Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu dostępne są dla członków spółdzielni po zalogowaniu do serwisu eBOK.
W menu bocznym eBOK - w sekcji dokumenty, należy wybrać interesujący nas rodzaj dokumentów (w tym przypadku Uchwały Zarządu).2 0 2 4


pobierz
Zarządzenie nr
26 / 2024
w spr. zwołania WZ JSM 2024

pobierz
Zarządzenie nr
25 / 2024
w spr. Planu Pracy Klubu Seniora na II kw. 2024

pobierz
Zarządzenie nr
18 / 2024
w spr. rocznego planu wpływów i wydatków f. na dział. społ i ośw-kult. na 2024

2 0 2 3


pobierz
Zarządzenie nr
71 / 2023
w spr. planu pracy Klubu Seniora na I kw.2024

pobierz
Zarządzenie nr
69 / 2023
w spr. pokrycia kosztów opłat dział. SiOK dla najemców od 2024

pobierz
Zarządzenie nr
62 / 2023
w spr. stawek opłat na pokrycie kosztów różnicy wody-dla lokali uzytkowych na najem

pobierz
Zarządzenie nr
61 / 2023
w spr. wys stawek opłat za najem lokali uzyt. i dzierżawę terenu w JSM

pobierz
Zarządzenie nr
56 / 2023
w spr. planu pracy Klubu Seniora na IV kw.2023

pobierz
Zarządzenie nr
55 / 2023
w spr. przyjęcia Regulaminu sprawowania nadzoru nad placami rekreacji w JSM

pobierz
Zarządzenie nr
54 / 2023
w spr. wysokości stawek opłat za najem lokali mieszkalnych w JSM na 2024 rok.

pobierz
Zarządzenie nr
50 / 2023
w sprawie zasad i warunków finansowych umieszczania plakatów, ulotek i innych materiałów reklamowych.

pobierz
Zarządzenie nr
44 / 2023
w spr.wys. stawek opłat za najem wnęk korytarzowych(...) obowiązujących od 01.01.2024 r.

pobierz
Zarządzenie nr
39 / 2023
w spr. planu pracy Klubu Seniora

pobierz
Zarządzenie nr
38 / 2023
w spr. Zasad wynajmu i użytkowania wnęk korytarzowych oraz innych pomieszczeń wspólnego użytku w zasobach JSM

pobierz
Zarządzenie nr
37 / 2023
w spr. ogłoszenia tekstu jedn. regulaminu Rady Nadzorczej

pobierz
UCHWAŁA nr
28 / 2023
w spr. zwołania Walnego Zgromadzenia Członków JSM w 2023 roku, HARMONOGRAM CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA

pobierz
UCHWAŁA nr
19 / 2023
w spr.wysokości opłat za zużywaną wodę i odprowadzane ścieki dla użytkowników lokali bez ważnej cechy legalizacyjnej wodomierza.

pobierz
UCHWAŁA nr
13 / 2023
w spr. rocznego planu wpływów i wydatków f. na dział. społ i ośw-kult. na 2023.

pobierz
UCHWAŁA nr
9 / 2023
w spr. wys.opłat stawki róznicy wody dla budynku Transportowa 24.

pobierz
Zarządzenie nr
1 / 2023
w spr. planu pracy Klubu Seniora

2 0 2 2


pobierz
UCHWAŁA nr
81 / 2022
w spr. planu pracy klubu seniora I kw. 2023

pobierz
UCHWAŁA nr
78 / 2022
w spr. przyjęcia Regulaminu konkursu Kartka bożonarodzeniowa

pobierz
UCHWAŁA nr
77 / 2022
w spr. przyjęcia Regulaminu konkursu Magiczna bombka

pobierz
UCHWAŁA nr
76 / 2022
w spr. stawek opłat na pokrycie kosztów różnicy wody-dla lokali użytkowych na najem

pobierz
UCHWAŁA nr
75 / 2022
w spr. wys stawek opłat za najem lokali uzyt. i dzierżawę terenu w JSM

pobierz
UCHWAŁA nr
66 / 2022
w spr. plany pracy Klubu Seniora IV kw. 2022

pobierz
UCHWAŁA nr
65 / 2022
w spr. wysokości stawek opłat za najem lokali mieszkalnyhc w JSM od 01.01.2023

