Uchwały Rady Nadzorczej

2 0 2 4

Uchwały Rady Nadzorczej dostępne są dla członków spółdzielni po zalogowaniu do serwisu eBOK.
W menu bocznym eBOK - w sekcji dokumenty, należy wybrać interesujący nas rodzaj dokumentów (w tym przypadku Uchwały Rady Nadzorczej).


UCHWAŁA nr
24 / 2024
2024.06.10 przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

pobierz
UCHWAŁA nr
23 / 2024
2024.06.10 „Obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali”

pobierz
UCHWAŁA nr
22 / 2024
2024.06.10 opłat za korespondencję wysyłaną na adres do korespondencji.

pobierz
UCHWAŁA nr
21 / 2024
2024.06.10 założeń do budowy stawek opłat, wysokości stawek opłat na pokrycie kosztów wody stanowiącej różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych w budynkach od 01.07.2024 roku

pobierz
UCHWAŁA nr
20 / 2024
2024.06.10 zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 14 przy ul. Malczewskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
19 / 2024
2024.06.10 zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

pobierz
UCHWAŁA nr
18 / 2024
2024.05.13 zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 56 przy ul. Kiepury w Jeleniej Górze.
UCHWAŁA nr
17 / 2024
2024.05.13 przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
UCHWAŁA nr
16 / 2024
2024.04.08 przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 rok.
UCHWAŁA nr
15 / 2024
2024.04.08 przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 rok.
UCHWAŁA nr
14 / 2024
2024.04.08 sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 rok.
UCHWAŁA nr
13 / 2024
2024.03.11 przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
UCHWAŁA nr
12 / 2024
2024.03.11 zatwierdzenia struktury organizacyjnej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
11 / 2024
2024.03.11 w spr. podziału Walnego Zgromadzenia JSM w Jeleniej Górze na części.
UCHWAŁA nr
10 / 2024
2024.03.11 wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO celem udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

pobierz
UCHWAŁA nr
9 / 2024
2024.03.11 w spr. planu rzeczowo-finansowego dociepleń ścian budynków wraz z robotami towarzyszącymi w roku 2024

pobierz
UCHWAŁA nr
8 / 2024
2024.03.11 w spr. planu remontów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2024 rok.
UCHWAŁA nr
7 / 2024
2024.02.12 przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
UCHWAŁA nr
6 / 2024
2024.02.12 spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za 2024 rok.
UCHWAŁA nr
5 / 2024
2024.02.12 wyrażenia zgody na zmianę zasad rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody za okresy rozliczeniowe 2022/2023 i 2023/2024w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
4 / 2024
2024.02.12 zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 33/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie opłat za korespondencję wysyłaną na adres do korespondencji
UCHWAŁA nr
3 / 2024
2024.02.12 zmiany Uchwały Rady Nadzorczej nr 54/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia założeń organizacyjno-finansowych realizacji zadania inwestycyjnego.

pobierz
UCHWAŁA nr
2 / 2024
2024.02.12 zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 26/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie zasad finansowania i realizacji przedsięwzięć, związanych z bezpieczeństwem użytkowania zasobów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, współfinansowanych ze środków z nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2009 rok.
UCHWAŁA nr
1 / 2024
2024.01.08 przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

2 0 2 3

Uchwały Rady Nadzorczej dostępne są dla członków spółdzielni po zalogowaniu do serwisu eBOK.
W menu bocznym eBOK - w sekcji dokumenty, należy wybrać interesujący nas rodzaj dokumentów (w tym przypadku Uchwały Rady Nadzorczej).


UCHWAŁA nr
54 / 2023
2023.12.11 przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
53 / 2023
2023.12.11 w spr. zmiany _Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
52 / 2023
2023.12.11 w spr.zmiany _Regulaminu funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
51 / 2023
2023.12.11 w spr. wstępnego planu rzeczowo-finansowego dociepleń ścian budynków wraz z robotami towrzyszącymi w 2024r.

pobierz
UCHWAŁA nr
50 / 2023
2023.12.11 w spr. wstępnego uproszczonego planu remontów w JSM na 2024r.

pobierz
UCHWAŁA nr
49 / 2023
2023.11.13 w spr.sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr 37-2023 RN z dnia 11.09 2023 r, w spr. wys. stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w JSM od 2024
UCHWAŁA nr
48 / 2023
2023.11.13 wyrażenia zgody na przekazanie darowizny pieniężnej.
UCHWAŁA nr
47 / 2023
2023.11.13 przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Bieżąca informacja w sprawach członkowskich.
UCHWAŁA nr
46 / 2023
2023.11.13 wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO celem udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

pobierz
UCHWAŁA nr
45 / 2023
2023.11.13 w spr.zmiany wysokości odpisu na f. rem. oraz w spr. ustalenia wys. wpłat na celowy f. na realizację środków trwałych dla gzmdla budynku nr 5 i 7 przy ul. Moniuszki

pobierz
UCHWAŁA nr
44 / 2023
2023.11.13 w spr. zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 8-2021 z dnia 9 lutego 2021 roku
UCHWAŁA nr
43 / 2023
2023.10.09 przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
UCHWAŁA nr
42 / 2023
2023.09.11 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
UCHWAŁA nr
41 / 2023
2023.09.11 w sprawie sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania członków Zarządu, prokurentów i głównego księgowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
40 / 2023
2023.09.11 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 46 przy ul. Kiepury w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
39 / 2023
2023.09.11 w sprawie założeń do budowy stawek opłat, wysokości stawek opłat na pokrycie kosztów wody stanowiącej różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych w budynkach od 01.01.2024 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
38 / 2023
2023.09.11 w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali użytkowych i garaży w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 01.01.2024r.

pobierz
UCHWAŁA nr
37 / 2023
2023.09.11 w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 01.01.2024r.

pobierz
UCHWAŁA nr
36 / 2023
2023.09.11 w sprawie planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2024 rok.
UCHWAŁA nr
35 / 2023
2023.08.11 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
34 / 2023
2023.08.11 na pokrycie kosztów za zaświadczenie wydawane na wniosek członków Spółdzielni oraz innych osób.

pobierz
UCHWAŁA nr
33 / 2023
2023.08.11 w sprawie opłat za korespondencję wysyłaną na adres do korespondencji.

pobierz
UCHWAŁA nr
32 / 2023
2023.08.11 w sprawie zmiany ”Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
31 / 2023
2023.08.11 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 10 przy ul. Studenckiej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
30 / 2023
2023.08.11 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 16 przy ul. Gałczyńskiego 16 w Jeleniej Górze.
UCHWAŁA nr
29 / 2023
2023.08.11 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Jeleniogórską Spółdzielnię Mieszkaniową kredytu na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Różyckiego 15 w Jeleniej Górze.
UCHWAŁA nr
28 / 2023
2023.08.11 w sprawie założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2024rok.
UCHWAŁA nr
27 / 2023
2023.07.10 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
UCHWAŁA nr
26 / 2023
2023.07.10 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Jeleniogórską Spółdzielnię Mieszkaniową kredytu na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Różyckiego 15 w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
25 / 2023
2023.07.10 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 15 przy ul. Różyckiego w Jeleniej Górze w związku z dociepleniem ścian budynku.
UCHWAŁA nr
24 / 2023
2023.06.06 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
UCHWAŁA nr
23 / 2023
2023.06.06 w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2023-2025.
UCHWAŁA nr
22 / 2023
2023.05.09 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

pobierz
UCHWAŁA nr
21 / 2023
2023.05.09 w sprawie zgłoszenia kandydatów na delegata, zastępcy delegata Spółdzielni na VIII Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP
UCHWAŁA nr
20 / 2023
2023.05.09 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO celem udzielenia zamówienia z wolnej ręki

pobierz
UCHWAŁA nr
19 / 2023
2023.05.9 w sprawie zmiany wysokości odpisu na funduszu remontowym budynku nr 4 przy ul. Kopernika w Jeleniej Górze.
UCHWAŁA nr
18 / 2023
2023.04.11 przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok.
UCHWAŁA nr
17 / 2023
2023.04.11 przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

pobierz
UCHWAŁA nr
16 / 2023
2023.04.11 wyboru przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy.

pobierz
UCHWAŁA nr
15 / 2023
2023.04.11 w sprawie zmiany „Zasad finansowania i realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie portfenetrów i logii…
UCHWAŁA nr
14 / 2023
2023.04.11 sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok.
UCHWAŁA nr
13 / 2023
2023.03.14 w spr. przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
UCHWAŁA nr
12 / 2023
2023.03.14 w spr. podziału członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na części Walnego Zgromadzenia 2023 r. oraz podziału mandatów do Rady Nadzorczej na części Walnego Zgromadzenia.

pobierz
UCHWAŁA nr
11 / 2023
2023.03.14 w spr.zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku przy ul. Obr. Westerplatte 5

pobierz
UCHWAŁA nr
10 / 2023
2023.03.14 w spr.planu rzeczowo-finansowego dociepleń ścian budynków w roku 2023.

pobierz
UCHWAŁA nr
9 / 2023
2023.03.14 w spr. planu remontów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2023 rok.
UCHWAŁA nr
8 / 2023
2023.02.14 przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
UCHWAŁA nr
7 / 2023
2023.02.14 spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za 2023 rok.
UCHWAŁA nr
6 / 2023
2023.02.14 zatwierdzenia struktury organizacyjnej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze
UCHWAŁA nr
5 / 2023
2023.02.14 wyrażenia zgody na bezprzetargowe zlecenie wykonania koncepcji architektonicznej remontu, przebudowy, rozbudowy oraz koniecznych opinii technicznych dla budynku K.Trzcińskiego 12 na siedzibę Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
UCHWAŁA nr
4 / 2023
2023.02.14 zasad realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie, przebudowie i rozbudowie budynku K.Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze

pobierz
UCHWAŁA nr
3 / 2023
2023.02.14 ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale”.
UCHWAŁA nr
2 / 2023
2023.01.10 przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

pobierz
UCHWAŁA nr
1 / 2023
2023.01.10 zmiany ”Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

2 0 2 2

UCHWAŁA nr
55 / 2022
2022.12.13 uchwalenia założeń organizacyjno-finansowych realizacji zadania inwestycyjnego
UCHWAŁA nr
54 / 2022
2022.12.13 przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

pobierz
UCHWAŁA nr
53 / 2022
2022.12.13 w spr. zmiany Regulaminu przeprowadzania przetargu lokali z ruchu ludności
UCHWAŁA nr
46 / 2022
2022.09.13 przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

pobierz
UCHWAŁA nr
45 / 2022
2022.09.13 określenia liczby członków Rad Nieruchomości oraz liczby przedstawicieli mieszkańców budynków do Rady Nieruchomości w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kadencję 2022-2027. Zasady i terminy wyborów do Rad Nieruchomości.
UCHWAŁA nr
44 / 2022
2022.09.13 wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO celem zamówienia z wolnej ręki.
UCHWAŁA nr
43 / 2022
2022.09.13 wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO celem zamówienia z wolnej ręki.

pobierz
UCHWAŁA nr
42 / 2022
2022.09.13 zmiany Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
41 / 2022
2022.09.13 założeń do budowy stawek opłat, wysokości stawek opłat na pokrycie kosztów wody stanowiącej różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych w budynkach od 01.01.2023 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
40 / 2022
2022.09.13 wysokości stawek opłat za używanie lokali użytkowych i garaży w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 01.01.2023r

pobierz
UCHWAŁA nr
39 / 2022
2022.09.13 wysokości stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 01.01.2023r.

pobierz
UCHWAŁA nr
38 / 2022
2022.09.13 plan gospodarczy Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2023 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
37 / 2022
2022.09.13 zmiany Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale w JSM.
UCHWAŁA nr
36 / 2022
2022.08.23 założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2023 rok.
UCHWAŁA nr
35 / 2022
2022.08.23 w sprawie uchylenia Uchwały nr 30/2022 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 09 sierpnia 2022 roku w sprawie założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2023 rok.
UCHWAŁA nr
34 / 2022
2022.08.09 przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

pobierz
UCHWAŁA nr
33 / 2022
2022.08.09 zmiany ”Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz
UCHWAŁA nr
32 / 2022
2022.08.09 zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 10 przy ul. Krasickiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
31 / 2022
2022.08.09 zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku przy ul. Wiłkomirskiego 3 w Jeleniej Górze
UCHWAŁA nr
30 / 2022
2022.08.09 założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2023 rok.
UCHWAŁA nr
29 / 2022
2022.08.04 zniesienia progu 10 000 EURO w związku z udzieleniem zamówienia z wolnej ręki
UCHWAŁA nr
28 / 2022
2022.07.12 w spr. przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
UCHWAŁA nr
27 / 2022
2022.06.14 w spr. przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
UCHWAŁA nr
26 / 2022
2022.06.14 w spr. zniesienia progu 10 000 EURO w związku z udzieleniem zamówienia z wolnej ręki

pobierz
UCHWAŁA nr
25 / 2022
2022.06.14 w spr. zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 21AB przy ul. Transportowej w Jeleniej Górze

pobierz
UCHWAŁA nr
24 / 2022
2022.06.14 w spr. zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynków przy ul. Malczewskiego 16 w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
23 / 2022
2022.06.14 w spr. założeń do budowy stawek opłat, wysokości stawek opłat na pokrycie kosztów wody stanowiącej różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych w budynkach od 01.09.2022 roku

pobierz
UCHWAŁA nr
22 / 2022
2022.06.14 w spr.Regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
UCHWAŁA nr
21 / 2022
2022.05.19 w spr.przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 i 2021rok
UCHWAŁA nr
20 / 2022
2022.05.19 w spr. podziału członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na części Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA nr
19 / 2022
2022.05.19 uchylenia uchwały nr 5/2022 Rady Nadzorczej z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zarządzenia podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2022 roku na piśmie

pobierz
UCHWAŁA nr
18 / 2022
2022.05.10 w spr.sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr 8/2022 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 8 marca 2022 roku, w sprawie planu remontów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2022 rok.
UCHWAŁA nr
17 / 2022
2022.05.10 w spr.przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

pobierz
UCHWAŁA nr
16 / 2022
2022.05.10 w spr.przedłużenia okresu obowiązywania stawki odpisu na fundusz remontowy budynku nr 22 przy ul. Kiepury w Jeleniej Górze przyjętego uchwałą nr 30/2019 Rady Nadzorczej JSM z dnia 9 lipca 2019 roku.
UCHWAŁA nr
15 / 2022
2022.04.12 w spr.przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
UCHWAŁA nr
14 / 2022
2022.04.12 w spr.zarządzenia podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2022 roku na piśmie
UCHWAŁA nr
13 / 2022
2022.04.12 w spr.sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok.
UCHWAŁA nr
12 / 2022
2022.03.08 w spr.przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

pobierz
UCHWAŁA nr
11 / 2022
2022.03.08 w spr.zmiany Regulaminu Rad Nieruchomości
UCHWAŁA nr
10 / 2022
2022.03.08 w spr.zatwierdzenia struktury organizacyjnej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

pobierz
UCHWAŁA nr
9 / 2022
2022.03.08 w spr.planu rzeczowo-finansowego dociepleń w 2022 roku

pobierz
UCHWAŁA nr
8 / 2022
2022.03.08 w spr. planu remontów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2022 rok
UCHWAŁA nr
7 / 2022
2022.02.08 w spr.przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
UCHWAŁA nr
6 / 2022
2022.02.08 w spr.spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za 2022 rok.
UCHWAŁA nr
5 / 2022
2022.02.08 w spr.wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO celem udzielenia zamówień z wolnej ręki

pobierz
UCHWAŁA nr
4 / 2022
2022.02.08 w spr. zmiany Regulaminu rozliczania kosztów gzm

pobierz
UCHWAŁA nr
3 / 2022
2022.01.11 w spr. zmiany uchwały nr 34-2022 -koszty wymiany wodomierzy wody ciepłej i zimnej oraz podzielników kosztów.
UCHWAŁA nr
2 / 2022
2022.01.11 w spr. przyjęcia w poczet członków.

pobierz
UCHWAŁA nr
1 / 2022
2022.01.11 w spr. zmiany uchwały nr 41-2021 w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali


