Regulaminy

REGULAMIN RADY NIERUCHOMOŚCI

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN RADY NIERUCHOMOŚCI - tekst jednolity na dzień 9.04.2013 roku.
   Załącznik nr 1 (*.pdf)  pdf UCHWAŁA nr 11 / 2022
   Załącznik nr 1 (*.pdf)  pdf UCHWAŁA nr 17 / 2013

REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA OGRZEWANIA LOK.
I PODGRZEWANIA WODY W JSM

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN 2022 rokREGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GZM ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GZM ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE
                                       Tekst jednolity z dnia 10.08.2021r.
   UCHWAŁA (*.pdf)  pdf   UCHWAŁA nr 4 / 2022 - w sprawie zmiany regulaminu
   UCHWAŁA (*.pdf)  pdf   UCHWAŁA nr 58 / 2021 - w sprawie zmiany regulaminu


REGULAMIN ZARZĄDU JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN ZARZĄDU JSM, uchwała nr 22/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku.
   UCHWAŁA (*.pdf)  pdf   UCHWAŁA nr 23 / 2020 - w sprawie zmiany regulaminu


REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN RADY NADZORCZEJ - tekst jednolity

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH tekst jednolity z dnia 10.08.2021r.


REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ - tekst jednolity uchwalony dnia 10.08.2021 roku


REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO - uchwalony dnia 11.12.2015 roku
   UCHWAŁA (*.pdf)  pdf   uchwała nr 74 /2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu porządku domowego w JSM
   UCHWAŁA (*.pdf)  pdf   uchwała nr 73 /2015 w sprawie zmiany regulaminu porządku domowego w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO - uchwalony dnia 14 kwietnia 2015 roku
   UCHWAŁA (*.pdf)  pdf   uchwała nr 22 /2015 w sprawie regulaminu porządku domowego w JSM w Jeleniej Górze.

REGULAMIN PUBLIKOWANIA PŁATNYCH REKLAM NA STRONIE INTERNETOWEJ JSM

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN PŁATNYCH REKLAM
   Załącznik 1 (*.pdf)  pdf   Zlecenie na zamieszczenie płatnej reklamy/ogłoszenia na stronie internetowej JSM
   Załącznik 2 (*.pdf)  pdf   Umowa na zamieszczenie płatnej reklamy/ogłoszenia na stronie internetowej JSM

REGULAMIN przeprowadzania przetargu na pierwszeństwo nabycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego "z ruchu ludności"

   Regulamin (*.pdf)  pdf   Regulamin z dnia 8.12.2020 roku

REGULAMIN serwisu e-BOK

   Regulamin (*.pdf)  pdf   „Regulamin serwisu e-BOK” - z dnia 12.03.2021 roku