pobierz
UCHWAŁA nr
56 / 2022
w spr. zasad postępowania wynajmu lokali mieszkalnych

pobierz
UCHWAŁA nr
55 / 2022
w spr. przyjecia regulaminu konkursu "Wspomnienie z wakacji"

pobierz
UCHWAŁA nr
51 / 2022
w spr. ogłoszenia tekstu jednolitego statutu JSM

pobierz
UCHWAŁA nr
46 / 2022
w sprawie przyjęcia REGULAMINU ZAJĘĆ ROWEROWYCH przeprowadzanych w ramach cyklu „Wakacje z JSM”

pobierz
UCHWAŁA nr
45 / 2022
w sprawie przyjęcia REGULAMINU ZAJĘĆ PIŁKARSKICH przeprowadzanych w ramach cyklu „Wakacje z JSM”

pobierz
UCHWAŁA nr
44 / 2022
w sprawie przyjęcia REGULAMINU ZAJĘĆ TANECZNYCH przeprowadzanych w ramach cyklu „Wakacje z JSM”

pobierz
UCHWAŁA nr
42 / 2022
w spr. plany pracy Klubu Seniora III kw. 2022

pobierz
UCHWAŁA nr
41 / 2022
w spr. regulaminu Mój piękny balkon

pobierz
UCHWAŁA nr
38 / 2022
w spr. zmiany uchwały 65/2021 - stawki na róznice wody dla lokali na najem

pobierz
UCHWAŁA nr
37 / 2022
w spr. zwolnienia z naliczania opłat za udostęp. nieruch. na rzecz UMJG

pobierz
UCHWAŁA nr
36 / 2022
w spr. zwołania Walnego Zgromadzenia

pobierz
UCHWAŁA nr
29 / 2022
w spr. Regulaminu konkursu Wielkanocne dekoracje

pobierz
UCHWAŁA nr
28 / 2022
w spr. Regulaminu przejmowania wspólnot

pobierz
UCHWAŁA nr
18 / 2022
w spr. planu pracy klubu seniora

pobierz
UCHWAŁA nr
15 / 2022
W spr.planu wpływów i wydatków FSiOK na 2022.

pobierz
UCHWAŁA nr
11 / 2022
W sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla dzieci „MOJE OSIEDLE – MIEJSCE, E KTÓRYM MIESZKAM”.

pobierz
UCHWAŁA nr
6 / 2022
w sprawie ustalenia zasad naliczania opłat za udostępnianie nieruchomości stanowiącej zasoby JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
1 / 2022
w spr. zmiany uchwały nr 47-2014 w spr. zmiany opłaty przy wyodrębnieniu lokalu.


2 0 2 1


pobierz
UCHWAŁA nr
80 / 2021
W sprawie planu pracy Klubu Seniora Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na I kwartał 2022 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
74 / 2021
w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu "Siąteczny balkon"

pobierz
UCHWAŁA nr
65 / 2021
w sprawie wysokości stawek opłat na pokrycie kosztów wody

pobierz
UCHWAŁA nr
64 / 2021
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu „ŚWIĄTECZNA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

pobierz
UCHWAŁA nr
63 / 2021
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu „MAGICZNA BOMBKA”

pobierz
UCHWAŁA nr
59 / 2021
w sprawie wysokości stawek opłat za najem lokali użytkowych i za dzierżawę ternu w zasobach JSM w 2022 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
55 / 2021
w sprawie wysokości stawek opłat za najem lokali mieszkalnych z JSM na 2022 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
52 / 2021
w sprawie planu pracy Klubu Seniora JSM

pobierz
UCHWAŁA nr
43 / 2021
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla dzieci "Wspomnienie z Wakacji".

pobierz
UCHWAŁA nr
37 / 2021
w spr. zmiany stawki wody lokali użytkowych na umowe najmu

pobierz
UCHWAŁA nr
33 / 2021
w sprawie przyjęcia Regulaminu akcji pn. WAKACJE Z PIŁKĄ I POMPONEM

pobierz
UCHWAŁA nr
30 / 2021
w sprawie przyjęcia regulaminu "MÓJ PIĘKNY BALKON"

pobierz
UCHWAŁA nr
24a / 2021
w sprawie planu pracy Klubu Seniora JSM na III kwartał 2021 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
20 / 2021
w sprawie zmian wysokości odpisu na fundusz remontowy oraz zmiany stawki eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych na umowę najmu budynków nr 16, 18, 20 przy ul. Gałczyńskiego w JG w związku z modernizacją instalacji ciepłowniczych.

pobierz
UCHWAŁA nr
18a / 2021
w sprawie planu pracy Klubu Seniora JSM na II kwartał 2021 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
14 / 2021
w sprawie Regulaminu dostępu i korzystania z serwisu "eBOK" dostępnego ze strony internetowej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
13 / 2021
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla dzieci "KOLOROWA PISANKA".

pobierz
UCHWAŁA nr
10 / 2021
w sprawie rocznego planu wpływów i wydatków funduszu na działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rok 2021.