2 0 2 1


pobierz
UCHWAŁA nr
64 / 2021
2021.12.14 w spr. przyjęcia w poczet członków

pobierz
UCHWAŁA nr
63 / 2021
2021.12.14 w spr. zmiany odpisu na fundusz remontowy Wiłkomirskiego 15

pobierz
UCHWAŁA nr
62 / 2021
2021.12.14 w spr. zmiany odpisu na f. rem. i ustalenia opłaty na fundusz celowy budynku przy ul. Elsnera 4 i 6

pobierz
UCHWAŁA nr
61 / 2021
2021.12.14 w spr. zmiany odpisu na f. rem. i ustalenia opłaty na fundusz celowy budynku przy ul. Moniuszki 5 i 7

pobierz
UCHWAŁA nr
60 / 2021
2021.12.14 w spr.zmiany uchwały RN nr 8-2021 w spr. założeń org-fin. realizacji zadania inwestycyjnego

pobierz
UCHWAŁA nr
59 / 2021
2021.12.14 w spr. utworzenia celowego funduszu na realizację środków trwałych dla gzm

pobierz
UCHWAŁA nr
58 / 2021
2021.12.14 w spr. zmiany regulaminu rozliczania kosztów gzm

pobierz
UCHWAŁA nr
57 / 2021
2021.12.14 w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego dociepleń w 2022

pobierz
UCHWAŁA nr
56 / 2021
2021.12.14 w spr. wstępnego planu remontów JSM na 2022

pobierz
UCHWAŁA nr
55 / 2021
2021.11.9 w spr. wyrażenia zgody na zniesienie progu 10000 EURO

pobierz
UCHWAŁA nr
54 / 2021
2021.11.9 w spr. zasad realizacji i finansowania - wykonana dźwigu w budynku z tzw. klatka typu studnia

pobierz
UCHWAŁA nr
53 / 2021
2021.11.9 spr. przyjęcia w poczet członków JSM

pobierz
UCHWAŁA nr
52 / 2021
2021.10.12 w spr. stwierdzenia objęcia mandatu członka RN

pobierz
UCHWAŁA nr
51 / 2021
2021.10.12 w sprawie przyjęcia w poczet członków

pobierz
UCHWAŁA nr
50 / 2021
2021.10.04 w sprawie przyjęcia w poczet członków

pobierz
UCHWAŁA nr
49 / 2021
2021.09.22 w spr. wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO

pobierz
UCHWAŁA nr
48 / 2021
2021.09.14 w sprawie przyjęcia w poczet członków

pobierz
UCHWAŁA nr
47 / 2021
2021.09.14 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 Euro.

pobierz
UCHWAŁA nr
46 / 2021
2021.09.14 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 Euro.

pobierz
UCHWAŁA nr
45 / 2021
2021.09.14 w spr. wyboru podmiotu do badania sprawozdania fin.

pobierz
UCHWAŁA nr
44 / 2021
2021.09.14 zmiany regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła.

pobierz
UCHWAŁA nr
43 / 2021
2021.09.14 sprawie różnicy wody.

pobierz
UCHWAŁA nr
42 / 2021
2021.09.14 w sprawie stawek za lokale użytkowe.

pobierz
UCHWAŁA nr
41 / 2021
2021.09.14 w sprawie wysokości opłat za lokale mieszkalne.

pobierz
UCHWAŁA nr
40 / 2021
2021.09.14 w sprawie planu gospodarczego.

pobierz
UCHWAŁA nr
39 / 2021
2021.08.10 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
38 / 2021
2021.08.10 w spr. wysokości odpisu na fundusz rem. budynków Kiepury 22-40 i Wiłkomirskiego 7.

pobierz
UCHWAŁA nr
37 / 2021
2021.08.10 w spr. ogłoszenia t. jedn. Regulaminu udzielnia zamówień na roboty,dostawy i usługi wykonywane na rzecz JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
36 / 2021
2021.08.10 w spr.ogłoszenia t.jedn. Regulaminu rozliczania kosztów gzm oraz ustalania wysokości opłat za lokale.

pobierz
UCHWAŁA nr
35 / 2021
2021.08.10 w spr. ogłoszenia t. jedn. Regulaminu funduszu na remontu zasobów mieszkaniowych JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
34 / 2021
2021.08.10 w spr. kosztów wymiany wodomierzy wody ciepłej i zimnej oraz podzielników koszt

pobierz
UCHWAŁA nr
33 / 2021
2021.08.10 w spr. założeń do planu gospodarczego na 2022r

pobierz
UCHWAŁA nr
32 / 2021
2021.07.13 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
31 / 2021
2021.07.13 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO celem udzielenia zamówień z wolnej ręki.

pobierz
UCHWAŁA nr
30 / 2021
2021.07.13 w sprawie zmiany uchwały nr 32-2020 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 9 czerwca 2020 roku, w sprawie założeń do budowy stawek opłat, wysokości stawek opłat na pokrycie kosztów ...

pobierz
UCHWAŁA nr
29 / 2021
2021.07.13 w sprawie zmiany "Regulaminu funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej".

pobierz
UCHWAŁA nr
28 / 2021
2021.07.13 w sprawie zmiany "Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi" i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
27 / 2021
2021.06.08 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
26 / 2021
2021.06.08 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO celem udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

pobierz
UCHWAŁA nr
25 / 2021
2021.06.08 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO celem udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

pobierz
UCHWAŁA nr
24 / 2021
2021.06.08 w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonawcze na rzecz JSM".

pobierz
UCHWAŁA nr
23 / 2021
2021.05.11 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 7 przy ul. Sądowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
22 / 2021
2021.05.11 w sprawie zmiany Regulaminu wynagrodzenia członków Zarządu, prokurentów i głównego księgowego JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
21 / 2021
2021.05.11 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
20 / 2021
2021.05.11 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 Euro celem udzielenia zamówień z wolnej ręki.

pobierz
UCHWAŁA nr
19 / 2021
2021.04.13 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
18 / 2021
2021.04.13 w sprawie pisma z dnia 25.02.2021 roku dotyczącego zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 21/2013 z dnia 21 maja 2013 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
17 / 2021
2021.04.13 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku 54 przy ul. Kiepury w JG.

pobierz
UCHWAŁA nr
16 / 2021
2021.04.13 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 20 przy ul. Gałczyńskiego w JG.

pobierz
UCHWAŁA nr
15 / 2021
2021.04.13 w sprawie sprawozdania finansowego JSM za 2020 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
14 / 2021
2021.03.9 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
13 / 2021
2021.03.9 w sprawie zmiany Uchwały nr 29/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie założeń do planu gospodarczego JSM na 2021 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
12 / 2021
2021.03.9 w sprawie planu rzeczowo-finansowego ścian budynków wraz z robotami towarzyszącymi w roku 2021.

pobierz
UCHWAŁA nr
11 / 2021
2021.03.9 w sprawie planu remontów JSM na 2021 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
10 / 2021
2021.02.23 w spr. wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla użytkowników lokali mieszkalnych od 1 marca 2021 r

pobierz
UCHWAŁA nr
9 / 2021
2021.02.09 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
8 / 2021
2021.02.09 w sprawie uchwalenia założeń organizacyjno-finansowych realizacji zadania inwestycyjnego.

pobierz
UCHWAŁA nr
7 / 2021
2021.02.09 w sprawie korespondencji przesyłanej do lokali z zerowym zamieszkaniem oraz korespondencji ...

pobierz
UCHWAŁA nr
6 / 2021
2021.02.09 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO celem udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

pobierz
UCHWAŁA nr
5 / 2021
2021.02.09 w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP SA za 2021 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
4 / 2021
2021.02.09 w sprawie czasowego sfinansowania ze Środków Spółdzielni, kosztów realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu dodatkowego oświetlenia miejsc postojowych w rejonie budynku Noskowskiego 11 w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
2 / 2021
2021.01.12 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
1 / 2021
2021.01.12 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy oraz zmiany stawki eksploat. budynków 16, 18, 20 przy ul Gałczyńskiego ...


Archiwum

2 0 2 0


pobierz
UCHWAŁA nr
52 / 2020
2020.12.28 w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla użytkowników lokali mieszkalnych od 1 stycznia 2021 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
51 / 2020
2020.12.8 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
50 / 2020
2020.12.8 w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargu na pierwszeństwo nabycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego "z ruchu ludności" ...

pobierz
UCHWAŁA nr
49 / 2020
2020.11.10 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
48 / 2020
2020.11.10 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu rozliczenia kosztów gzm oraz ustania wysokości opłat za lokale".

pobierz
UCHWAŁA nr
47 / 2020
2020.11.10 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzewania wody w JSM".

pobierz
UCHWAŁA nr
46 / 2020
2020.11.10 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w JSM".

pobierz
UCHWAŁA nr
45 / 2020
2020.10.13 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie przez JSM pożyczki na projekt, realizowany w budynku mieszkalnym przy ul. Noskowskiego 11 w Jeleniej Górze ...

pobierz
UCHWAŁA nr
44 / 2020
2020.10.13 w sprawie przyjęcia w poczet członków JSM

pobierz
UCHWAŁA nr
43 / 2020
2020.10.13 w sprawie opłat za korespondencję wysyłaną na wniosek użytkownika lokalu na wskazany adres do korespondencji.

pobierz
UCHWAŁA nr
42 / 2020
2020.10.13 w sprawie czasowego sfinansowania ze środków Spółdzielni kosztów realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsc postojowych w rejonie budynku Noskowskiego 11 w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
41 / 2020
2020.09.08 w sprawie sprostowania pomyłki pisarskiej w uchwale nr 30/3030 RN JSM z dnia 9.06.2020 roku, w sprawie wysokości opłat za używanie lokali mieszkalnych w JSM w 2021 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
40 / 2020
2020.09.08 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
39 / 2020
2020.08.11 w sprawie zniesienia progu 10 000 Euro w związku udzielenia zamówienia z wolnej ręki

pobierz
UCHWAŁA nr
38 / 2020
2020.08.11 w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej JSM

pobierz
UCHWAŁA nr
37 / 2020
2020.08.11 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
36 / 2020
2020.07.14 w sprawie przyjęcia do realizacji oraz określenia sposobu finansowania dot. bud. Noskowskiego 11 ...

pobierz
UCHWAŁA nr
35 / 2020
2020.07.14 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
34 / 2020
2020.06.9 w sprawie dokonania przez Zarząd ewentualnej korekty stawek opłat za użytkowanie lokali.

pobierz
UCHWAŁA nr
33 / 2020
2020.06.9 w sprawie planu gospodarczego JSM na 2021 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
32 / 2020
2020.06.9 w sprawie założeń do budowy stawek opłat ...

pobierz
UCHWAŁA nr
31 / 2020
2020.06.9 w sprawie wysokości stawek za użytkowanie lokali użytkowych i garaży w JSM w 2021 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
30 / 2020
2020.06.9 w sprawie wysokości stawek opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w JSM w 2021 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
29 / 2020
2020.06.9 w sprawie założeń planu gospodarczego JSM na 2021 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
28 / 2020
2020.06.9 w sprawie zmiany "Regulaminu rozliczeń kosztów gzm i ustalenia opłat za lokale w JSM"

pobierz
UCHWAŁA nr
27 / 2020
2020.06.9 w sprawie zmiany Regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła ...

pobierz
UCHWAŁA nr
26 / 2020
2020.06.9 w sprawie czasowego sfinansowania ze środków Spółdzielni części kosztów realizacji przedsięwzięcia związanego z dociepleniem.

pobierz
UCHWAŁA nr
25 / 2020
2020.06.9 w sprawie przyjęcia w poczet członków

pobierz
UCHWAŁA nr
24 / 2020
2020.05.12 w sprawie przyjęcia w poczet członków JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
23 / 2020
2020.05.12 w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
22 / 2020
2020.04.14 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
21 / 2020
2020.04.14 w sprawie czasowego sfinansowania ze środków Spółdzielni cześci kosztów realizacji przedsięwzięcia związanego z modernizacją instalacji ciepłowniczych przy ul, Gałczyńskiego 16, 18, 20 w JG.

pobierz
UCHWAŁA nr
20 / 2020
2020.04.14 w sprawie wyrażenia zgody na niesienie progu 10 000 EURO celem udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

pobierz
UCHWAŁA nr
19 / 2020
2020.04.14 w sprawie zmiany uchwały 71/2014

pobierz
UCHWAŁA nr
18 / 2020
2020.04.14 w sprawie przyjęcia sprawozdania RN JSM za 2019 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
17 / 2020
2020.04.14 w sprawie sprawozdania finansowego JSM za 2019 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
16 / 2020
2020.03.10 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
15 / 2020
2020.03.10 w sprawie podziału członków JSM na częście Walnego zgromadzenia 2020 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
14 / 2020
2020.03.10 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 11 przy ul. Noskowskiego w JG.

pobierz
UCHWAŁA nr
13 / 2020
2020.03.10 w sprawie zmiany uchwały nr 26/2019.

pobierz
UCHWAŁA nr
12 / 2020
2020.03.10 w sprawie planu rzeczowo-finansowego dociepleń ścian budynków wraz z robotami towarzyszącymi w roku 2020 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
11 / 2020
2020.03.10 w sprawie planu remontów JSM na 2020 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
10 / 2020
2020.02.11 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
9 / 2020
2020.02.11 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO celem udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

pobierz
UCHWAŁA nr
8 / 2020
2020.02.11 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 58 przy ul. Kiepury w JG

pobierz
UCHWAŁA nr
7 / 2020
2020.02.11 w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za 2020 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
6 / 2020
2020.01.14 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
5 / 2020
2020.01.14 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO celem udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

pobierz
UCHWAŁA nr
4 / 2020
2020.01.14 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 36 przy ul. Kiepury w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
3 / 2020
2020.01.14 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 7 przy ul. Moniuszki w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
2 / 2020
2020.01.14 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 21 a,b przy ul. Transportowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
1 / 2020
2020.01.14 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.

2 0 1 9


pobierz
UCHWAŁA nr
57 / 2019
2019.12.10 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
56 / 2019
2019.12.10 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.

pobierz
UCHWAŁA nr
55 / 2019
2019.12.10 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.

pobierz
UCHWAŁA nr
54 / 2019
2019.12.10 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową.

pobierz
UCHWAŁA nr
53 / 2019
2019.12.10 w sprawie zasad finansowania i realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie portfenetrów i logii w budynkach 5-cio kondygnacyjnych w JSM

pobierz
UCHWAŁA nr
52 / 2019
2019.12.10 w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego dociepleń ścian budynków wraz z robotami towarzyszącymi w roku 2020.

pobierz
UCHWAŁA nr
51 / 2019
2019.12.10 w sprawie wstępnego planu remontów JSM na 2020 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
50 / 2019
2019.11.12 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
49 / 2019
2019.11.12 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 6 przy ul. Kiepury w Jeleniej Górze

pobierz
UCHWAŁA nr
48 / 2019
2019.11.12 w sprawie sprostowania omyłki w uchwale nr 39/2019

pobierz
UCHWAŁA nr
47 / 2019
2019.10.08 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
46 / 2019
2019.10.08 w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego JSM za 2019/2020 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
45 / 2019
2019.10.08 w sprawie zasad finansowania i realizacji przedsięwzięć, związanych z wymianą pionów zimnej i ciepłej wody na osiedlu Zabobrze III do końca roku 2019.

pobierz
UCHWAŁA nr
44 / 2019
2019.09.10 w sprawie zmiany uchwały nr 21/2019.

pobierz
UCHWAŁA nr
43 / 2019
2019.09.10 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 18 przy ul. Gałczyńskiego w JG.

pobierz
UCHWAŁA nr
42 / 2019
2019.09.10 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
41 / 2019
2019.09.10 w sprawie założeń do budowy stawek opłat wysokości stawek opłat na pokrycie kosztów wody ...

pobierz
UCHWAŁA nr
40 / 2019
2019.09.10 w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali użytkowych i garaży w JSM w 2020 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
39 / 2019
2019.09.10 w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w JSM w 2020 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
38 / 2019
2019.09.10 w sprawie planu gospodarczego JSM na 2020 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
37 / 2019
2019.08.13 sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale rn 28-2019

pobierz
UCHWAŁA nr
36 / 2019
2019.08.13 zmiana odpisu na f.r. Kiepury 48

pobierz
UCHWAŁA nr
35 / 2019
2019.08.13 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami od 1.09.2019

pobierz
UCHWAŁA nr
34 / 2019
2019.08.13 w sprawie przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
33 / 2019
2019.08.13 zmiana regulaminu rozliczania kosztów gzm

pobierz
UCHWAŁA nr
32 / 2019
2019.08.13 założenia do planu gospodarczego 2020

pobierz
UCHWAŁA nr
31 / 2019
2019.07.9 w sprawie stawek opłat na pokrycie wydatków na działalność społeczną i oświatową w JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
30 / 2019
2019.07.9 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 22 przy ul. Kiepury.

pobierz
UCHWAŁA nr
29 / 2019
2019.07.9 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 3 przy ul. Kolberga.

pobierz
UCHWAŁA nr
28 / 2019
2019.07.9 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez JSM kredytu na termomodernizację.

pobierz
UCHWAŁA nr
27 / 2019
2019.07.9 w sprawie zasad udostępniania informacji z rejestru członków JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
26 / 2019
2019.07.9 w sprawie zasad finansowania i realizacji przedsięwzięć, związanych z bezpieczeństwem użytkowania zasobów JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
25 / 2019
2019.07.9 w sprawie zmiany regulaminu funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
24 / 2019
2019.07.9 w sprawie zamiany "Regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w JSM".

pobierz
UCHWAŁA nr
23 / 2019
2019.07.9 w sprawie Regulaminu prowadzenia i finansowania działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
22 / 2019
2019.07.9 w sprawie uchwalenia regulaminu Zarządu JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
21 / 2019
2019.06.11 w sprawie planu finansowego działalności oraz planu pracy Klubu Seniora JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
20 / 2019
2019.06.11 w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
19 / 2019
2019.05.14 w sprawie zmiany Uchwały nr 8/2019

pobierz
UCHWAŁA nr
18 / 2019
2019.05.14 w sprawie opłat za korespondencję wysyłaną na wniosek użytkownika lokalu na wskazany adres do korespondencji

pobierz
UCHWAŁA nr
17 / 2019
2019.05.14 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 49/2018

pobierz
UCHWAŁA nr
16 / 2019
2019.04.09 w sprawie zmian wysokości odpisu na fundusz remontowy bud. nr 14 przy ul Paderewskiego.

pobierz
UCHWAŁA nr
15 / 2019
2019.04.09 w sprawie zmian wysokości odpisu na fundusz remontowy bud. nr 5 przy ul Snycerskiej.

pobierz
UCHWAŁA nr
14 / 2019
2019.04.09 w sprawie planu remontów JSM na 2019 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
13 / 2019
2019.04.09 w sprawie sprawozdania finansowego JSM za 2018 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
12 / 2019
2019.03.12 w sprawie planu finansowego działalności oraz planu pracy Klubu Seniora JSm na II kwartał 2019 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
11 / 2019
2019.03.12 w sprawie odstąpienia od stosowania regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz JSM ...

pobierz
UCHWAŁA nr
10 / 2019
2019.03.12 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10000 Euro celem udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

pobierz
UCHWAŁA nr
9 / 2019
2019.03.12 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 17 przy ul. Transportowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
8 / 2019
2019.03.12 w sprawie przyjęcia sprawozdania RN JSM za 2018 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
7 / 2019
2019.03.12 w sprawie podziału członków JSm na części Walnego Zgromadzenia.

pobierz
UCHWAŁA nr
6 / 2019
2019.03.12 w sprawie zamiany uchwały nr 40/2018 ...

pobierz
UCHWAŁA nr
5 / 2019
2019.03.12 w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
4 / 2019
2019.03.12 w sprawie założeń do budowy stawek opłat ...

pobierz
UCHWAŁA nr
3 / 2019
2019.02.12 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji budynku nr 7 przy ul. Sądowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
2 / 2019
2019.02.12 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO celem udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

pobierz
UCHWAŁA nr
1 / 2019
2019.02.12 w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za 2019 rok.

