.2023 do godz. 10.00
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wejść do budynku oraz szybów windowych dla klatek schodowych z adaptacją komór zsypowych na strefę wejścia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz opracowaniem przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla niżej wymienionej lokalizacji w Jeleniej Górze pozostającej w zasobach JSM przy ul. Noskowskiego 9 klatka XIII i XIV”

10 marzec 2023

pobierz (pdf) pdf
Wykonanie inwentaryzacji budowlano instalacyjnej kondygnacji piwnicy budynku przy ul. Wyspiańskiego 32 w Jeleniej Górze

9 marzec 2023

pobierz (pdf) pdf
Dostawa i wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynków (piwnicach, komorach zsypowych) wraz z robotami towarzyszącymi, w ilości i według typów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ, w budynkach będących w zarządzie JSM, zlokalizowanych na osiedlach Zabobrze II i Zabobrze III administracji „DWÓJKA” w Jeleniej Górze.

9 marzec 2023

pobierz (pdf) pdf - Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie kompleksowej modernizacji 2 dźwigów osobowych wraz z robotami budowlano – instalacyjnymi w zakresie dotyczącym przebudowy wejść do budynków, szybów windowych oraz prac remontowych w zasobach będących w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”
ZADANIE 1 – przy ul. Noskowskiego 9 – klatka X
ZADANIE 2 – przy ul. Noskowskiego 10 – klatka VIII


Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze informuje, że posiada do wynajęcia wolne lokale użytkowe