2 0 2 0


pobierz
UCHWAŁA nr
75 / 2020
w sprawie planu pracy Klubu Seniora JSM na I kwartał 2021 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
73 / 2020
w sprawie wysokości stawek opłat na pokrycie kosztów wody stanowiącej różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wodomierzy ...

pobierz
UCHWAŁA nr
71 / 2020
w sprawie wytycznych do kwalifikowania dźwigów osobowych w zasobach JSM do remontów głównych.

pobierz
UCHWAŁA nr
65 / 2020
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
63 / 2020
w sprawie wysokości stawek opłat za najem lokali użytkowych i za dzierżawę ternu w zasobach JSM w 2021 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
64 / 2020
w spr. ogłoszenia jednolitego tekstu statutu JSM

pobierz
UCHWAŁA nr
60 / 2020
w spr. planu Klubu Seniora JSM na IV kw.2020

pobierz
UCHWAŁA nr
59 / 2020
w sprawie wysokości stawek opłat za najem lokali mieszkalnych z JSM na 2021 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
51 / 2020
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla dzieci "WSPOMNIENIE Z WAKACJI".

pobierz
UCHWAŁA nr
48 / 2020
w sprawie wysokości opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki dla użytkowników lokali bez ważnej cechy legalizacyjnej wodomierza.

pobierz
UCHWAŁA nr
47 / 2020
w sprawie zasad świadczenia odpłatnych usług na rzecz mieszkańców przez DOT JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
46 / 2020
W sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków JSM w 2020 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
44 / 2020
w sprawie zamiany Regulaminu konkursu "MÓJ PIĘKNY BALKON" przeprowadzonego w zasobach JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
38 / 2020
w sprawie planu pracy Klubu Seniora JSM na III kwartał 2020 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
37 / 2020
w sprawie przyjęcia Regulaminu akcji pn. WAKACJE Z PIŁKĄ I POMPONEM

pobierz
UCHWAŁA nr
36 / 2020
w sprawie kosztów upomnienia.

pobierz
UCHWAŁA nr
28 / 2020
w spr. rocznego planu wpływów i wydatków f. na dział. FSiOK 2020

pobierz
UCHWAŁA nr
23 / 2020
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla dzieci "KOLOROWA PISANKA"

pobierz
UCHWAŁA nr
20 / 2020
w sprawie zmiany uchwały 47/2014

pobierz
UCHWAŁA nr
18 / 2020
w spr. zasad i warunków finansowych umieszczania banerów, tablic wolnostojących, szyldów i innych form reklamy na budynkach, obiektach i terenach JSM


2 0 1 9


pobierz
UCHWAŁA nr
109 / 2019
w sprawie planu pracy Klubu Seniora JSM na I kwartał 2020 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
99 / 2019
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu "Świąteczny Balkon" - edycja 2019.

pobierz
UCHWAŁA nr
101 / 2019
w spr. przyjęcia Regulaminu konkursu fotograficznego „MOJE OSIEDLE, MOJA DZIELNICA”.

pobierz
UCHWAŁA nr
100 / 2019
w spr. przyjęcia Regulaminu konkursu „ŚWIĄTECZNA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”.

pobierz
UCHWAŁA nr
98 / 2019
w sprawie Regulaminu konkursu "MAGICZN BOMBKA" przeprowadzonego w zasobach JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
94 / 2019
w spr. Regulamin naboru na wolne stanowiska w JSM

pobierz
UCHWAŁA nr
91 / 2019
w sprawie stawek opłat na pokrycie wydatków na działalność społeczną i oświatowo-kulturalną od 01.01.2020r.