2 0 1 8


pobierz
UCHWAŁA nr
60 / 2018
2018.12.11 w sprawie zmiany uchwały nr 29/2018 w sprawie założeń do budowy stawek opłat.

pobierz
UCHWAŁA nr
59 / 2018
2018.12.11 w sprawie struktury organizacyjnej JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
57 / 2018
2018.12.11 w sprawie planu finansowego działalności oraz planu Klubu Seniora na I kwartał 2019 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
56 / 2018
2018.12.11 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynków nr 10 i 12 przy ul. Krasickiego oraz nr 21 przy ul. Słowackiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
55 / 2018
2018.12.11 w sprawie wstępnego planu rzeczowo - finansowego dociepleń ścian budynków na 2019 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
54 / 2018
2018.12.11 w sprawie wstępnego planu remontów JSM na 2019 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
53 / 2018
2018.11.13 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 16 przy ul. Gałczyńskiego w JG

pobierz
UCHWAŁA nr
52 / 2018
2018.11.13 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 16 przy ul. Paderewskiego w JG

pobierz
UCHWAŁA nr
51 / 2018
2018.11.13 w sprawie zmiany Regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzewania wody w JSM

pobierz
UCHWAŁA nr
50 / 2018
2018.10.09 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO

pobierz
UCHWAŁA nr
49 / 2018
2018.10.09 w sprawie zasad finansowania i realizacji przedsięwzięć związanych z budową miejsc postojowych dla samochodów

pobierz
UCHWAŁA nr
46 / 2018
2018.09.11 w sprawie struktury organizacyjnej JSM

pobierz
UCHWAŁA nr
45 / 2018
2018.09.11 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO

pobierz
UCHWAŁA nr
44 / 2018
2018.09.11 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO

pobierz
UCHWAŁA nr
43 / 2018
2018.09.11 w sprawie planu finansowego działalności oraz planu pracy Klubu Seniora

pobierz
UCHWAŁA nr
42 / 2018
2018.09.11 w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali użytkowych i garaży w JSM w 2019 roku + załączniki

pobierz
UCHWAŁA nr
41 / 2018
2018.09.11 w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w JSM w 2019 roku + załączniki

pobierz
UCHWAŁA nr
36 / 2018
2018.07.10 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz
ZAŁĄCZNIK DO
U. nr 36 / 2018
2018.07.10 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr 36 / 2018 - REGULAMIN

pobierz
UCHWAŁA nr
35 / 2018
2018.07.10 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
34 / 2018
2018.07.10 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 34 przy ul. Kiepury w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
33 / 2018
2018.07.10 w sprawie zmiany uchwały nr 41/2017 Rady Nadzorczej JSM z dnia 12.09.2017r. w sprawie planu gospodarczego JSM na 2017 rok oraz w sprawie zatwierdzenia planu kosztów i przychodów różnicy wody na 2018 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
32 / 2018
2018.07.10 w sprawie zasad finansowania i realizacji przedsięwzięć, związanych z bezpieczeństwem użytkowania zasobów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, współfinansowanych ze środków z nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2017 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
31 / 2018
2018.06.12 w sprawie planu finansowego działalności oraz planu pracy Klubu Seniora Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na III kwartał 2018 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
30 / 2018
2018.06.12 w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiany sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacji junkersów, montażu c.w.u.” na 2018 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
29 / 2018
2018.06.12 w sprawie założeń do budowy stawek opłat, wysokości stawek opłat na pokrycie kosztów wody stanowiącej różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych w budynkach od 01.07.2018 roku oraz w sprawie nadwyżek do jednorazowego rozliczenia z użytkownikami lokali.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 29 / 2018
2018.06.12 ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 29 / 2018

pobierz
UCHWAŁA nr
28 / 2018
2018.06.12 w sprawie czasowego sfinansowania ze środków Spółdzielni części kosztów docieplenia ścian wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku nr 13 przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Jeleniej Górze, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

pobierz
UCHWAŁA nr
27 / 2018
2018.06.12 w sprawie czasowego sfinansowania ze środków Spółdzielni części kosztów docieplenia ścian wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku nr 5 przy ul. Sygietyńskiego w Jeleniej Górze, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

pobierz
UCHWAŁA nr
26 / 2018
2018.06.12 w sprawie czasowego sfinansowania ze środków Spółdzielni części kosztów docieplenia ścian wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku nr 3 przy ul. Sygietyńskiego w Jeleniej Górze, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

pobierz
UCHWAŁA nr
25 / 2018
2018.06.12 w sprawie czasowego sfinansowania ze środków Spółdzielni części kosztów docieplenia ścian wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku nr 1 przy ul. Sygietyńskiego w Jeleniej Górze, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

pobierz
UCHWAŁA nr
24 / 2018
2018.06.12 w sprawie czasowego sfinansowania ze środków Spółdzielni części kosztów docieplenia ścian wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku nr 32 przy ul. Kiepury w Jeleniej Górze, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

pobierz
UCHWAŁA nr
23 / 2018
2018.06.12 w sprawie czasowego sfinansowania ze środków Spółdzielni części kosztów docieplenia ścian wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku nr 30 przy ul. Kiepury w Jeleniej Górze, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

pobierz
UCHWAŁA nr
22 / 2018
2018.06.12 w sprawie zmiany regulaminu Funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
21 / 2018
2018.06.12 w sprawie uchwalenia „Regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz
ZAŁĄCZNIK DO
U. nr 21 / 2018
2018.06.12 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr 21 / 2018 - REGULAMIN

pobierz
ZAŁĄCZNIK DO
U. nr 21 / 2018
2018.06.12 ZAŁĄCZNIK 1 DO UCHWAŁY nr 21 / 2018

pobierz
ZAŁĄCZNIK DO
U. nr 21 / 2018
2018.06.12 ZAŁĄCZNIK 2 DO UCHWAŁY nr 21 / 2018

pobierz
UCHWAŁA nr
20 / 2018
2018.06.12 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania członków Zarządu, prokurenta i głównego księgowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
19 / 2018
2018.06.12 w sprawie struktury organizacyjnej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
ZAŁĄCZNIK DO
U. nr 19 / 2018
2018.06.12 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr 19 / 2018 - Struktura

pobierz
UCHWAŁA nr
18 / 2018
2018.05.08 w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji, kosztów robót towarzyszących termomodernizacji oraz wymiany donic balkonowych budynku nr 12 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
17 / 2018
2018.05.08 w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji, kosztów robót towarzyszących termomodernizacji oraz wymiany donic balkonowych budynku nr 8 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
16 / 2018
2018.04.24 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 16 przy ul. Gałczyńskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
15 / 2018
2018.04.24 w sprawie sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2017 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
14 / 2018
2018.03.13 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2017 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
13 / 2018
2018.03.13 w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za 2018 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
12 / 2018
2018.03.13 w sprawie planu finansowego działalności oraz planu pracy Klubu Seniora Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na II kwartał 2018 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 DO
U. nr 12 / 2018
2018.03.13 Plan finansowy działalności Klubu Seniora Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 2 DO
U. nr 12 / 2018
2018.03.13 Plan pracy Klubu Seniora

pobierz
UCHWAŁA nr
11 / 2018
2018.03.13 w sprawie planu rzeczowo-finansowego dociepleń ścian budynków wraz z robotami towarzyszącymi w roku 2018.

pobierz
UCHWAŁA nr
10 / 2018
2018.03.13 w sprawie podziału członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na części Walnego Zgromadzenia.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 DO
U. nr 10 / 2018
2018.03.13 Podział Walnego Zgromadzenia na części w 2018 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
9 / 2018
2018.03.13 w sprawie planu remontów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2018 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
8 / 2018
2018.03.13 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO celem udzielenia zamówień z wolnej ręki.

pobierz
UCHWAŁA nr
7 / 2018
2018.03.13 w sprawie założeń do ustalenia stawek opłat...

pobierz
UCHWAŁA nr
6 / 2018
2018.03.13 w sprawie zmiany ”Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz
UCHWAŁA nr
5 / 2018
2018.02.13 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 8 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
4 / 2018
2018.02.13 w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 15 przy ul. Różyckiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
3 / 2018
2018.02.13 w sprawie zwiększenia wysokości stawek odpisu na fundusz remontowy budynków nr 30, 32 przy ul. Kiepury oraz budynków nr 1, 3, 5 przy ul. Sygietyńskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
1 / 2018
2018.01.09 w sprawie struktury organizacyjnej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 DO
U. nr 1 / 2018
2018.01.09 STRUKTURA ORGANIZACYJNA JSM na 2018 rok

pobierz
ZAŁĄCZNIK 2 DO
U. nr 2 / 2018
2018.01.09 Etatyzacja w JSM

2 0 1 7


pobierz
UCHWAŁA nr
57 / 2017
2017.12.12 w sprawie planu finansowego działalności oraz planu pracy Klubu Seniora Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na I kwartał 2018 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 DO
U. nr 57 / 2017
2017.12.12 Plan finansowy działalności Klubu Seniora.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 2 DO
U. nr 57 / 2017
2017.12.12 Plan pracy Klubu Seniora na I kwartał 2018 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
56 / 2017
2017.12.12 w sprawie struktury organizacyjnej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 DO
U. nr 56 / 2017
2017.12.12 Struktura organizacyjna.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 2 DO
U. nr 56 / 2017
2017.12.12 Etatyzacja w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 01.01.2018 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
55 / 2017
2017.12.12 w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynku nr 3 przy ul. Wiłkomirskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
54 / 2017
2017.12.12 w sprawie wstępnego planu rzeczowo – finansowego dociepleń ścian budynków wraz z robotami towarzyszącymi w roku 2018.

pobierz
UCHWAŁA nr
53 / 2017
2017.12.12 w sprawie wstępnego planu remontów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2018 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
52 / 2017
2017.11.14 w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynku nr 3 przy ul. Kolberga w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
51 / 2017
2017.11.14 w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynku nr 26 przy ul Kiepury w Jeleniej Górze w związku z dociepleniem ścian budynku.

pobierz
UCHWAŁA nr
50 / 2017
2017.11.14 w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynku nr 44 przy ul Kiepury w Jeleniej Górze w związku z dociepleniem ścian budynku.

pobierz
UCHWAŁA nr
49 / 2017
2017.11.14 w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 36/2002 z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wysokości opłat za zaświadczenia oraz opłat na pokrycie kosztów ponoszonych w związku z wykonywaniem określonych czynności na wniosek i na rzecz osób zainteresowanych.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 DO
U. nr 49 / 2017
2017.11.14 Kalkulacja wysokości opłaty na pokrycie kosztów...

pobierz
UCHWAŁA nr
48 / 2017
2017.11.14 w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 37/2017 z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu Funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

pobierz
UCHWAŁA nr
47 / 2017
2017.10.10 w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2017 i 2018 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
44 / 2017
2017.09.12 w sprawie planu finansowego działalności oraz planu pracy Klubu Seniora Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na IV kwartał 2017 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 2 DO
U. nr 44 / 2017
2017.09.12 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej nr 44/2017 - PLAN PRACY KLUBU SENIORA

pobierz
UCHWAŁA nr
43 / 2017
2017.09.12 w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali użytkowych i garaży w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2018 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 43 / 2017
2017.09.12 ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 43 / 2017

pobierz
UCHWAŁA nr
42 / 2017
2017.09.12 w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2018 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 42 / 2017
2017.09.12 ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 42 / 2017

pobierz
UCHWAŁA nr
41 / 2017
2017.09.12 w sprawie planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2018 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
40 / 2017
2017.09.12 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
39 / 2017
2017.09.12 w sprawie zmiany uchwały nr 65/2014 Rady Nadzorczej z dnia 14 października 2014 roku w sprawie czasowego sfinansowania ze środków Spółdzielni części kosztów realizacji zaleceń wskazanych w decyzjach i postanowieniach Straży Pożarnej dla budynku nr 12 przy ul. Kiepury w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
38 / 2017
2017.09.12 w sprawie zmiany ”Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz
UCHWAŁA nr
37 / 2017
2017.09.12 w sprawie zmiany regulaminu Funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
36 / 2017
2017.08.29 w sprawie założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2018 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
35 / 2017
2017.08.29 w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

pobierz
UCHWAŁA nr
34 / 2017
2017.07.12 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 3 przy ul. Wiłkomirskiego w Jeleniej Górze przyjętego uchwałą nr 30/2014 Rady Nadzorczej JSM z dnia 08.04.2014 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
33 / 2017
2017.07.12 w sprawie zasad finansowania i realizacji przedsięwzięć, związanych z bezpieczeństwem użytkowania zasobów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, współfinansowanych ze środków z nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2016 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
32 / 2017
2017.07.12 w sprawie remontów głównych dźwigów osobowych w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2017 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
31 / 2017
2017.06.7 w sprawie kosztów wymiany wodomierzy wody zimnej i ciepłej.

pobierz
UCHWAŁA nr
30 / 2017
2017.06.7 w sprawie planu finansowego działalności oraz planu pracy Klubu Seniora Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na III kwartał 2017 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 2 DO
U. nr 30 / 2017
2017.06.7 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej nr 30/2017 - PLAN PRACY KLUBU SENIORA

pobierz
UCHWAŁA nr
29 / 2017
2017.05.9 w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji, kosztów robót towarzyszących termomodernizacji oraz wymiany donic balkonowych budynku nr 10 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
28 / 2017
2017.05.9 w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji, kosztów robót towarzyszących termomodernizacji oraz wymiany donic balkonowych budynku nr 7 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
27 / 2017
2017.05.9 w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2017 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
26 / 2017
2017.05.9 w sprawie prezentacji kandydatów na członków Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Członków.

pobierz
UCHWAŁA nr
23 / 2017
2017.04.11 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
21 / 2017
2017.04.11 w sprawie odstąpienia od stosowania regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz JSM (w związku z organizacją przetargów na zadania współfinansowane ze środków unijnych).

pobierz
UCHWAŁA nr
20 / 2017
2017.04.11 w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji budynku nr 10 przy ul. Traugutta w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
19 / 2017
2017.04.11 w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji, kosztów robót towarzyszących termomodernizacji oraz wymiany donic balkonowych budynku nr 11 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
18 / 2017
2017.04.11 w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji oraz kosztów robót towarzyszących termomodernizacji budynku nr 4 przy ul. Moniuszki w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
17 / 2017
2017.04.11 w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji oraz kosztów robót towarzyszących termomodernizacji budynku nr 3 przy ul. Kolberga w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
16 / 2017
2017.03.14 w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za 2017 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
15 / 2017
2017.03.14 w sprawie zgłoszenia kandydatów na delegata, zastępcy delegata Spółdzielni na VII Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP.

pobierz
UCHWAŁA nr
14 / 2017
2017.03.14 w sprawie planu finansowego działalności oraz planu pracy Klubu Seniora Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na II kwartał 2017 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 2 DO
U. nr 14 / 2017
2017.03.14 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej nr 14/2017

pobierz
UCHWAŁA nr
13 / 2017
2017.03.14 w sprawie podziału członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na części Walnego Zgromadzenia oraz podziału mandatów do Rady Nadzorczej na części Walnego Zgromadzenia.

pobierz
UCHWAŁA nr
12 / 2017
2017.03.14 w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” dla budynku nr 4 przy ul. Moniuszki w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
11 / 2017
2017.03.14 w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2017/2018 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
10 / 2017
2017.03.14 w sprawie planu remontów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2017 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
9 / 2017
2017.03.14 w sprawie zmiany uchwały nr 44/2016 Rady Nadzorczej JSM z dnia 21.09.2016r. w sprawie planu gospodarczego JSM na 2017 rok oraz w sprawie zatwierdzenia planu kosztów i przychodów różnicy wody na 2017 rok.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 9 / 2017
2017.03.14 Załączniki do uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2017

pobierz
UCHWAŁA nr
8 / 2017
2017.03.14 w sprawie założeń do ustalenia stawek opłat, wysokości stawek opłat na pokrycie kosztów wody stanowiącej różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych w budynkach od 01.04.2017 roku oraz w sprawie nadwyżek do jednorazowego rozliczenia z użytkownikami lokali.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 8 / 2017
2017.03.14 Załączniki do uchwały Rady Nadzorczej nr 8/2017

pobierz
UCHWAŁA nr
7 / 2017
2017.03.14 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
6 / 2017
2017.02.08 w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynku nr 48 przy ul Kiepury w Jeleniej Górze w związku z dociepleniem ścian budynku.

pobierz
UCHWAŁA nr
5 / 2017
2017.02.08 w sprawie przystąpienia Spółdzielni do organizacji społecznej.

pobierz
UCHWAŁA nr
4 / 2017
2017.02.08 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO celem udzielenia zamówień z wolnej ręki.

pobierz
UCHWAŁA nr
3 / 2017
2017.02.08 w sprawie planu rzeczowo-finansowego dociepleń ścian budynków wraz z robotami towarzyszącymi w roku 2017.

pobierz
UCHWAŁA nr
2 / 2017
2017.01.10 w sprawie zmiany uchwały nr 39/2016 Rady Nadzorczej z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Jeleniogórską Spółdzielnię Mieszkaniową pożyczki na dofinansowanie termomodernizacji 8 budynków mieszkalnych.

pobierz
UCHWAŁA nr
1 / 2017
2017.01.10 w sprawie zmiany uchwały nr 44/2016 Rady Nadzorczej z dnia 21 września 2016 roku w sprawie planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2017 rok.

