Odpady komunalne

ODPADY KOMUNALNE W ZASOBACH JSM

Harmonogram wywozu przedmiotów wielkogabarytowych w 2024 roku


Harmonogram wywozu przedmiotów wielkogabarytowych:
HARMONOGRAM ADM Jedynka(*.pdf)  HARMONOGRAM ADM Dwójka(*.pdf) 


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1 marca 2023 roku


Szanowni Państwo.
  Uchwałą nr 563.LVIII.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku, Rada Miejska Jeleniej Góry ustaliła nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w sposób selektywny) w wysokości 40,70 zł/os/m-c (dotychczas 35,20 zł/os/m-c.
Nowa stawka obowiązuje od 1 marca 2023 roku.
Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą, stawka opłaty podwyższonej (karnej) za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku stwierdzenia niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi trzykrotność stawki podstawowej tj. 122,10 zł miesięcznie (dotychczas 105,60 zł miesięcznie.


Sposób segregacji odpadów w zasobach JSM

Odpady komunalne w zasobach JSM (*.pdf)  pdf

21-02-2014

Zgniatamy odpady plastikowe i składamy pudła kartonowe


Szanowni Państwo.
  Uprzejmie przypominamy, aby, przed wrzuceniem do odpowiednich pojemników, zgniatać odpady plastikowe oraz składać pudła kartonowe w postaci płaskich arkuszy a nie w całości. Wrzucanie niezgniecionych butelek plastikowych i niezłożonych pudeł kartonowych powoduje szybkie przepełnienie pojemników na plastiki i na papier.
Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Jeleniej Górze odpady w postaci plastiku, papieru i szkła wywożone są raz na dwa tygodnie. Za dodatkowe wywozy firmy odbierające odpady żądają dodatkowych opłat.
Poniżej przedstawiamy ilustrację fotograficzną jaką pojemność w pojemniku na odpady stanowią plastiki zgniatane przez niewielką część mieszkańców a jaka pojemność zajmują te same odpady zgniecione najprostszą metodą tj. przez naciśnięcie stopą.


14-02-2014

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 445.XLVII.2013 - z dniem 1 marca 2014 roku ulega obniżeniu wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla odpadów segregowanych nowa opłata wynosić będzie 15 zł od osoby miesięcznie. Informujemy, że zbiorcze deklaracje za wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych w zasobach JSM składać będzie Spółdzielnia, tak więc mieszkańcy nie muszą samodzielnie składać deklaracji do Urzędu Miasta. Zawiadomienia o nowej wysokości opłat za lokale dostarczymy do skrzynek oddawczych najpóźniej do dnia 28 lutego 2014 roku.


15-11-2013

Odnośniki do serwisów internetowych poświęconych ekologii i ochronie środowiska - ISI EKO11-11-2013

Internetowa Strona Informacyjna - ISI EKO


ISI EKO - link

31-10-2013

Harmonogramy odbioru odpadów - SIMEKO / MPGK


Harmonogramy odbioru odpadów - SIMEKO
Harmonogramy odbioru odpadów - MPGK

29-08-2013

Odpady wielkogabarytowe


  Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przypominamy, że odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, AGD, zużyte opony itp.) będą wywożone przez Miasto Jelenia Góra w ramach aktualnie wnoszonych, przez mieszkańców, opłat za odbiór odpadów komunalnych - tylko 2 razy w roku, zgodnie Uchwałą nr 334 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

O terminach wywozu będziemy informować na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dlatego prosimy o nie wystawianie przed klatki schodowe czy też przed wiaty śmietnikowe odpadów wielkogabarytowych w dowolnych terminach.

Każdy mieszkaniec, który chce pozbyć się np. starych mebli z mieszkania powinien je własnym staraniem i na własny koszt wywieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK czynnego od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 17.00, w soboty od 8.00 do 14.00. Punkty te przyjmują odpady nieodpłatnie, a znajdują się w Jeleniej Górze:
   • przy ul. Wolności 161-163


Uwaga !
Wywożenie odpadów wielkogabarytowych poza terminami ustalonymi przez Miasto Jelenia Góra może się odbywać wyłącznie za dodatkową opłatą, której koszty obciążą całą nieruchomość.


16-07-2013

Odpady komunalne!
  Informujemy, że od dnia 1 lipca 2013 roku, na terenie całej Polski, obowiązują nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności konieczność segregacji odpadów (śmieci). Śmieci należy segregować do pojemników zlokalizowanych na dotychczasowych miejscach. Do czasu ustawienia pojemników na odpady biodegradowalne należy je wrzucać do pojemników na odpady zmieszane.
Ważne!
Do pojemników na odpady biodegradowalne śmieci wrzucamy bez worków foliowych.
W załączniku podajemy sposób segregacji odpadów.
Odpady komunalne w zasobach JSM (*.pdf)  pdf