pobierz
UCHWAŁA nr
90 / 2019
w sprawie wysokości stawek opłat za najem lokali mieszkalnych w JSM na 2020 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
89 / 2019
w sprawie wysokości stawek opłat za najem lokali użytkowych i za dzierżawę terenu w zasobach JSM w 2020 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
83 / 2019
w sprawie zasad i warunków finansowych umieszczania plakatów, ulotek i innych materiałów reklamowych oraz plakatów i ogłoszeń wyborczych w budynkach JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
80 / 2019
w sprawie planu finansowego działalności oraz planu pracy Klubu Seniora JSM na IV kwartał 2019 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
73 / 2019
w sprawie wysokości opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki dla użytkowników lokali bez ważnej cechy legalizacyjnej wodomierza.

pobierz
UCHWAŁA nr
60 / 2019
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu JSM

pobierz
UCHWAŁA nr
54 / 2019
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu "MÓJ PIĘKNY BALKON"

pobierz
UCHWAŁA nr
42 / 2019
w spr. zwołania Walnego Zgromadzenia Członków JSM w 2019 roku

pobierz
UCHWAŁA nr
8 / 2019
w sprawie zmiany Uchwały nr 92/2018 Zarządu


2 0 1 8


pobierz
UCHWAŁA nr
112 / 2018
w sprawie zasad eksploatacji wodomierzy w lokalach zarządzanych przez JSM

pobierz
UCHWAŁA nr
105 / 2018
w sprawie regulaminu dostępu i korzystania z serwisu "e-BOK"

pobierz
UCHWAŁA nr
104 / 2018
w sprawie zasad dostępu i korzystania z portalu ista connect w JSM

pobierz
UCHWAŁA nr
103 / 2018
w sprawie wysokości stawek opłat za najem lokali mieszkalnych w JSM na 2019 rok

pobierz
UCHWAŁA nr
92 / 2018
w sprawie wysokości stawek opłat za najem lokali użytkowych i za dzierżawę terenu

pobierz
UCHWAŁA nr
88 / 2018
w sprawie wysokości opłat za najem wnęk korytarzowych oraz innych pomieszczeń

pobierz
UCHWAŁA nr
76 / 2018
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej JSM

pobierz
ZAŁĄCZNIK DO
U. nr 76 / 2018
Załącznik do uchwały nr 76 / 2018 - Regulamin Rady Nadzorczej JSM

pobierz
UCHWAŁA nr
72 / 2018
w sprawie wysokości opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki

pobierz
UCHWAŁA nr
49 / 2018
w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 39/2018 Zarządu JSM z dnia 29.03.2018 roku w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2018 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
39 / 2018
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2018 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
11 / 2018
w sprawie regulaminu przejmowania wspólnot mieszkaniowych w zarząd/administrowanie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze


2 0 1 7


pobierz
UCHWAŁA nr
98 / 2017
w sprawie zmiany uchwały Zarządu nr 87/2017 z dnia 3 października 2017 roku w sprawie wysokości stawek opłat za najem lokali użytkowych i za dzierżawę terenu w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2018 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
92 / 2017
w sprawie wysokości opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i użytkowe dla osób, które na mocy ustawy z dnia 20.07.2017r. zostały przyjęte w poczet członków Spółdzielni.

pobierz
UCHWAŁA nr
87 / 2017
w sprawie wysokości stawek opłat za najem lokali użytkowych i za dzierżawę terenu w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2018 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
85 / 2017
w sprawie wysokości stawek opłat za najem lokali mieszkalnych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2018 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
65 / 2017
w sprawie zasad postępowania przy wycince drzew i krzewów w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
55 / 2017
w sprawie regulaminu konkursu „ Mój piękny balkon” w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
52 / 2017
w sprawie regulaminu konkursu „Mój piękny balkon” w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
43 / 2017
w sprawie zmiany „Zasad wynajmu i użytkowania wnęk korytarzowych oraz innych pomieszczeń wspólnego użytku w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” oraz ogłoszenia tekstu jednolitego.

pobierz
UCHWAŁA nr
37 / 2017
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2017 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
35 / 2017
w sprawie wysokości opłat za zużywaną wodę i odprowadzane ścieki dla użytkowników lokali bez ważnej cechy legalizacyjnej wodomierza.