2 0 1 6


pobierz
UCHWAŁA nr
60 / 2016
2016.12.14 w sprawie wstępnego planu remontów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2017 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
59 / 2016
2016.12.14 w sprawie zmiany uchwały nr 53/2016 Rady Nadzorczej z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynku nr 17 przy ul. Transportowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
58 / 2016
2016.12.14 w sprawie planu finansowego działalności oraz planu pracy Klubu Seniora Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na I kwartał 2017 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 2 DO
U. nr 58 / 2016
2016.12.14 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2016

pobierz
UCHWAŁA nr
57/ 2016
2016.12.14 w sprawie struktury organizacyjnej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 DO
U. nr 57 / 2016
2016.12.14 STRUKTURA ORGANIZACYJNA JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ na 2017 rok

pobierz
ZAŁĄCZNIK 2 DO
U. nr 57 / 2016
2016.12.14 Etatyzacja w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 01.01.2017 roku

pobierz
UCHWAŁA nr
56 / 2016
2016.11.14 w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
55 / 2016
2016.11.14 w sprawie zmiany „ Regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
54 / 2016
2016.11.14 w sprawie zmiany założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2017 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
53 / 2016
2016.11.14 w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynku nr 17 przy ul. Transportowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
52 / 2016
2016.10.18 w sprawie zmiany uchwał: nr 32/2015 z 12.05.2015 roku, nr 41/2015 z dnia 16.06.2015 roku, nr 42/2015 z dnia 16.06.2015 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
51 / 2016
2016.09.21 w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2016/2017 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
50 / 2016
2016.09.21 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.

pobierz
UCHWAŁA nr
49 / 2016
2016.09.21 w sprawie uchylenia Regulaminu najmu lokali mieszkalnych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
48 / 2016
2016.09.21 w sprawie planu finansowego działalności Klubu Seniora oraz planu pracy Klubu na IV kwartał 2016 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 2 DO
U. nr 48 / 2016
2016.09.21 Plan pracy Klubu Seniora przy ul. Noskowskiego 10 w Jeleniej Górze na październik - grudzień 2016 roku

pobierz
UCHWAŁA nr
47 / 2016
2016.09.21 w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali użytkowych i garaży w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2017 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 47 / 2016
2016.09.21 ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 47 / 2016

pobierz
UCHWAŁA nr
46 / 2016
2016.09.21 w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2017 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 46 / 2016
2016.09.21 ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 46 / 2016

pobierz
UCHWAŁA nr
45 / 2016
2016.09.21 w sprawie wysokości stawek opłat na pokrycie kosztów wody stanowiącej różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych w budynkach od 01.01.2017 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
44 / 2016
2016.09.21 w sprawie planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2017 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
43 / 2016
2016.08.23 w sprawie założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2017 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
42 / 2016
2016.08.23 w sprawie „Szczegółowych zasad tworzenia, kierunków wydatkowania i rozliczania funduszy własnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 DO
U. nr 42 / 2016
2016.08.23 Szczegółowe zasady tworzenia, kierunki wydatkowania i rozliczania funduszy własnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
41 / 2016
2016.08.23 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 DO
U. nr 41 / 2016
2016.08.23 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

pobierz
UCHWAŁA nr
40 / 2016
2016.08.23 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 DO
U. nr 40 / 2016
2016.08.23 Zmiany w regulaminie

pobierz
UCHWAŁA nr
39 / 2016
2016.07.06 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Jeleniogórską Spółdzielnię Mieszkaniową pożyczki na dofinansowanie termomodernizacji 8 budynków mieszkalnych.

pobierz
UCHWAŁA nr
38 / 2016
2016.07.06 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Jeleniogórską Spółdzielnię Mieszkaniową pożyczki na sfinansowanie instalacji fotowoltaicznej na 2 budynkach mieszkalnych.

pobierz
UCHWAŁA nr
37 / 2016
2016.07.06 w sprawie planu finansowego działalności Klubu Seniora na III kwartał 2016 roku oraz planu pracy Klubu Seniora Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na sierpień – wrzesień br.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 DO
U. nr 37 / 2016
2016.07.06 Plan finansowy działalności Klubu Seniora

pobierz
ZAŁĄCZNIK 2 DO
U. nr 37 / 2016
2016.07.06 Plan pracy Klubu Seniora na sierpień - wrzesień 2016 roku:

pobierz
UCHWAŁA nr
36 / 2016
2016.06.14 w sprawie zmiany uchwały nr 42/2014 z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie zasad realizacji oraz finansowania budowy i remontów traktów pieszych ogólnodostępnych w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej współfinansowanych ze środków z zysku 2013 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
35 / 2016
2016.06.14 w sprawie liczby członków Rad Nieruchomości oraz liczby przedstawicieli mieszkańców budynków do Rady Nieruchomości w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
34 / 2016
2016.06.14 w sprawie przystąpienia Spółdzielni do organizacji społecznej.

pobierz
UCHWAŁA nr
33 / 2016
2016.06.14 w sprawie indywidualnego programu - zasad docieplenia z udziałem środków unijnych dot. 5 budynków wysokich osiedla Zabobrza III oraz 3 budynków osiedla Śródmieście.

pobierz
UCHWAŁA nr
32 / 2016
2016.06.14 w sprawie remontów głównych dźwigów osobowych w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2016 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
31 / 2016
2016.06.14 w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

pobierz
UCHWAŁA nr
30 / 2016
2016.05.10 w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji budynku nr 21 przy ul. Karłowicza w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
29 / 2016
2016.05.10 w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji oraz kosztów robót towarzyszących termomodernizacji budynku nr 9 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
28 / 2016
2016.05.10 w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji oraz kosztów robót towarzyszących termomodernizacji budynku nr 4 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
27 / 2016
2016.04.12 w sprawie planu finansowego działalności oraz planu pracy Klubu Seniora Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na II kwartał 2016 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 DO
U. nr 27 / 2016
2016.04.12 Plan finansowy działalności Klubu Seniora

pobierz
ZAŁĄCZNIK 2 DO
U. nr 27 / 2016
2016.04.12 Plan pracy Klubu Seniora na kwiecień - czerwiec 2016 roku

pobierz
UCHWAŁA nr
26 / 2016
2016.04.12 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
25 / 2016
2016.04.12 w sprawie zgłoszenia kandydatów na delegata Spółdzielni na VI Kongres Spółdzielczości.

pobierz
UCHWAŁA nr
24 / 2016
2016.04.12 w sprawie sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
22 / 2016
2016.04.12 w sprawie podziału członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na części Walnego Zgromadzenia.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 DO
U. nr 22 / 2016
2016.03.15 Podział Walnego Zgromadzenia na części w 2016 roku

pobierz
UCHWAŁA nr
21 / 2016
2016.03.15 w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” dla budynku nr 13 przy ul. Skłodowskiej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
20 / 2016
2016.03.15 w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2016/2017 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
19 / 2016
2016.03.15 w sprawie zmiany uchwały nr 56/2015 Rady Nadzorczej JSM z dnia 22.09.2015r. w sprawie planu gospodarczego JSM na 2016 rok oraz w sprawie zatwierdzenia planu kosztów i przychodów różnicy wody na 2016 rok.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 19 / 2016
2016.03.15 ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 19 / 2016

pobierz
UCHWAŁA nr
18 / 2016
2016.03.15 w sprawie założeń do budowy stawek opłat, wysokości stawek opłat na pokrycie kosztów wody stanowiącej różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych w budynkach od 01.04.2016 roku oraz w sprawie nadwyżek do jednorazowego rozliczenia z użytkownikami lokali.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 18 / 2016
2016.03.15 ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 18 / 2016

pobierz
UCHWAŁA nr
17 / 2016
2016.03.15 w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za 2016 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
16 / 2016
2016.02.16 w sprawie zmiany regulaminu Funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
15 / 2016
2016.02.16 w sprawie obciążeń za naprawę główną dźwigów osobowych w 2015 roku osób zamieszkałych bez tytułu prawnego w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
14 / 2016
2016.02.16 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO celem udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

pobierz
UCHWAŁA nr
13 / 2016
2016.02.16 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO celem udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

pobierz
UCHWAŁA nr
12 / 2016
2016.02.16 w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji budynku nr 23 przy ul. Karłowicza w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
11 / 2016
2016.02.16 w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji budynku nr 19 przy ul. Karłowicza w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
10 / 2016
2016.02.16 w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji budynku nr 17 przy ul. Karłowicza w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
9 / 2016
2016.02.16 w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji oraz kosztów robót towarzyszących termomodernizacji budynku nr 10 przy ul. K. Trzcińskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
8 / 2016
2016.02.16 w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji oraz kosztów robót towarzyszących termomodernizacji budynku nr 8 przy ul. K. Trzcińskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
7 / 2016
2016.02.16 w sprawie planu rzeczowo-finansowego dociepleń ścian budynków wraz z robotami towarzyszącymi w roku 2016.

pobierz
UCHWAŁA nr
6 / 2016
2016.02.16 w sprawie planu remontów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2016 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
5 / 2016
2016.02.16 w sprawie struktury organizacyjnej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 DO
U. nr 5 / 2016
2016.02.16 STRUKTURA ORGANIZACYJNA JSM

pobierz
ZAŁĄCZNIK 2 DO
U. nr 5 / 2016
2016.02.16 Etatyzacja w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 01.04.2016 roku

pobierz
UCHWAŁA nr
4 / 2016
2016.01.12 w sprawie wynajmu pomieszczenia wnęki przy ul. Noskowskiego 9.

pobierz
UCHWAŁA nr
3 / 2016
2016.01.12 w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” dla budynku nr 15 przy ul. Różyckiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
2 / 2016
2016.01.12 w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2016/2017 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
1 / 2016
2016.01.12 w sprawie planu finansowego działalności oraz planu pracy Klubu Seniora Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na I kwartał 2016 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 2 DO
U. nr 1 / 2016
2016.01.12 Plan pracy Klubu Seniora na styczeń - marzec 2016 roku

2 0 1 5


pobierz
UCHWAŁA nr
75 / 2015
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO celem udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

pobierz
UCHWAŁA nr
74 / 2015
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu porządku domowego w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 DO
U. nr 74 / 2015
REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone przez Radę Nadzorczą JSM dnia 11.12.2015 roku uchwałą nr 73/2015

pobierz
UCHWAŁA nr
73 / 2015
w sprawie zmiany regulaminu porządku domowego w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
71 / 2015
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Spółdzielnię na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do loklau .......... w Jeleniej Górze w toku postępowania egzekucyjnego

pobierz
UCHWAŁA nr
70 / 2015
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Spółdzielnię na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do loklau .......... w Jeleniej Górze w toku postępowania egzekucyjnego

pobierz
UCHWAŁA nr
69 / 2015
w sprawie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ............w Jeleniej Górze w toku postępowania egzekucyjnego.

pobierz
UCHWAŁA nr
68 / 2015
w sprawie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ............w Jeleniej Górze w toku postępowania egzekucyjnego.

pobierz
UCHWAŁA nr
67 / 2015
w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2016 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
66 / 2015
w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 rok

pobierz
UCHWAŁA nr
65 / 2015
w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” dla budynku nr 8 przy ul.Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
64 / 2015
w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
63 / 2015
w sprawie planu finansowego działalności Klubu Seniora Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na IV kwartał 2015 roku oraz planu pracy na miesiące listopad i grudzień.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 DO
U. nr 63 / 2015
Plan finansowy działalności Klubu Seniora Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

pobierz
ZAŁĄCZNIK 2 DO
U. nr 63 / 2015
Plan pracy Klubu Seniora na listopad-grudzień 2015 roku:

pobierz
UCHWAŁA nr
62 / 2015
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
61 / 2015
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
60 / 2015
w sprawie zmiany zasad finansowania i realizacji w 2014 r. remontów głównych dźwigów osobowych w zasobach JSM.

pobierz
UCHWAŁA nr
59 / 2015
w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali użytkowych i garaży w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2016 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
58 / 2015
w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2016 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 58 / 2015
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 58 / 2015

pobierz
UCHWAŁA nr
57 / 2015
w sprawie wysokości stawek opłat na pokrycie kosztów wody stanowiącej różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych w budynkach od 01.01.2016 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
56 / 2015
w sprawie planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2016 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
55 / 2015
w sprawie planu pracy Klubu Seniora Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na miesiąc wrzesień-październik.

pobierz
UCHWAŁA nr
54 / 2015
w sprawie zmiany „ Zasad prowadzenia i finansowania w Jeleniogórskiej Spółdzielni mieszkaniowej działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej”.

pobierz
UCHWAŁA nr
53 / 2015
w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy budynku nr 5 przy ul. Snycerskiej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
52 / 2015
w sprawie obciążeń za naprawę główną dźwigów osobowych w 2014 roku osób zamieszkałych bez tytułu prawnego w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
51 / 2015
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

pobierz
UCHWAŁA nr
50 / 2015
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu rozliczeń finansowych wkładów mieszkaniowych i budowlanych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
49 / 2015
w sprawie założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2016 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
48 / 2015
w sprawie planu finansowego działalności na III kwartał 2015 oraz planu pracy Klubu Seniora Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na miesiąc sierpień.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 48 / 2015
Plan finansowy działalności Klubu Seniora Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 48 / 2015
Plan pracy Klubu Seniora na sierpień 2015 roku:

pobierz
UCHWAŁA nr
47 / 2015
w sprawie remontów głównych dźwigów osobowych w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2015 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 47 / 2015
ZASADY FINANSOWANIA I REALIZACJI w 2015 r. 6 dźwigów osobowych

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 47 / 2015
Plan finansowania w 2015 roku realizacji 6 dźwigów przy udziale środków z zysku

pobierz
UCHWAŁA nr
46 / 2015
w sprawie zmiany uchwały nr 20/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie finansowania odwodnienia terenu przed garażami przy ul. Transportowej 17 w Jeleniej Górze oraz w sprawie dodatkowej wpłaty na fundusz remontowy garaży.

pobierz
UCHWAŁA nr
45 / 2015
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
44 / 2015
w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynku nr 13 przy ul Skłodowskiej-Curie w Jeleniej Górze oraz w sprawie czasowego sfinansowania kosztów naprawy głównej dachu.

pobierz
UCHWAŁA nr
43 / 2015
w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynku nr 9 przy ul Wiłkomirskiego w Jeleniej Górze w związku z dociepleniem ścian budynku.

pobierz
UCHWAŁA nr
42 / 2015
w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynku nr 56 przy ul Kiepury w Jeleniej Górze w związku z dociepleniem ścian budynku.

pobierz
UCHWAŁA nr
41 / 2015
w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynku nr 54 przy ul Kiepury w Jeleniej Górze w związku z dociepleniem ścian budynku.

