Kontakt

kontakt e-mail

Imię i nazwisko:

Adres lokalu:

Adres e-mail:

Wybierz adresata:

Treść zapytania:

Aby możliwa była odpowiedź na Państwa pytanie należy wypełnić poszczególne pola i podać prawidłowy adres poczty elektronicznej w polu „Adres e-mail:”.

Aby ułatwić Państwu wybór adresata wiadomości, w załączniku podajemy wykaz podstawowych spraw, z którymi można się zwracać do poszczególnych komórek organizacyjnych.
wykaz spraw (*.pdf)  pdf

Numery telefonów

Zgłaszanie awarii: 75 75 22 199


Telefony
Centrala 75 76 74 832 do 34
Biuro Obsługi Mieszkańców 75 76 74 832
Sekretariat 75 76 74 836 do 37
Fax 75 75 43 290
Dział czynszów 75 75 43 291
Stanowisko ds. obsługi kredytów i wkładów 75 75 43 292
Dział członkowsko - mieszkaniowy 75 75 43 293
Administracja "Jedynka" - sprawy techniczne 75 75 25 852
Administracja "Jedynka" - sprawy eksploatacyjne 75 76 74 835
Administracja "Dwójka" - sprawy techniczne 75 75 31 073
Administracja "Dwójka" - sprawy eksploatacyjne 75 75 42 188
Dział obsługi technicznej - kierownik 75 76 44 130
Dział obsługi technicznej - zgłaszanie wszelkich awarii 75 75 22 199
Dział obsługi technicznej - rozliczanie ciepła 75 76 43 015


Spis telefonów wewnętrznych w biurze zarządu
Nr pokoju Nazwa jednostki organizacyjnej Nr wewnętrzny telefonu
B.O.M. Biuro Obsługi Mieszkańców - recepcja 66
B.O.M. Kierownik działu ds.członkowsko - mieszkaniowych 36
B.O.M. Dział członkowsko - mieszkaniowy 37
B.O.M. Dział czynszów 35
101 Dział obsługi technicznej   - zgłaszanie awarii 53
111 Dział obsługi technicznej   - rozliczanie ciepła 44
111 Dział obsługi technicznej   - kierownik 45
102 Dział czynszów 31 - 33
103 Kierownik działu czynszów 34
104 Dział czynszów 35
222 Specjalista ds. gospodarki remontowej 59
202 Specjalista ds. obsługi prawnej oraz gospodarki lokalami użytkowymi 42
202 Dział windykacji 42
210 Zastępca głównego księgowego 47
211 Dział finansowo - księgowy 48, 49
212 Dział kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 50, 51
213 Główna księgowa 52
215 Informatyk 54
220 Sekretariat 57
226 Dział ds. pracowniczych i płac 63
227 Stanowisko ds. zarządzania i samorządu 64


Aktualne adresy, numery telefonów i godziny przyjęć interesantów obu administracji oraz działu obsługi technicznej:

– Administracja "Jedynka"
ul. L.Różyckiego 19 w Jeleniej Górze
tel. 75 75 25 852 (sprawy techniczne)
tel. 75 76 74 835 (sprawy eksploatacyjne)

– Administracja "Dwójka"
ul. T.Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze
tel. 75 75 31 073 (sprawy techniczne)
tel. 75 75 42 188 (sprawy eksploatacyjne)

  Obie administracje przyjmują interesantów w godzinach pracy,
tj. w poniedziałki w godzinach od 700 do 1600, a w pozostałe dni – w godzinach od 700 do 1500.

– Dział obsługi technicznej
ul. L.Różyckiego 19 w Jeleniej Górze
tel. 75 75 22 199 (zgłaszanie wszelkich awarii w godzinach od 700 do 1500,
a w sprawach pilnych – dodatkowo w godzinach od 1500 do 2200 oraz w dniach
wolnych i świątecznych – w godzinach od 1000 do 2200)
  Dział przyjmuje interesantów w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1300. Nadto – w zakresie rozliczeń ciepła – interesanci
przyjmowani są w każdy poniedziałek w godzinach od 1100 do 1630.

Wykaz budynków zarządzanych przez administracje

– Administracja "Jedynka"
Zarządza nieruchomościami obejmującymi wielorodzinne budynki:
• nr 12, 14, 16, 18 przy ul. I.Paderewskiego
• nr 1, 9, 10, 12, 13, 15, 25, 27 przy ul. L.Różyckiego
• nr 2, 3, 4, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 39, 41 przy ul. M.Karłowicza
• nr 4, 8, 10 przy ul. K.Komedy Trzcińskiego
• nr 3 przy ul. O.Kolberga
• nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 przy ul. S.Moniuszki

• nr 10, 11, 12, 13, 14 przy ul. Ptasiej
• nr 13, 14, 15, 16, 17, 18 przy ul. J.Malczewskiego
• nr 1, 3, 5, 7, przy ul. Obrońców Westerplatte
• nr 13, 13a, 15, 17, 21 a, b, 22, 24 przy ul. Transportowej
• nr 6 przy ul. Zachodniej
• nr 16, 18, 20 przy ul. K.Gałczyńskiego
• nr 7 przy ul. Sądowej
• nr 10 przy ul. R.Traugutta
• nr 4 przy ul. M.Kopernika
• nr 38 przy ul. G.Morcinka
• nr 13 przy ul. M.Curie Skłodowskiej
• nr 10, 14 przy ul. Studenckiej
• nr 3, 5, 7 przy ul. Snycerskiej
• nr 10, 12 przy ul. J.Krasickiego
• nr 21 przy ul. J.Słowackiego

– Administracja "Dwójka"
Zarządza nieruchomościami obejmującymi wielorodzinne budynki:
• nr 1, 2, 4, 5, 6, 8 przy ul. J.Elsnera
• nr 15 przy ul. M.Ogińskiego
• nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 przy ul. Z.Noskowskiego
• nr 1, 3, 5 przy ul. G.Bacewicz

• nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 56, 58, 60 przy ul. J.Kiepury
• nr 1, 3, 5, 7, 9, 15 przy ul. A.Wiłkomirskiego
• nr 1, 3, 5 przy ul. T.Sygietyńskiego