pobierz
ZAŁĄCZNIK DO
U. nr 35 / 2017
Załącznik do uchwały nr 35 / 2017

pobierz
UCHWAŁA nr
24 / 2017
w sprawie zmiany uchwały Zarządu nr 47/2014 z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłaty pobieranej od osób, na rzecz których następuje przeniesienie własności lokalu.

pobierz
UCHWAŁA nr
13 / 2017
w sprawie zasad postępowania przy wycince drzew i krzewów w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
9 / 2017
w sprawie planu budowy osłon śmietnikowych w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2017 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIK DO
U. nr 9 / 2017
Załącznik do uchwały nr 9 / 2017


2 0 1 6


pobierz
UCHWAŁA nr
101 / 2016
w sprawie zasad i warunków finansowych umieszczania plakatów, ulotek i innych materiałów reklamowych oraz plakatów i ogłoszeń wyborczych w budynkach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
100 / 2016
w sprawie wysokości stawek opłat za najem lokali użytkowych i za dzierżawę terenu w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2017 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
91 / 2016
w sprawie wysokości stawek opłat za najem lokali mieszkalnych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2017 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
88 / 2016
w sprawie zasad postępowania wynajmu lokali mieszkalnych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
73 / 2016
w sprawie przyjęcia zasad postępowania w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nabytego przez Spółdzielnię w postępowaniu egzekucyjnym.

pobierz
UCHWAŁA nr
35 / 2016
w sprawie wysokości opłat za zużywaną wodę i odprowadzane ścieki dla użytkowników lokali bez ważnej cechy legalizacyjnej wodomierza.

pobierz
UCHWAŁA nr
34 / 2016
w sprawie dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na korzystanie z osłony śmietnikowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
32 / 2016
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2016 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
8 / 2016
w sprawie planu budowy osłon śmietnikowych w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2016 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
7 / 2016
w sprawie przeznaczenia gruntu w nieruchomości wspólnej przy ul. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego 12 (dz. 48, Am-18 obręb 60) gdzie posadowiona jest wiata śmietnikowa użytkowana wspólnie z mieszkańcami nieruchomości przy ul. Moniuszki 4, 6 w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
3 / 2016
w sprawie zasad i warunków finansowych umieszczania plakatów, ulotek i innych materiałów reklamowych w budynkach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.


Archiwum 2012 - 2015

2015


pobierz
UCHWAŁA nr
124 / 2015
w sprawie przeprowadzenia badania lustracyjnego gospodarności, legalności i rzetelności całości działania Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
103 / 2015
w sprawie wysokości stawek opłat za najem lokali mieszkalnych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2016 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
101 / 2015
w sprawie wysokości stawek opłat za najem lokali użytkowych i za dzierżawę terenu w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2016 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
99 / 2015
w sprawie regulaminu dostępu i korzystania z serwisu „ e-BOK” dostępnego ze strony internetowej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
94 / 2015
w sprawie zasad i warunków finansowych umieszczania plakatów i ogłoszeń wyborczych w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
93 / 2015
w sprawie obciążeń za naprawę główną dźwigów osobowych w 2014 roku osób zamieszkałych na podstawie umowy najmu w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
91 / 2015
w sprawie zasad wynajmu i użytkowania wnęk korytarzowych oraz innych pomieszczeń wspólnego użytku w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
53 / 2015
w sprawie dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na realizację osłony śmietnikowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
49 / 2015
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2015 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
43 / 2015
w sprawie regulaminu publikowania reklam/ogłoszeń na stronie internetowej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
40 / 2015
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2015 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
29 / 2015
Działając na podstawie § 32 statutu Spółdzielni z uwzględnieniem § 2 ust.7 pkt 2 i §3 ust. 6 regulaminu Funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych, Zarząd postanawia, co następuje:

pobierz
UCHWAŁA nr
10 / 2015
w sprawie zwiększenia wysokości stawek odpisu na fundusz remontowy budynków nr 16 i 18 przy ul. Gałczyńskiego w Jeleniej Górze dla najemców lokali.

pobierz
UCHWAŁA nr
9 / 2015
w sprawie planu budowy osłon śmietnikowych w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2015 roku.dynku nr 8 przy ul.Noskowskiego w Jeleniej Górze.