pobierz
UCHWAŁA nr
40 / 2015
w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynku nr 38 przy ul Kiepury w Jeleniej Górze w związku z dociepleniem ścian budynku.

pobierz
UCHWAŁA nr
39 / 2015
w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynku nr 16 przy ul Kiepury w Jeleniej Górze w związku z dociepleniem ścian budynku.

pobierz
UCHWAŁA nr
38 / 2015
w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” dla budynku nr 8 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
37 / 2015
w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2016 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
36 / 2015
w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji budynku nr 17 przy ul. Malczewskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
35 / 2015
w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji oraz kosztów robót towarzyszących termomodernizacji i wymiany donic balkonowych budynku nr 3 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
34 / 2015
w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji oraz kosztów robót towarzyszących termomodernizacji budynku nr 4 przy ul. Karłowicza w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
33 / 2015
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
32 / 2015
w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynku nr 40 przy ul Kiepury w Jeleniej Górze w związku z dociepleniem ścian budynku.

pobierz
UCHWAŁA nr
31 / 2015
w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego dociepleń ścian budynków wraz z robotami towarzyszącymi w roku 2015.

pobierz
UCHWAŁA nr
30 / 2015
w sprawie zmiany regulaminu rozliczeń finansowych wkładów mieszkaniowych i budowlanych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
29 / 2015
w sprawie zmiany „ Regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
28 / 2015
w sprawie struktury organizacyjnej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 28 / 2015
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 28 / 2015 - STRUKTURA ORGANIZACYJNA JSM OD 1.05.2015 ROKU

pobierz
UCHWAŁA nr
27 / 2015
w sprawie sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
26 / 2015
w sprawie planu finansowego działalności oraz planu pracy Klubu Seniora Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na II kwartał 2015 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
25 / 2015
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 25 / 2015
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 25 / 2015 - REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA ROBOTY, DOSTAWY I USŁUGI

pobierz
UCHWAŁA nr
24 / 2015
w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
23 / 2015
w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynku nr 34 przy ul Kiepury w Jeleniej Górze w związku z dociepleniem ścian budynku.

pobierz
UCHWAŁA nr
22 / 2015
w sprawie regulaminu porządku domowego w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 22 / 2015
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 22 / 2015 - REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

pobierz
UCHWAŁA nr
21 / 2015
w sprawie planu finansowego działalności oraz planu pracy Klubu Seniora Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na I kwartał 2015 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
20 / 2015
w sprawie finansowania odwodnienia terenu przed garażami przy ul. Transportowej 17 w Jeleniej Górze oraz w sprawie dodatkowej wpłaty na fundusz remontowy garaży.

pobierz
UCHWAŁA nr
19 / 2015
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za 2015 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
18 / 2015
w sprawie podziału członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na części Walnego Zgromadzenia.

pobierz
UCHWAŁA nr
17 / 2015
w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” dla budynku nr 10 przy ul. Moniuszki w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
16 / 2015
w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2016 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
15 / 2015
w sprawie zmiany uchwały nr 55/2014 Rady Nadzorczej JSM z dnia 16.09.2014r. w sprawie planu gospodarczego JSM na 2015 rok oraz w sprawie zatwierdzenia planu kosztów i przychodów różnicy wody na 2015 rok.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 15 / 2015
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 15 / 2015

pobierz
UCHWAŁA nr
14 / 2015
w sprawie założeń do budowy stawek opłat, wysokości stawek opłat na pokrycie kosztów wody stanowiącej różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych w budynkach od 01.04.2015 roku oraz w sprawie nadwyżek do jednorazowego rozliczenia z użytkownikami lokali.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 14 / 2015
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 14 / 2015

pobierz
UCHWAŁA nr
13 / 2015
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 13 / 2014
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 13 / 2015 - REGULAMIN ZARZĄDU

pobierz
UCHWAŁA nr
12 / 2015
w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
11 / 2015
w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji budynku nr 15 przy ul. Malczewskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
10 / 2015
w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji budynku nr 13 przy ul. Malczewskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
9 / 2015
w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji budynku nr 9 przy ul. Różyckiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
8 / 2015
w sprawie planu rzeczowo-finansowego dociepleń ścian budynków wraz z robotami towarzyszącymi w roku 2015.

pobierz
UCHWAŁA nr
7 / 2015
w sprawie planu remontów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2015 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
6 / 2015
w sprawie zwiększenia wysokości stawek odpisu na fundusz remontowy budynków nr 16, 18, 20 przy ul. Gałczyńskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
5 / 2015
w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 14 przy ul. Paderewskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
4 / 2015
w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” dla budynku nr 3 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
3 / 2015
w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2016 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
2 / 2015
w sprawie podziału zysku Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2012 rok w wysokości 984 862,07 zł.

pobierz
UCHWAŁA nr
1 / 2015
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania członków Zarządu i Głównego Księgowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

2 0 1 4


pobierz
UCHWAŁA nr
74 / 2014
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 74 / 2014
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 74 / 2014

pobierz
UCHWAŁA nr
73 / 2014
w sprawie powołania Pani Aleksandry Chrzanowskiej-Frątczak na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
72 / 2014
w sprawie odwołania Pani Władysławy Grecz z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
71 / 2014
w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 4 przy ul. Karłowicza w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
70 / 2014
w sprawie zmiany uchwały nr 57/2014 Rady Nadzorczej JSM z dnia 16 września 2014 roku w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w 2015 roku, w części dotyczącej wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 10 przy ul. Różyckiego.

pobierz
UCHWAŁA nr
69 / 2014
w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
68 / 2014
w sprawie struktury organizacyjnej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 68 / 2014
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 68 / 2014

pobierz
UCHWAŁA nr
67 / 2014
w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” dla budynku nr 6 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
66 / 2014
w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2015/2016 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
65 / 2014
w sprawie czasowego sfinansowania ze środków Spółdzielni części kosztów realizacji zaleceń wskazanych w decyzjach i postanowieniach Straży Pożarnej dla budynku nr 12 przy ul. Kiepury w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
64 / 2014
w sprawie zasad prowadzenia i finansowania w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej.

pobierz
UCHWAŁA nr
63 / 2014
w sprawie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr … przy ul. ………… w Jeleniej Górze w toku postępowania egzekucyjnego.

pobierz
UCHWAŁA nr
62 / 2014
w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynku nr 14 przy ul. Kiepury w Jeleniej Górze w związku z docieplaniem ścian budynków.

pobierz
UCHWAŁA nr
61 / 2014
w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

pobierz
UCHWAŁA nr
60 / 2014
w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” dla budynku nr 16 przy ul. Paderewskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
59 / 2014
w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2015 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
58 / 2014
w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali użytkowych i garaży w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2015 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 58 / 2014
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 58 / 2014

pobierz
UCHWAŁA nr
57 / 2014
w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2015 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 57 / 2014
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 57 / 2014

pobierz
UCHWAŁA nr
56 / 2014
w sprawie wysokości stawek opłat na pokrycie kosztów wody stanowiącej różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych w budynkach od 01.01.2015 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
55 / 2014
w sprawie planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2015 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
54 / 2014
w sprawie zmiany ”Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz
ZAŁĄCZNIK
DO
U. nr 54 / 2014
Wzór oświadczenia

pobierz
UCHWAŁA nr
53 / 2014
w sprawie zmiany uchwały nr 30/2014 Rady Nadzorczej JSM z dnia 08.04.2014r. w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynków w związku z docieplaniem ścian budynków.

pobierz
UCHWAŁA nr
52 / 2014
w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

pobierz
UCHWAŁA nr
51 / 2014
w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

pobierz
UCHWAŁA nr
50 / 2014
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO celem udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

pobierz
UCHWAŁA nr
49 / 2014
w sprawie zmiany podziału środków na finansowanie budowy miejsc postojowych w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz w sprawie planu budowy miejsc postojowych w zasobach JSM na 2014 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
48 / 2014
w sprawie zmiany uchwały nr 41/2013 Rady Nadzorczej JSM z dnia 17.09.2013r. w sprawie planu gospodarczego JSM na 2014 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
47 / 2014
w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” dla budynków przy ul. K.Komedy Trzcińskiego 4 i Ogińskiego 15 w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
46 / 2014
w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2014/2015 rok – cz.V.

pobierz
UCHWAŁA nr
45 / 2014
w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego dociepleń ścian budynków wraz z robotami towarzyszącymi w roku 2014.

pobierz
UCHWAŁA nr
44 / 2014
w sprawie założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2015 rok.

pobierz
ZAŁĄCZNIK
DO
U. nr 44 / 2014
ZAŁOŻENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA 2015 ROK

pobierz
UCHWAŁA nr
43 / 2014
w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynku nr 3 przy ul. Snycerskiej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
42 / 2014
w sprawie zasad realizacji oraz finansowania budowy i remontów traktów pieszych ogólnodostępnych w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej współfinansowanych ze środków z zysku 2013 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
41 / 2014
w sprawie remontów głównych dźwigów osobowych w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2014 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
40 / 2014
w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” dla budynków przy ul. Karłowicza 27 i Karłowicza 3 w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
39a / 2014
w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2014/2015 rok – cz.IV.

pobierz
UCHWAŁA nr
39 / 2014
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2013 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
38 / 2014
w sprawie zmiany uchwały nr 21/2013 Rady Nadzorczej JSM z dnia 21.05.2013 roku w sprawie indywidualnego programu – zasad docieplania ścian budynków osiedla Zabobrze III i budynków przy ul. Gałczyńskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
37 / 2014
w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynku nr 4 przy ul. Kopernika w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
36 / 2014
w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynku nr 13 przy ul. Transportowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
35 / 2014
w sprawie sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2013 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
34 / 2014
w sprawie planu rzeczowo-finansowego budowy w 2014 roku placów rekreacyjnych na osiedlu Zabobrze I i Zabobrze III w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
33 / 2014
w sprawie zmiany podziału środków na finansowanie budowy miejsc postojowych w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz w sprawie planu budowy miejsc postojowych w zasobach JSM na 2014 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
32 / 2014
w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” dla budynków przy ul. Moniuszki 5, Elsnera 8 i Noskowskiego 10 w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
31 / 2014
w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2014/2015 rok – cz.III.

pobierz
UCHWAŁA nr
30 / 2014
w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynków w związku z docieplaniem ścian budynków.

pobierz
UCHWAŁA nr
29 / 2014
w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego dociepleń ścian budynków wraz z robotami towarzyszącymi w roku 2014 przyjętego uchwałą nr 14/2014 Rady Nadzorczej JSM z dnia 11.02.2014r.

pobierz
UCHWAŁA nr
28 / 2014
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz
ZAŁĄCZNIK
DO
U. nr 28 / 2014
Załącznik do uchwały nr 28/2014
ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

pobierz
UCHWAŁA nr
27 / 2014
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za 2014 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
26 / 2014
w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji budynku nr 24 przy ul. Transportowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
25 / 2014
w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji budynku nr 22 przy ul. Transportowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
24 / 2014
w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji oraz kosztów robót towarzyszących termomodernizacji i wymiany donic balkonowych budynku nr 18 przy ul. Malczewskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
23 / 2014
w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji oraz kosztów robót towarzyszących termomodernizacji i wymiany donic balkonowych budynku nr 16 przy ul. Malczewskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
22 / 2014
w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji oraz kosztów robót towarzyszących termomodernizacji i wymiany donic balkonowych budynku nr 14 przy ul. Malczewskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
21 / 2014
w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji oraz kosztów robót towarzyszących termomodernizacji i wymiany donic balkonowych budynku nr 2 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
20 / 2014
w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji oraz kosztów robót towarzyszących termomodernizacji i wymiany donic balkonowych budynku nr 1 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
19 / 2014
w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji budynku nr 13 przy ul. Różyckiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
18 / 2014
w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji budynku nr 1 przy ul. Różyckiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
17 / 2014
w sprawie podziału członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na części Walnego Zgromadzenia oraz podziału mandatów do Rady Nadzorczej na części Walnego Zgromadzenia.

pobierz
ZAŁĄCZNIK
DO
U. nr 17 / 2014
Podział Walnego Zgromadzenia na części w 2014 roku

pobierz
UCHWAŁA nr
16 / 2014
w sprawie struktury organizacyjnej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
15 / 2014
w sprawie zmiany uchwał Rady Nadzorczej z dnia 14.01.2014r.: nr 4/2014 w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2014/2015 rok – cz.II oraz nr 5/2013 w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” dla budynków przy ul. Moniuszki 1, 3, 6 i Karłowicza 19 w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
14 / 2014
w sprawie planu rzeczowo-finansowego dociepleń ścian budynków w roku 2014.

pobierz
UCHWAŁA nr
13 / 2014
w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla użytkowników lokali mieszkalnych od 1.03.2014 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
12 / 2014
w sprawie zmiany uchwały nr 41/2013 Rady Nadzorczej JSM z dnia 17.09.2013r. w sprawie planu gospodarczego JSM na 2014 rok oraz w sprawie zatwierdzenia planu kosztów i przychodów różnicy wody na 2014 rok .

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 12 / 2014
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 12 / 2014

pobierz
UCHWAŁA nr
11 / 2014
w sprawie wysokości stawek opłat na pokrycie kosztów wody stanowiącej różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych w budynkach od 01.03.2014 roku oraz w sprawie nadwyżek do jednorazowego rozliczenia z użytkownikami lokali.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 11 / 2014
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 11 / 2014

pobierz
UCHWAŁA nr
10 / 2014
w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz
UCHWAŁA nr
9 / 2014
w sprawie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr ……. przy ul. ……………..…….
w Jeleniej Górze w toku postępowania egzekucyjnego.

pobierz
UCHWAŁA nr
8 / 2014
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 1
DO
U. nr 8 / 2014
Załącznik nr 1
Do Regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody

pobierz
ZAŁĄCZNIK 2
DO
U. nr 8 / 2014
Załącznik nr 2
Do Regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody

pobierz
UCHWAŁA nr
7 / 2014
w sprawie zmiany uchwały nr 42/2013 Rady Nadzorczej JSM z dnia 17 września 2013 roku w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w 2014 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
6 / 2014
w sprawie Regulaminu rozliczeń finansowych wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
5 / 2014
w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” dla budynków przy ul. Moniuszki 1, 3, 6 i Karłowicza 19 w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
4 / 2014
w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2014/2015 rok – cz.II.

pobierz
UCHWAŁA nr
3 / 2014
w sprawie planu remontów w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2014 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
2 / 2014
w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

pobierz
UCHWAŁA nr
1 / 2014
w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

2 0 1 3


pobierz
UCHWAŁA nr
65 / 2013
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz
UCHWAŁA nr
64 / 2013
w sprawie zmiany uchwał Rady Nadzorczej z dnia 12.11.2013r.: nr 56/2013 w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)...

pobierz
UCHWAŁA nr
63 / 2013
w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.”

pobierz
UCHWAŁA nr
62 / 2013
w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2013 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
61 / 2013
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz
UCHWAŁA nr
60 / 2013
w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.”

pobierz
UCHWAŁA nr
59 / 2013
w sprawie ustanowienia bezpłatnej służebności gruntowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
58 / 2013
w sprawie zmiany uchwały nr 15/2013 Rady Nadzorczej JSM z dnia 09.04.2013r. w sprawie planu remontów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2013 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
57 / 2013
w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” dla budynków przy ul. Malczewskiego 14, 16 i 18 w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
56 / 2013
w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2014/2015 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
55 / 2013
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji budynku nr 7 przy ul. Sądowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
54 / 2013
w sprawie obciążania kosztami działalności windykacyjnej prowadzonej przez Centrum Usług Finansowych Kielce.

pobierz
UCHWAŁA nr
53 / 2013
w sprawie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr …. przy ul. …………………………….
w Jeleniej Górze w toku postępowania egzekucyjnego.

pobierz
UCHWAŁA nr
52 / 2013
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO celem udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

pobierz
UCHWAŁA nr
51 / 2013
w sprawie zmiany uchwały nr 16/2013 Rady Nadzorczej JSM z dnia 09.04.2013 roku w sprawie planu budowy miejsc postojowych w zasobach JSM w 2013 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
50 / 2013
w sprawie zmiany uchwały nr 22/2013 Rady Nadzorczej JSM z dnia 21.05.2013r. w sprawie zasad udzielenia pożyczek na budowę wiat śmietnikowych w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
49 / 2013
w sprawie zmiany uchwały nr 26/2013 Rady Nadzorczej JSM z dnia 11.06.2013r. w sprawie przeznaczenia środków funduszu remontowego Spółdzielni zarezerwowanych na pokrycie kosztów termomodernizacji lokali mieszkalnych w budynku nr 4 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze oraz w sprawie korekty planu finansowania realizacji placów zabaw w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjętego uchwałą nr 31/2013 Rady Nadzorczej JSM z dnia 02.07.2013r.

pobierz
UCHWAŁA nr
48 / 2013
w sprawie zmiany „Regulaminu funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.”

pobierz
UCHWAŁA nr
47 / 2013
w sprawie wysokości opłaty rocznej dla członków oczekujących - na pokrycie kosztów administracyjnych Spółdzielni.

pobierz
UCHWAŁA nr
46 / 2013
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz
ZAŁĄCZNIK
DO
U. nr 46 / 2013
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

pobierz
UCHWAŁA nr
45 / 2013
w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2013/2014/2015 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
44 / 2013
w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2013/2014/2015 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
43 / 2013
w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali użytkowych i garaży w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2014 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 43 / 2013
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 43 / 2013

pobierz
UCHWAŁA nr
42 / 2013
w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w 2014 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 42 / 2013
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 42 / 2013

pobierz
UCHWAŁA nr
41 / 2013
w sprawie planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2014 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
40 / 2013
w sprawie zmiany uchwały nr 30/2013 Rady Nadzorczej JSM z dnia 02.07.2013r. w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynków w związku z docieplaniem ścian budynków.

pobierz
UCHWAŁA nr
39 / 2013
w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy garaży przy ul. Transportowej (księga wieczysta nr 66 397).

pobierz
UCHWAŁA nr
38 / 2013
w sprawie pożytków uzyskanych z wynajmu ścian kabin dźwigowych na tablice reklamowe.

pobierz
UCHWAŁA nr
37 / 2013
w sprawie opłat za korespondencję wysyłaną na życzenie użytkownika lokalu na adres do korespondencji.

pobierz
UCHWAŁA nr
36 / 2013
w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.”

pobierz
UCHWAŁA nr
35 / 2013
w sprawie regulaminu porządku domowego w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
34 / 2013
w sprawie założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2014 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
33 / 2013
Uchwała dotyczy odwołania członka Spółdzielni.

pobierz
UCHWAŁA nr
32 / 2013
w sprawie zasad wycofywania z eksploatacji wewnętrznych urządzeń zsypowych do usuwania odpadów i nieczystości stałych w budynkach wysokich znajdujących się w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
31 / 2013
w sprawie planu finansowania realizacji placów zabaw w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
30 / 2013
w sprawie zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy budynków w związku z docieplaniem ścian budynków.

pobierz
UCHWAŁA nr
29 / 2013
w sprawie zmiany uchwały nr 21/2013 Rady Nadzorczej JSM z dnia 21.05.2013r. w sprawie indywidualnego programu – zasad docieplania ścian budynków osiedla Zabobrze III i budynków przy ul.Gałczyńskiego.

pobierz
UCHWAŁA nr
28 / 2013
w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla użytkowników lokali mieszkalnych.

pobierz
UCHWAŁA nr
27 / 2013
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz
ZAŁĄCZNIK DO
U. nr 27 / 2013
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr 27 / 2013 - REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

pobierz
UCHWAŁA nr
26 / 2013
w sprawie przeznaczenia środków funduszu remontowego Spółdzielni zarezerwowanych na pokrycie kosztów termomodernizacji lokali mieszkalnych w budynku nr 4 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze (dot. lokali użytkowanych przez PKP).

pobierz
UCHWAŁA nr
25 / 2013
w sprawie zgłoszenia kandydatów na delegata Spółdzielni na Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP.

pobierz
UCHWAŁA nr
24 / 2013
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2012 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
23 / 2013
w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.”

pobierz
UCHWAŁA nr
22 / 2013
w sprawie zasad udzielenia pożyczek na budowę wiat śmietnikowych w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
21 / 2013
w sprawie indywidualnego programu - zasad docieplania ścian budynków osiedla Zabobrze III i budynków przy ul.Gałczyńskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
20 / 2013
w sprawie wykreślenia z grona członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
19 / 2013
w sprawie sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2012 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
18 / 2013
w sprawie struktury organizacyjnej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
ZAŁĄCZNIK DO
U. nr 18 / 2013
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr 18 / 2013 - Struktura

pobierz
UCHWAŁA nr
17 / 2013
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nieruchomości w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
16 / 2013
w sprawie planu budowy miejsc postojowych w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2013 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
15 / 2013
w sprawie w sprawie planu remontów zasobów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2013 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
14 / 2013
w sprawie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i zmiany chwały nr 16/2011 Rady Nadzorczej z dnia 8.03.2011r. ...

pobierz
UCHWAŁA nr
13 / 2013
w sprawie zmiany uchwały nr 4/2013 Rady Nadzorczej JSM z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) ...

pobierz
UCHWAŁA nr
12 / 2013
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za 2013 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
11 / 2013
w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
10 / 2013
w sprawie zmiany uchwały nr 51/2012 Rady Nadzorczej JSM z dnia 18.09.2012r. w sprawie planu gospodarczego JSM na 2013 rok oraz zatwierdzenia planu kosztów i przychodów różnicy wody na 2013 rok .

pobierz
UCHWAŁA nr
9 / 2013
w sprawie wysokości stawek opłat na pokrycie kosztów wody stanowiącej różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych w budynkach od 01.04.2013 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 DO
U. nr 9 / 2013
ZAŁĄCZNIK 1 DO UCHWAŁY nr 9 / 2013

pobierz
ZAŁĄCZNIK 2 DO
U. nr 9 / 2013
ZAŁĄCZNIK 2 DO UCHWAŁY nr 9 / 2013

pobierz
UCHWAŁA nr
8 / 2013
w sprawie uchylenia regulaminów nie mających umocowania w statucie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
7 / 2013
w sprawie „Szczegółowych zasad tworzenia, kierunków wydatkowania i rozliczania funduszy własnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz
UCHWAŁA nr
6 / 2013
w sprawie zmiany regulaminu „Obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali”.

pobierz
UCHWAŁA nr
5 / 2013
w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej

pobierz
UCHWAŁA nr
4 / 2013
w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2013/2014 rok – część II.

pobierz
UCHWAŁA nr
3 / 2013
w sprawie upoważnienia Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do występowania do uprawnionych organów z wnioskami o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

pobierz
UCHWAŁA nr
2 / 2013
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
1 / 2013
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

2 0 1 2


pobierz
UCHWAŁA nr
68 / 2012
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za IV kwartał 2012 roku

pobierz
UCHWAŁA nr
67 / 2012
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 67 / 2012
„Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz
UCHWAŁA nr
66 / 2012
w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” dla budynków przy ul.Ptasia 10, 11, 13 i 14 w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
65 / 2012
w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2013 rok – część I.

pobierz
UCHWAŁA nr
64 / 2012
w sprawie zmiany: uchwały nr 26 /2012 Rady Nadzorczej JSM z dnia 08 maja 2012 roku w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej...

pobierz
UCHWAŁA nr
63 / 2012
w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

pobierz
UCHWAŁA nr
62 / 2012
w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2012 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
61 / 2012
w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.”

pobierz
UCHWAŁA nr
60 / 2012
w sprawie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

pobierz
UCHWAŁA nr
59 / 2012
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji i wymiany donic balkonowych budynku nr 12 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 59 / 2012
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 59 / 2012

pobierz
UCHWAŁA nr
58 / 2012
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji i wymiany donic balkonowych budynku nr 8 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 58 / 2012
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 56 / 2012
Ze względu na ochronę danych osobowych załączniki nr 1 do uchwały nr 58/2012 znajdują się do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Różyckiego 19, pokój nr 227 w godzinach pracy.

pobierz
UCHWAŁA nr
57 / 2012
w sprawie zasad udostępniania informacji o zadłużeniach członków Spółdzielni z tytułu opłat za używanie lokali z rejestru członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
56 / 2012
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji i remontu balkonów budynku nr 12 przy ul. Kiepury w Jeleniej Górze.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 56 / 2012
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 56 / 2012
Ze względu na ochronę danych osobowych załączniki nr 1, 5a, 5b, 8 do uchwały nr 56/2012 znajdują się do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Różyckiego 19, pokój nr 227 w godzinach pracy.

pobierz
UCHWAŁA nr
55 / 2012
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji i remontu balkonów budynku nr 10 przy ul. Kiepury w Jeleniej Górze.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 55 / 2012
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 55 / 2012
Ze względu na ochronę danych osobowych załączniki nr 1, 5a, 5b, 8 do uchwały nr 55/2012 znajdują się do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Różyckiego 19, pokój nr 227 w godzinach pracy.

pobierz
UCHWAŁA nr
54 / 2012
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za III kwartał 2012 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
53 / 2012
w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali użytkowych i garaży w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2013 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 53 / 2012
w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali użytkowych i garaży

pobierz
UCHWAŁA nr
52 / 2012
w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w 2013 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 52 / 2012
w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w 2013 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
51 / 2012
w sprawie planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2013 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
50 / 2012
w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.”

pobierz
UCHWAŁA nr
49 / 2012
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz
UCHWAŁA nr
48 / 2012
w sprawie zmiany regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
47 / 2012
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz
UCHWAŁA nr
46 / 2012
w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
45 / 2012
w sprawie zasad realizacji i planu finansowego programu termomodernizacji osiedla Zabobrze III i budynków przy ul.Gałczyńskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
44 / 2012
w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.”

pobierz
UCHWAŁA nr
43 / 2012
w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2012/2013 rok – część VI.

pobierz
UCHWAŁA nr
42 / 2012
w sprawie założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2013 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
41 / 2012
w sprawie wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach lokalu użytkowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mieszczącego się w budynku przy ul. Kiepury 44 w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
40 / 2012
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
39 / 2012
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na termomodernizację budynku nr 7 przy ul. Sądowej w Jeleniej Górze .

pobierz
UCHWAŁA nr
38 / 2012
w sprawie planu rzeczowo-finansowego termomodernizacji budynku nr 7 przy ul. Sądowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
37 / 2012
w sprawie zmiany uchwały nr 32/2012 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 05.06.2012 roku w sprawie uchwalenia zasad realizacji termomodernizacji budynku nr 7 przy ul. Sądowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
36 / 2012
w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku …………… o przywrócenie członkostwa i tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego

pobierz
UCHWAŁA nr
35 / 2012
w sprawie remontu tarasów w budynku nr 4 przy ul. Kopernika w Jeleniej Górze przyległych do lokali mieszkalnych nr 21 i 39.

pobierz
UCHWAŁA nr
34 / 2012
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za II kwartał 2012 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
33 / 2012
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji i wymianę donic balkonowych 2 budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze .

pobierz
UCHWAŁA nr
32 / 2012
w sprawie uchwalenia zasad realizacji termomodernizacji budynku nr 7 przy ul. Sądowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
31 / 2012
w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia sfinansowania kosztów termomodernizacji budynku nr 2 przy ul. Karłowicza w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
30 / 2012
w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.”

pobierz
UCHWAŁA nr
29 / 2012
w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2012/2013 rok – część V

pobierz
UCHWAŁA nr
28 / 2012
w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

pobierz
UCHWAŁA nr
27 / 2012
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2011 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
26 / 2012
w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „ Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.”

pobierz
UCHWAŁA nr
25 / 2012
w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2012/2013 rok – część IV .

pobierz
UCHWAŁA nr
24 / 2012
w sprawie sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2011 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
23 / 2012
w sprawie zmiany uchwały nr 12/2008 Rady Nadzorczej JSM z dnia 08.04.2008r. w sprawie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie podziału członków na części Walnego Zgromadzenia w 2012 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
22 / 2012
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 50/2011 Rady Nadzorczej JSM z dnia 20.09.2011r. w sprawie planu gospodarczego JSM na 2012 rok oraz zatwierdzenia planu kosztów i przychodów różnicy wody na 2012 rok .

pobierz
UCHWAŁA nr
21 / 2012
w sprawie zasad użytkowania i utrzymywania tarasów w budynku nr 4 przy ul. Kopernika w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
20a / 2012
w sprawie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie członkostwa i tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

pobierz
UCHWAŁA nr
20 / 2012
w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego termomodernizacji, robót remontowych towarzyszących oraz demontażu donic balkonowych i montażu barierek- budynków mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2012 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
19 / 2012
w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.”.

pobierz
UCHWAŁA nr
18 / 2012
w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2012/2013 rok – część III .

pobierz
ZAŁĄCZNIK do
U.nr18/2012
PLAN FINANSOWY na 2012/2013r. - ZMIANA SPOSOBU PRZYGOTOWANIA C.W.U. - likwidacja "junkersów"

pobierz
UCHWAŁA nr
17 / 2012
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za I kwartał 2012 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
16 / 2012
w sprawie planu remontów zasobów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2012 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
15 / 2012
w sprawie „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze”.

pobierz
ZAŁĄCZNIK DO
U. nr 15 / 2012
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr 15 / 2012 - REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

pobierz
UCHWAŁA nr
14 / 2012
w sprawie planu kosztów i przychodów różnicy wody na 2012 rok, wysokości stawek opłat za różnicę wody od 01.04.2012r

pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO
U. nr 14 / 2012
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 14 / 2012

pobierz
UCHWAŁA nr
13 / 2012
w sprawie powołania Zastępcy Prezesa Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
12 / 2012
w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali użytkowych w budynku przy ul. Kiepury 24 oraz Kopernika 4 w Jeleniej Górze oraz zmiany uchwały nr 52/2011 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ...

pobierz
UCHWAŁA nr
11 / 2012
w sprawie zmiany decyzji Rady Nadzorczej dotyczącej rozbiórki przybudówki oraz likwidacji podjazdu do lokalu użytkowego (sklepu) w budynku nr 4 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
10 / 2012
w sprawie zmiany uchwały nr 50/2011 Rady Nadzorczej JSM z dnia 20.09.2011r. w sprawie planu gospodarczego JSM na 2012 rok oraz uchwały nr 51/2011 z dnia 20.09.2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w 2012 roku ...

pobierz
UCHWAŁA nr
9 / 2012
w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.”.

pobierz
UCHWAŁA nr
8 / 2012
w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.”

pobierz
UCHWAŁA nr
7 / 2012
w sprawie powołania Pana Mirosława Garbowskiego na stanowiska Prezesa Zarządu ...

pobierz
UCHWAŁA nr
6 / 2012
w sprawie zasad i kryteriów wyboru Prezesa Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
5 / 2012
w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
4 / 2012
w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.”.

pobierz
UCHWAŁA nr
3 / 2012
w sprawie uchwalenia planu finansowego przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” na 2012/2013 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
2 / 2012
w sprawie planu budowy miejsc postojowych w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2012 roku.

pobierz
ZAŁĄCZNIK DO
U. nr 2 / 2012
PODZIAŁ ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE BUDOWY MIEJSC POSTOJOWYCH

pobierz
ZAŁĄCZNIK DO
U. nr 2 / 2012
Plan rzeczowo - finansowy budowy miejsc postojowych w 2012r.

pobierz
UCHWAŁA nr
1 / 2012
w sprawie zmiany uchwały nr 50/2011 Rady Nadzorczej JSM z dnia 20.09.2011r. w sprawie planu gospodarczego JSM na 2012 rok oraz uchwały nr 51/2011 z dnia 20.09.2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w 2012 roku

2 0 1 1


pobierz
UCHWAŁA nr
73 / 2011
w sprawie zmiany regulaminu Rady Nieruchomości w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
72 / 2011
w sprawie wysokości opłaty rocznej na 2012 i 2013 rok dla członków oczekujących - na pokrycie kosztów administracyjnych Spółdzielni.

pobierz
UCHWAŁA nr
71 / 2011
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wywóz nieczystości (odpadów komunalnych) w 2012 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
70 / 2011
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za IV kwartał 2011 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
69 / 2011
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji budynku nr 4 przy ul. Moniuszki w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
68 / 2011
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji budynku nr 11 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
67 / 2011
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji budynku nr 10 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
66 / 2011
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji budynku nr 7 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
65 / 2011
w sprawie wyboru biegłego do badania sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2011 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
64 / 2011
w sprawie struktury organizacyjnej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
ZAŁĄCZNIK DO
UCHWAŁY nr
64 / 2011
STRUKTURA ORGANIZACYJNA JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

pobierz
UCHWAŁA nr
63 / 2011
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji budynku nr 10 przy ul. Traugutta w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
62 / 2011
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji budynku nr 3 przy ul. Kolberga w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
61 / 2011
w sprawie zasad realizacji i finansowania przedsięwzięcia zmiany sposobu przygotowania ciepłej wody uŜytkowej, likwidacji gazowych podgrzewaczy wody i montaŜu instalacji c.w.u.- od 2012 r....

pobierz
UCHWAŁA nr
60 / 2011
w sprawie zmiany uchwały nr 31/2011 Rady Nadzorczej JSM z dnia 10.05.2011r. w sprawie planu budowy miejsc postojowych w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2011 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
59 / 2011
w sprawie wyraŜenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji i wymianę donic balkonowych 5 budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze .

pobierz
UCHWAŁA nr
58 / 2011
w sprawie korekty planu kosztów i przychodów gzm na 2011 rok.

pobierz
ZAŁĄCZNIK DO
U. nr 58 / 2011
PLAN KOSZTÓW I PRZYCHODÓW GZM NA 2011 ROK
po korekcie planu odpisów na fundusz remontowy

pobierz
UCHWAŁA nr
57 / 2011
w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

pobierz
UCHWAŁA nr
56 / 2011
w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

pobierz
UCHWAŁA nr
55 / 2011
w sprawie zabezpieczenia kredytów udzielonych Spółdzielni przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

pobierz
UCHWAŁA nr
54 / 2011
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za III kwartał 2011 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
53 / 2011
w sprawie kosztów wymiany wodomierza wody zimnej i ciepłej.

pobierz
UCHWAŁA nr
52 / 2011
w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali użytkowych, garaży i domków jednorodzinnych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2012 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
51 / 2011
w sprawie wysokosci stawek opłat za u!ywanie lokali mieszkalnych w 2012 roku..

pobierz
UCHWAŁA nr
50 / 2011
w sprawie planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2012 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
49 / 2011
w sprawie zmiany uchwały nr 43/2011 Rady Nadzorczej JSM z dnia 30.08.2011r. w sprawie założeń do planu gospodarczego JSM na 2012 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
48 / 2011
w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

pobierz
UCHWAŁA nr
47 / 2011
w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

pobierz
UCHWAŁA nr
46 / 2011
w sprawie zmiany regulaminu Rady Nieruchomości w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
45 / 2011
w sprawie zasad użytkowania i utrzymywania tarasów w budynku nr 4 przy ul. Kopernika w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
44 / 2011
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
43 / 2011
w sprawie założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2012 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
42 / 2011
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu.

pobierz
UCHWAŁA nr
41 / 2011
w sprawie struktury organizacyjnej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
40 / 2011
w sprawie powołania Pana Mirosława Garbowskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
39 / 2011
w sprawie odwołania Pana Tadeusza Mroczka z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
38 / 2011
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu rozliczen kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz
UCHWAŁA nr
37 / 2011
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za II kwartał 2011 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
36 / 2011
w sprawie wysokości stawek opłat na pokrycie kosztów różnicy wody dla budynku nr 4 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
35 / 2011
w sprawie zwiększenia wysokości odpisu na fundusz remontowy budynku nr 14 przy ul. Studenckiej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
34 / 2011
w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego termomodernizacji i robót remontowych towarzyszących ...

pobierz
UCHWAŁA nr
33 / 2011
w sprawie przyjęcia planu kosztów i finansowania wymiany podzielników kosztów ciepła oraz wodomierzy mieszkaniowych.

pobierz
UCHWAŁA nr
32 / 2011
w sprawie przywrócenia członkostwa oraz tytułu prawnego do lokalu.

pobierz
UCHWAŁA nr
31 / 2011
w sprawie planu budowy miejsc postojowych w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2011 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
30 / 2011
w sprawie zmiany regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
29 / 2011
w sprawie wysokości opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków dla lokali nierozliczanych przez PWiK „Wodnik”.

pobierz
UCHWAŁA nr
28 / 2011
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat na pokrycie kosztów różnicy wody od 1 września 2011 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
27 / 2011
w sprawie rozliczenia nadwyżek i niedoborów kosztów różnicy wody z lat ubiegłych oraz korekty planu kosztów i przychodów różnicy wody na 2011 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
26 / 2011
w sprawie sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2010 rok

pobierz
UCHWAŁA nr
25 / 2011
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2010 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
24 / 2011
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
23 / 2011
w sprawie wysokości opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków dla lokali nierozliczanych przez PWiK „Wodnik”.

pobierz
UCHWAŁA nr
22 / 2011
w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy dla budynku przy ul. Karłowicza 4.

pobierz
UCHWAŁA nr
21 / 2011
w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

pobierz
UCHWAŁA nr
20 / 2011
w sprawie uchylenia uchwały nr 8/2011 Rady Nadzorczej z dnia 8.02.2011r. w sprawie wykreślenia z grona członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
19 / 2011
w sprawie uchylenia uchwały nr 65/2010 Rady Nadzorczej z dnia 14.12.2010r. w sprawie wykreślenia z grona członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
18 / 2011
w sprawie wykreślenia z grona członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
17 / 2011
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za I kwartał 2011 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
16 / 2011
w sprawie podziału członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na części Walnego Zgromadzenia oraz podziału mandatów do Rady Nadzorczej na części Walnego Zgromadzenia

pobierz
UCHWAŁA nr
15 / 2011
w sprawie zmiany uchwały nr 12/2008 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 8.04.2008r. w sprawie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

pobierz
UCHWAŁA nr
14 / 2011
w sprawie liczby członków Rad Nieruchomości oraz liczby przedstawicieli mieszkańców budynków do Rady Nieruchomości w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
13 / 2011
w sprawie regulaminu Rady Nieruchomości w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz
UCHWAŁA nr
12 / 2011
w sprawie upoważnienia Zarządu do zmniejszenia wysokości opłat za różnicę wody w 2011 roku.

pobierz
UCHWAŁA nr
11 / 2011
w sprawie planu remontów zasobów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2011 rok.

pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 DO
U.nr 11 / 2011
BILANS ŚRODKÓW NA REMONTY w 2011r

pobierz
ZAŁĄCZNIK 2 DO
U. nr 11 / 2011
PLAN REMONTÓW w zasobach JSM w 2011r.

pobierz
UCHWAŁA nr
10 / 2011
w sprawie planu kosztów i przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz wysokości stawek opłat za używanie lokali - dla 17 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Noskowskiego 4 w Jeleniej Górze, stanowiących własność spółki Polskie Koleje Państwowe S.A.

pobierz
UCHWAŁA nr
9 / 2011
w sprawie zmiany uchwały nr 66/2010 Rady Nadzorczej JSM z dnia 14.12.2010r. w sprawie planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2011 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
8 / 2011
w sprawie wykreślenia z grona członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz
UCHWAŁA nr
7 / 2011
w sprawie zmiany uchwały nr 67/2010 Rady Nadzorczej JSM z dnia 14.12.2010r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji

pobierz
UCHWAŁA nr
6 / 2011
w sprawie uchwalenia planu działu obsługi technicznej i gospodarki cieplnej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2011 rok

pobierz
ZAŁĄCZNIK DO
U. nr 6 / 2011
Plan kosztów i przychodów na 2011 r

pobierz
UCHWAŁA nr
5 / 2011
w sprawie uchwalenia planu działu obsługi technicznej i gospodarki cieplnej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2011 rok

pobierz
ZAŁĄCZNIK DO
U. nr 5 / 2011
PLAN KOSZTÓW I PRZYCHODÓW GZM NA 2011 ROK

pobierz
UCHWAŁA nr
4 / 2011
w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na realizację przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania c.w.u., likwidacja junkersów, montaż c.w.u.”- etap I.

pobierz
UCHWAŁA nr
3 / 2011
w sprawie zasad realizacji i finansowania przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania c.w.u., likwidacja junkersów, montaż c.w.u.” oraz planu przedsięwzięcia na 2011 rok, etap I.

pobierz
UCHWAŁA nr
2 / 2011
w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego termomodernizacji, robót remontowych towarzyszących oraz demontażu donic balkonowych i montażu barierek- budynków mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2011 rok.

pobierz
UCHWAŁA nr
1 / 2011
Dotyczy przywrócenia członkostwa i tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.

2 0 1 0


pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
72 / 2010
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
71 / 2010
w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
70 / 2010
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za IV kwartał 2010 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
69 / 2010
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wywóz nieczystości (odpadów komunalnych) w 2011 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
68 / 2010
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji i wymianę donic balkonowych budynku nr 9 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
67 / 2010
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji i wymianę donic balkonowych budynku nr 4 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
66 / 2010
w sprawie planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2011 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
65 / 2010
Uchwała nr 65/2010 Rady Nadzorczej JSM z dnia 14 grudnia 2010 roku dotyczy wykreślenia z grona członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
64 / 2010
w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2010 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
63 / 2010
w sprawie sfinansowania wydatków poniesionych na termomodernizację oraz roboty remontowe towarzyszące i wymianę donic budynku nr 4 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze – w części przypadającej na lokale użytkowane przez PKP S.A.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
62 / 2010
w sprawie struktury organizacyjnej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
61 / 2010
Uchwała nr 61/2010 Rady Nadzorczej JSM z dnia 09 listopada 2010 roku dotyczy przywrócenia członkostwa i tytułu prawnego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do zajmowanego lokalu.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
60 / 2010
w sprawie wysokości opłaty rocznej na 2011 rok dla członków oczekujących - na pokrycie kosztów administracyjnych Spółdzielni.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
59 / 2010
Uchwała nr 59/2010 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczy wykreślenia z grona członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
58 / 2010
Uchwała 58/2010 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 09 listopada 2010 roku dotyczy wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
57 / 2010
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji budynku nr 23 przy ul. Karłowicza w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
56 / 2010
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji budynku nr 21 przy ul. Karłowicza w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
55 / 2010
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji budynku nr 19 przy ul. Karłowicza w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
54 / 2010
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie progu 10 000 EURO celem udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
53 / 2010
w sprawie zmiany uchwały nr 21/2010 Rady Nadzorczej JSM z dnia 11.06.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na roboty remontowe...

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
52 / 2010
w sprawie korekty planu termomodernizacji oraz robót towarzyszących termomodernizacji i wymiany donic balkonowych budynków mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2010 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
51 / 2010
w sprawie planu rzeczowo-finansowego budowy parkingów oraz budowy i przebudowy obiektów małej architektury na 2010 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
50 / 2010
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za III kwartał 2010 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
49 / 2010
w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali użytkowych, garaży i domków jednorodzinnych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2011 roku.

pobierz (pdf)
ZAŁĄCZNIK DO
UCHWAŁY nr
49 / 2010
Kalkulacja stawki opłat na rok 2011 dla garaży znajdujących się w obrębie nieruchomości zabudowanej na zasobach GZ IV - odrębna własność

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
48 / 2010
w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w 2011 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
47 / 2010
w sprawie uchylenia bądź zmiany uchwał określających wysokość odpisu na fundusz remontowy w okresie spłaty kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków spółdzielczych.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
46 / 2010
w sprawie zmiany regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w JSM.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
45 / 2010
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji budynku nr 17 przy ul. Karłowicza w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
44 / 2010
w sprawie korekty planu termomodernizacji oraz robót towarzyszących termomodernizacji i wymiany donic balkonowych budynków mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2010 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
43 / 2010
w sprawie założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2011 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
42 / 2010
Uchwała 42/2010 Rady Nadzorczej JSM z dnia 20 sierpnia 2010 roku dotyczy wykreślenia z grona członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
32-41 / 2010
Dotyczą wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytów na termomodernizację budynków mieszkalnych ujętych w planie roku 2011.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
31 / 2010
w sprawie uchwalenia planu termomodernizacji budynków mieszkalnych

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
30 / 2010
w sprawie zmiany regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
29 / 2010
w sprawie korekty ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji budynku nr 5 przy ul. Elsnera w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
28 / 2010
w sprawie zmiany uchwały nr 13/2005 Rady Nadzorczej JSM z dnia 9.03.2005r. w sprawie podziału środków funduszu zasobowego na budynki mieszkalne.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
24-27 / 2010
dotyczą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
23 / 2010
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
22 / 2010
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
21 / 2010
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
18, 19, 20 / 2010
dotyczą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
17 / 2010
w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 40/2009 Rady Nadzorczej JSM z dnia 14.10.2010r

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
16 / 2010
w sprawie ogólnych zasad zasięgania opinii mieszkańców przez organy samorządowe w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
15 / 2010
w sprawie sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2009 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
14 / 2010
w sprawie przyjecia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2009 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
13 / 2010
w sprawie zwiekszenia wysokosci odpisu na fundusz remontowy dla gara%y wbudowanych poło%onych w nieruchomosci zabudowanej budynkiem przy ul. Kopernika 4 w Jeleniej Górze .

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
12 / 2010
w sprawie udzielenia po!yczki wewnetrznej na czesciowe sfinansowanie kosztów realizacji przedsiewziecia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody u!ytkowej, likwidacja gazowych podgrzewaczy wody, monta! instalacji c.w.u.” w budynkach nr 1 i 5 przy ul. Elsnera w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
11 / 2010
w sprawie zmiany załacznika nr 6 i załacznika nr 8 do uchwały nr 43/2009 Rady Nadzorczej JSM z dnia 10.11.2009r. w sprawie wysokosci stawek opłat za u+ywanie lokali mieszkalnych w 2010 roku zmienionej uchwała nr 50/2009 Rady Nadzorczej z dnia 8.12.2009r.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
10 / 2010
w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego przedsiewziecia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody u)ytkowej, likwidacja gazowych podgrzewaczy wody, monta) instalacji c.w.u.” w 2010r.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
9 / 2010
dotyczy zmiany uchwały nr 1/2010 Rady Nadzorczej z dnia 12.01.2010 r. w sprawie przymusowej sprzeda%y spółdzielczego własnosciowego prawa do lokalu.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
8 / 2010
w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na czesci w 2010 roku.

pobierz (pdf)
ZAŁĄCZNIK DO
UCHWAŁY nr
8 / 2010
ZAŁĄCZNIK

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
7 / 2010
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za I kwartał 2010 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
6 / 2010
w sprawie planu remontów zasobów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2010 rok.

pobierz (pdf)
ZAŁĄCZNIK DO
UCHWAŁY nr
6 / 2010
ZAŁĄCZNIK

pobierz (pdf)
ZAŁĄCZNIK DO
UCHWAŁY nr
6 / 2010
ZAŁĄCZNIK

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
5 / 2010
w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego termomodernizacji wraz z robotami towarzyszacymi termomodernizacji i wymiana donic balkonowych budynków mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2010 rok.

pobierz (pdf)
ZAŁĄCZNIK DO
UCHWAŁY nr
5 / 2010
PLAN RZECZOWO – FINANSOWY TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI I WYMIANA DONIC w 2010 ROKU

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
4 / 2010
w sprawie rozliczania kosztów ciepła w budynku nr 5 przy ul. Elsnera.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
3 / 2010
w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” oraz ogłoszenia tekstu jednolitego.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
2 / 2010
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 36/2009 z dnia 18.09.2009r. w sprawie zasad kwalifikowania członków Spółdzielni do umieszczenia na liście refundacji za samodzielnie wykonaną (do dnia 31.05.2008r.) wymianę stolarki okiennej oraz zasad refundacji.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
1 / 2010
dotyczy przymusowej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2 0 0 9


pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
65 / 2009
w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2009 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
64 / 2009
w sprawie struktury organizacyjnej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY
64 / 2009
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY 64 / 2009

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
63 / 2009
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za IV kwartał 2009 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
62 / 2009
w sprawie realizacji przedsiewziec termomodernizacyjnych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz (zip)
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY
nr 62 / 2009
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 62 / 2009

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
61 / 2009
w sprawie wyrażenia zgody na zaciagniecie przez Spółdzielnie kredytu na termomodernizacje budynku mieszkalnego nr 10 przy ul. Traugutta w Jeleniej Górze .

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
60 / 2009
w sprawie wyrażenia zgody na zaciagniecie przez Spółdzielnie kredytu na termomodernizacje budynku mieszkalnego nr 23 przy ul. Karłowicza w Jeleniej Górze .

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
59 / 2009
w sprawie wyrażenia zgody na zaciagniecie przez Spółdzielnie kredytu na termomodernizacje budynku mieszkalnego nr 21 przy ul. Karłowicza w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
58 / 2009
w sprawie wyrażenia zgody na zaciagniecie przez Spółdzielnie kredytu na termomodernizacje budynku mieszkalnego nr 19 przy ul. Karłowicza w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
57 / 2009
w sprawie wyrażenia zgody na zaciagniecie przez Spółdzielnie kredytu na termomodernizacje budynku mieszkalnego nr 17 przy ul. Karłowicza w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
56 / 2009
w sprawie wyrażenia zgody na zaciagniecie przez Spółdzielnie kredytu na termomodernizacje budynku mieszkalnego nr 9 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
55 / 2009
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszace termomodernizacji i wymiany donic balkonowych budynku nr 3 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
54 / 2009
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszace termomodernizacji i wymiany donic balkonowych budynku nr 3 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
53 / 2009
w sprawie wysokosci stawek opłat za używanie lokali użytkowych, garaży i domków jednorodzinnych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2010 roku.

pobierz (zip)
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY
53 / 2009
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY 53 / 2009

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
52 / 2009
w sprawie planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2010 rok.

pobierz (zip)
ZAŁĄCZNIKI (1) DO UCHWAŁY
nr 52 / 2009
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 52 / 2009

pobierz (pdf)
ZAŁĄCZNIK 2 DO UCHWAŁY
nr 52 / 2009
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr 52 / 2009

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
51 / 2009
w sprawie zwolnienia z wnoszenia wpłat na fundusz remontowy włascicieli garaży w nieruchomosci ujawnionej w ksiedze wieczystej nr 8129 (Morcinka 38).

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
50 / 2009
w sprawie zmiany załacznika nr 8 do uchwały nr 43/2009 Rady Nadzorczej z dnia 10.11.2009r. w sprawie wysokosci stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w 2010 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
43 / 2009
w sprawie wysokosci stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w 2010 roku.

pobierz (zip)
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY
nr 43 / 2009
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 43 - format zip

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
41 / 2009
w sprawie założen do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2010 rok.

pobierz (pdf)
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY
nr 41 / 2009
ZAŁOŻENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA 2010 ROK.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
40 / 2009
w sprawie przedsiewziecia „Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody i doprowadzenie ciepłej wody u&ytkowej, legalizacja wodomierzy”, w tym zasad podziału srodków przyznanych uchwała nr 10/2009 Walnego Zgromadzenia.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
39 / 2009
w sprawie korekty planu termomodernizacji oraz robót towarzyszacych termomodernizacji i wymiany donic balkonowych budynków mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2009 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
38 / 2009
w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargu na pierwszenstwo nabycia odrebnej własnosci lokalu mieszkalnego „z ruchu ludnosci” (poprzez umowe o ustanowienie i przeniesienie odrebnej własnosci lokalu) w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz (pdf)
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY
nr 38 / 2009
w sprawie przeprowadzania przetargu na pierwszenstwo nabycia odrebnej własnosci lokalu mieszkalnego „z ruchu ludnosci” (poprzez umowe o ustanowienie i przeniesienie odrebnej własnosci lokalu) w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
37 / 2009
w sprawie planu wydatków za samodzielna wymiane stolarki okiennej na 2009 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
36 / 2009
w sprawie zasad kwalifikowania członków Spółdzielni do umieszczenia na liscie refundacji za samodzielnie wykonana (do dnia 31.05.2008r.) wymiane stolarki okiennej oraz zasad refundacji.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
35 / 2009
w sprawie wysokosci opłaty rocznej dla członków oczekujacych na pokrycie kosztów administracyjnych Spółdzielni.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
34 / 2009
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do banku PKO BP S.A. za III kwartał 2009 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
33 / 2009
w sprawie zmiany „ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.”

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
32 / 2009
w sprawie zmiany REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOSCI OPŁAT ZA LOKALE w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
31 / 2009
w sprawie udzielenia pożyczki wewnetrznej na remont kominów w budynku nr 3 przy ul. Snycerskiej oraz zmiany uchwały nr 64/2008 Rady Nadzorczej JSM z dnia 18.11.2008r. w sprawie wysokosci stawek opłat za u ywanie lokali w 2009r.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
30 / 2009
w sprawie wyrażenia zgody na zaciagniecie przez Spółdzielnie kredytu na roboty remontowe współfinansowane kredytem bankowym (roboty towarzyszace termomodernizacji i wymiana donic balkonowych) – budynek nr 3 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
29 / 2009
w sprawie wyrażenia zgody na zaciagniecie przez Spółdzielnie kredytu na roboty remontowe współfinansowane kredytem bankowym (roboty towarzyszace termomodernizacji) – budynek nr 4 przy ul. Karłowicza w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
28 / 2009
w sprawie wyrażenia zgody na zaciagniecie przez Spółdzielnie kredytu na termomodernizacje budynku mieszkalnego nr 3 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
27 / 2009
w sprawie wyrażenia zgody na zaciagniecie przez Spółdzielnie kredytu na termomodernizacje budynku mieszkalnego nr 4 przy ul. Karłowicza 4 w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
26 / 2009
w sprawie wyrażenia zgody na zaciagniecie przez Spółdzielnie kredytu na termomodernizacje budynku mieszkalnego nr 17 przy ul. Malczewskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
25 / 2009
w sprawie wyrażenia zgody na zaciagniecie przez Spółdzielnie kredytu na termomodernizacje budynku mieszkalnego nr 15 przy ul. Malczewskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
24 / 2009
w sprawie wyrażenia zgody na zaciagniecie przez Spółdzielnie kredytu na termomodernizacje budynku mieszkalnego nr 13 przy ul. Malczewskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
23 / 2009
w sprawie wyrażenia zgody na zaciagniecie przez Spółdzielnie kredytu na termomodernizacje budynku mieszkalnego nr 9 przy ul. RóyckiegR w Jeleniej Górze

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
22 / 2009
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do Banku PKO BP S.A. za II kwartał 2009 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
21 / 2009
w sprawie zmiany uchwały nr 4/2009 Rady Nadzorczej JSM z dnia 10.02.2009r. w sprawie planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2009 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
20 / 2009
w sprawie wprowadzenia opłaty za różnice wody dla budynków nr 54, 56, 58 i 60 przy ul. Kiepury oraz nr 15 przy ul. Wiłkomirskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
19 / 2009
w sprawie przyjecia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2008 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
18 / 2009
w sprawie zwiekszenia wysokosci odpisu na fundusz remontowy i zmiany uchwały nr 64/2008 Rady Nadzorczej JSM z dnia 18.11.2008r. w sprawie wysokosci stawek opłat za używanie lokali w 2009 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
17 / 2009
w sprawie sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2008 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
14 / 2009
w sprawie zmiany Regulaminu gospodarki finansowej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
13 / 2009
w sprawie zmiany uchwały nr 65/2008 Rady Nadzorczej JSM z dnia 18.11.2008r. w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali użytkowych, garaży i domków jednorodzinnych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2009 r.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
12 / 2009
w sprawie wprowadzenia opłaty za różnicę wody dla budynków Kiepury 34, 36, 38, 40 i Wiłkomirskiego 7 w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
11/ 2009
w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na części w 2009 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
10 / 2009
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do Banku PKO BP S.A. za I kwartał 2009 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
9 / 2009
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji i na wymianę donic balkonowych w 2009 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
8 / 2009
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytów na termomodernizację budynków mieszkalnych w 2009 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
7 / 2009
w sprawie uchwalenia planu termomodernizacji oraz robót towarzyszących termomodernizacji i wymiany donic balkonowych budynków mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2009 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
6 / 2009
w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
5 / 2009
w sprawie planu remontów zasobów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2009 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
4 / 2009
w sprawie planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2009 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
3 / 2009
w sprawie zmiany załącznika nr 6 do uchwały nr 64/2008 Rady Nadzorczej JSM z dnia 18.11.2008r. w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w 2009 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
2 / 2009
w sprawie wysokości opłaty za wywóz nieczystości w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
1 / 2009
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji budynku nr 2 przy ul. Karłowicza w Jeleniej Górze.

2 0 0 8


pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
79 / 2008
w sprawie wprowadzenia opłaty za różnicę wody dla budynków Kiepury 22, 24, 26, 28 i Wiłkomirskiego 5 w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
78 / 2008
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do Banku PKO BP S.A. za IV kwartał 2008 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
77 / 2008
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
76 / 2008
w sprawie zatwierdzenia planu zatrudnienia i funduszu płac Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2009 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
75 / 2008
w sprawie struktury organizacyjnej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
ZAŁĄCZNIK DO
UCHWAŁY nr
75 / 2008
STRUKTURA ORGANIZACYJNA JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
73 - 74 / 2008
w sprawie przymusowej sprzedaży spółdzielczych własnościowych praw do lokali

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
72 / 2008
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji budynku nr 18 przy ul. Malczewskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
71 / 2008
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji budynku nr 2 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
70 / 2008
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji budynku nr 1 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
69 / 2008
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszace termomodernizacji budynku nr 24 przy ul. Transportowej w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
68 / 2008
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszace termomodernizacji budynku nr 22 przy ul. Transportowej w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
67 / 2008
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszace termomodernizacji budynku nr 13 przy ul. L.Ró(yckiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
66 / 2008
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszace termomodernizacji budynku nr 1 przy ul. L.Ró'yckiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
65 / 2008
w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali użytkowych, garaży i domków jednorodzinnych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2009 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
64 / 2008
w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w 2009 roku.

pobierz (pdf)
ZAŁĄCZNIKI DO
UCHWAŁY nr
64 / 2008
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 64 / 2008

pobierz (zip)
UCHWAŁA nr
63 / 2008
w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
62 / 2008
w sprawie korekty planu termomodernizacji budynków mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2008 rok.

pobierz (pdf)
ZAŁĄCZNIK DO
UCHWAŁY nr
62 / 2008
Plan kosztów docieplen stropodachów

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
61 / 2008
w sprawie kosztów nabycia działki nr 121 przy ul. Transportowej 21 a i b w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
60 / 2008
w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2008 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
59 / 2008
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszace termomodernizacji oraz na wymiane donic balkonowych budynku nr 16 przy ul. Malczewskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
58 / 2008
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszace termomodernizacji oraz na wymiane donic balkonowych budynku nr 14 przy ul. Malczewskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
57 / 2008
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszace termomodernizacji oraz na wymiane donic balkonowych budynku nr 10 przy ul. K.Komedy Trzcinskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
56 / 2008
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kosztów rzeczywistych termomodernizacji oraz rozliczenia nakładów na roboty remontowe towarzyszace termomodernizacji oraz na wymiane donic balkonowych budynku nr 8 przy ul. K.Komedy Trzcinskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
55 / 2008
w sprawie zmiany „ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.”

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
54 / 2008
w sprawie zmiany „REGULAMINU FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.”

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
53 / 2008
w sprawie założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2009 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
52 / 2008
w sprawie zmiany REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOSCI OPŁAT ZA LOKALE w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz (pdf)
ZAŁĄCZNIK DO
UCHWAŁY nr
52 / 2008
ANEKS nr 1/2008 Do REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOSCI OPŁAT ZA LOKALE

pobierz (pdf)
UCHWAŁY nr
46-51 / 2008
Uchwały podjete dnia 16 wrzesnia 2008 roku dotycza przymusowej sprzedaży spółdzielczych własnościowych praw do lokali.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
45 / 2008
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do Banku PKO BP S.A. za III kwartał 2008 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
44 / 2008
w sprawie odszkodowania za używanie lokali

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
43 / 2008
w sprawie zmiany „ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ”.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
42 / 2008
w sprawie zmiany uchwały nr 11/2008 Rady Nadzorczej JSM z dnia 8.04.2008r. w sprawie planu gospodarczego JSM na 2008 rok.

pobierz (pdf)
ZAŁĄCZNIK DO
UCHWAŁY nr
42 / 2008
Korekta planu kosztów i przychodów GZM na 2008 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
41 / 2008
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do Banku PKO BP S.A. za II kwartał 2008 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
40 / 2008
w sprawie udzielenia pożyczki wewnętrznej na remont dachów - budynek nr 16 przy ul. Paderewskiego.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
39 / 2008
w sprawie udzielenia pożyczki wewnetrznej na remont dachów - budynek nr 14 przy ul. Paderewskiego.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
38 / 2008
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na roboty remontowe współfinansowane kredytem bankowym (roboty towarzyszace termomodernizacji i wymiana donic balkonowych) – budynek nr 18 przy ul. Malczewskiego.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
37 / 2008
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na roboty remontowe współfinansowane kredytem bankowym (roboty towarzyszace termomodernizacji i wymiana donic balkonowych) – budynek nr 16 przy ul. Malczewskiego.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
36 / 2008
w sprawie wyrazenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na roboty remontowe współfinansowane kredytem bankowym (roboty towarzyszace termomodernizacji i wymiana donic balkonowych) – budynek nr 14 przy ul. Malczewskiego.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
35 / 2008
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na roboty remontowe współfinansowane kredytem bankowym (roboty towarzyszace termomodernizacji i wymiana donic balkonowych) – budynek nr 2 przy ul. Noskowskiego.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
34 / 2008
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na roboty remontowe współfinansowane kredytem bankowym (roboty towarzyszace termomodernizacji i wymiana donic balkonowych) – budynek nr 1 przy ul. Noskowskiego.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
33 / 2008
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na roboty remontowe współfinansowane kredytem bankowym (roboty towarzyszace termomodernizacji i wymiana donic balkonowych) – budynek nr 10 przy ul. Komedy Trzcinskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
32 / 2008
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na roboty remontowe współfinansowane kredytem bankowym (roboty towarzyszace termomodernizacji i wymiana donic balkonowych) – budynek nr 8 przy ul. Komedy Trzcinskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
31 / 2008
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na termomodernizację budynku mieszkalnego nr 24 przy ul. Transportowej w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
30 / 2008
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na termomodernizację budynku mieszkalnego nr 22 przy ul. Transportowej w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
29 / 2008
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na termomodernizację budynku mieszkalnego nr 18 przy ul. Malczewskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
28 / 2008
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na termomodernizację budynku mieszkalnego nr 16 przy ul. Malczewskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
27 / 2008
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na termomodernizację budynku mieszkalnego nr 14 przy ul. Malczewskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
26 / 2008
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na termomodernizację budynku mieszkalnego nr 2 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
25 / 2008
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na termomodernizacje budynku mieszkalnego nr 1 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
24 / 2008
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na termomodernizację budynku mieszkalnego nr 10 przy ul. Komedy Trzcinskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
23 / 2008
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na termomodernizację budynku mieszkalnego nr 8 przy ul. Komedy Trzcinskiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
22 / 2008
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na termomodernizację budynku mieszkalnego nr 13 przy ul. Róyckiegó w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
21 / 2008
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na termomodernizację budynku mieszkalnego nr 1 przy ul. Róyckiego w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
20 / 2008
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnie kredytu na termomodernizację budynku mieszkalnego nr 2 przy ul. Karłowicza w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
19 / 2008
w sprawie korekty planu robót remontowych współfinansowanych kredytem bankowym, obejmujących roboty towarzyszace termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz wymianę donic balkonowych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2008 roku.

pobierz (pdf)
ZAŁĄCZNIK DO
UCHWAŁY
nr 19 / 2008
PLAN FINANSOWY ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH DOCIEPLENIOM I WYMIANY DONIC BALKONOWYCH w 2008r.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
18 / 2008
w sprawie korekty planu termomodernizacji budynków mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2008 rok.

pobierz (zip)
ZAŁĄCZNIKI DO
UCHWAŁY
nr 18 / 2008
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 18 / 2008

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
17 / 2008
w sprawie uchwalenia regulaminu „Obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali”.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
16 / 2008
w sprawie przymusowej sprzedazy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
15 / 2008
w sprawie przymusowej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
14 / 2008
w sprawie sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2007 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
13 / 2008
w sprawie uzupełnienia składu Rady Osiedla Zabobrze II na okres do końca kadencji 2007-2011.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
12 / 2008
w sprawie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

pobierz (pdf)
ZAŁĄCZNIK DO
UCHWAŁY nr
12 / 2008
Podział Walnego Zgromadzenia

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
11 / 2008
w sprawie planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2008 rok.

pobierz (zip)
ZAŁĄCZNIKI DO
UCHWAŁY nr
11 / 2008
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY 11 / 2008

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
10 / 2008
w sprawie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek do Banku PKO BP S.A. za I kwartał 2008 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
9 / 2008
w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
8 / 2008
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na roboty remontowe w 2008 roku współfinansowane kredytem bankowym (roboty towarzyszace termomodernizacji i wymiana donic balkonowych).

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
7 / 2008
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu na termomodernizację budynków mieszkalnych w 2008 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
6 / 2008
w sprawie uchwalenia planu robót remontowych współfinansowanych kredytem bankowym, obejmujacych roboty towarzyszace termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz wymianę donic balkonowych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2008 rok.

pobierz (pdf)
ZAŁĄCZNIK DO
UCHWAŁY nr
6 / 2008
PLAN FINANSOWY ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH DOCIEPLENIOM I WYMIANY DONIC BALKONOWYCH w 2008r.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
5 / 2008
w sprawie uchwalenia planu termomodernizacji budynków mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2008 rok.

pobierz (pdf)
ZAŁĄCZNIK DO
UCHWAŁY nr
5 / 2008
PLAN KOSZTÓW i FINANSOWANIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW JSM 2008 r.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
4 / 2008
w sprawie uchwalenia „Zasad ustalania i rozliczania kosztów termomodernizacji budynków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
3 / 2008
w sprawie uchwalenia „Regulaminu funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
2 / 2008
w sprawie odpłatnego nabycia działki gruntu nr 121 położonej przy ul. Transportowej w Jeleniej Górze.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
1 / 2008
w sprawie zmiany uchwały nr 38/2007 Rady Nadzorczej JSM z dnia 13.11.2007 roku w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali w 2008 roku.

2 0 0 7


pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
42 / 2007
w sprawie wysokosci stawek opłat za używanie lokali użytkowych, garaży i domków jednorodzinnych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2008 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
38 / 2007
w sprawie wysokości stawek opłat za uśywanie lokali w 2008 roku.

pobierz (zip)
ZAŁĄCZNIKI DO
UCHWAŁY nr
38 / 2007
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY nr 38 / 2007

2 0 0 6


pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
25 / 2006
w sprawie uchwalenia planu wymiany wodomierzy w budynkach mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
24 / 2006
w sprawie korekty planu termomodernizacji budynków mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2006 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
17 / 2006
w sprawie zatwierdzenia planu wymiany stolarki okiennej w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2006 roku.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
9 / 2006
w sprawie uchwalenia planu termomodernizacji budynków mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2006 rok.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
8 / 2006
w sprawie okresu spłaty kosztów termomodernizacji (poprzez uzupełnienie wkładu) dla członków , którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali w budynkach ujętych w planie termomodernizacji na rok 2006.

pobierz (pdf)
UCHWAŁA nr
5 / 2006
w sprawie zmiany uchwały nr 84/2005 Rady Nadzorczej JSM z dnia 13.12.2005 roku w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2006 roku.