2014

Uchwała 113 /2014 (*.pdf)  pdf - w sprawie opłaty za wypis z rejestru gruntów pobierany w celu sporządzenia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności lokalu.
Uchwała 110 /2014 (*.pdf)  pdf - w sprawie zasad ustalenia wysokości zaliczek na centralne ogrzewanie (c.o.) i ciepłą wodę użytkową (c.w.u.) na 2015 rok oraz wysokości stawek ryczałtowych za c.o. i c.w.u. na 2015 rok.
Uchwała 100 /2014 (*.pdf)  pdf - w sprawie zmiany uchwały nr 81/2014 Zarządu JSM z dnia 29.08.2014 roku w sprawie zasad i warunków finansowych umieszczania plakatów i ogłoszeń wyborczych w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Uchwała 99 /2014 (*.pdf)  pdf - w sprawie uchwalenia „Zasad postępowania w sprawie przeprowadzenia przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego nabytego przez Jeleniogórską Spółdzielnię Mieszkaniową w postępowaniu egzekucyjnym”.
Uchwała 96 /2014 (*.pdf)  pdf - w sprawie zmiany uchwały nr 81/2014 Zarządu JSM z dnia 29.08.2014 roku w sprawie zasad i warunków finansowych umieszczania plakatów i ogłoszeń wyborczych w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Uchwała 93 /2014 (*.pdf)  pdf - w sprawie uchwalenia zasad odcinania dopływu ciepłej wody użytkowej w lokalach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Uchwała 90 /2014 (*.pdf)  pdf - w sprawie wysokości stawek opłat za najem lokali mieszkalnych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2015 rok.
Uchwała 81 /2014 (*.pdf)  pdf - w sprawie zasad i warunków finansowych umieszczania plakatów i ogłoszeń wyborczych w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Uchwała 77 /2014 (*.pdf)  pdf - w sprawie zasad budowy osłon śmietnikowych obsługujących budynki zarządzane przez Jeleniogórską Spółdzielnię Mieszkaniową.
Uchwała 61 /2014 (*.pdf)  pdf - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Uchwała 47 /2014 (*.pdf)  pdf - w sprawie wysokości opłaty pobieranej od osób, na rzecz których następuje przeniesienie własności lokalu.
Uchwała 34 /2014 (*.pdf)  pdf - w sprawie dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na realizację osłony śmietnikowej.
Uchwała 18 /2014 (*.pdf)  pdf - w sprawie planu budowy altan śmietnikowych oraz planu budowy miejsc postojowych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2014 roku.
Uchwała 17 /2014 (*.pdf)  pdf - w sprawie planu usuwania wad technologicznych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2014 rok.
Uchwała 11 /2014 (*.pdf)  pdf - w sprawie przyjęcia do stosowania wzoru wniosku w sprawie spisania należności nieściągalnych.
Uchwała 8 /2014 (*.pdf)  pdf - w sprawie dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na remont osłony śmietnikowej.
Uchwała 7 /2014 (*.pdf)  pdf - w sprawie dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na budowę osłony śmietnikowej.

2013

Uchwała 121 /2013(*.pdf)  pdf
Uchwała 98 /2013(*.pdf)  pdf
Uchwała 41 /2013(*.pdf)  pdf
Uchwała 22 /2013(*.pdf)  pdf

2012

Uchwała 110 /2012(*.pdf)  pdf
Uchwała 104 /2012(*.pdf)  pdf
Uchwała 101 /2012(*.pdf)  pdf
Uchwała 94 /2012(*.pdf)  pdf
Uchwała 64 /2012(*.pdf)  pdf
Uchwała 46 /2012(*.pdf)  pdf
Uchwała 30 /2012(*.pdf)  pdf

Archiwum

Uchwała 96 /2011(*.pdf)  pdf
Uchwała 76 /2011(*.pdf)  pdf
Uchwała 74 /2011(*.pdf)  pdf
Uchwała 75 /2011(*.pdf)  pdf
Uchwała 69 /2010(*.pdf)  pdf
Uchwała 71 /2010(*.pdf)  pdf
Uchwała 80 /2010(*.pdf)  pdf

UCHWAŁA nr 30 /2008
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Uchwała(*.pdf)  pdf
Załącznik 1 - Harmonogram części Walnego Zgromadzenia (*.pdf)  pdf
Załącznik 2 - informacja(*.pdf)  pdf
Uzupełniony porządek obrad(*.pdf)  pdf


UCHWAŁA NR 93 /2007
Uchwała(*.pdf)  pdf
w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie odpisów i kopii dokumentów dla członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej