Aktualności


30-03-2015

Odwołany dyżur Członków Rady Nadzorczej


  Rada Nadzorcza Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z dniem Świątecznym Wielkanocy wypadającym w kwietniowy pierwszy poniedziałek miesiąca tj. dnia 06.04.2015 roku, odwołuje się dyżur Członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie informujemy, że w razie konieczności spotkania z Członkami Rady Nadzorczej w miesiącu kwiecień, można umawiać się w każdym uzgodnionym wcześniej terminie telefonicznie lub w pokoju 227.25-03-2015

Nowy numer gazety "Za Bobrem" do pobrania


Gazeta "Za Bobrem" - marzec 20152-03-2015

Zasady udzielania informacji w JSM na temat opłat za lokale, zadłużeń czynszowych oraz wysokości sald.


  Informujemy, że mając na uwadze ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.) członków Spółdzielni, osób posiadających tytuły prawne do lokali w budynkach wchodzących w skład nieruchomości będących w zarządzie Spółdzielni informacje na temat wysokości opłat za lokale, zadłużeń czynszowych czy wysokości salda będą udzielane przez pracowników Spółdzielni według następujących zasad :

*   Informacje udzielane są osobom uprawnionym w godzinach pracy pracowników JSM.
*  Za uprawnioną osobę do otrzymania informacji uważa się osobę posiadającą prawo do lokalu oraz osoby dorosłe zamieszkujące wspólnie z osobami posiadającymi prawo do lokalu w budynkach wchodzących w skład nieruchomości będących w zarządzie Spółdzielni. Uprawnioną jest także osoba posiadająca stosowne pełnomocnictwo notarialne.
*   Nie udziela się informacji osobom postronnym.
*  Udzielenie informacji osobie uprawnionej osobiście następuje po wylegitymowaniu się jednym z niżej wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem, prawem jazdy, legitymację emeryta, legitymację rencisty, lub po przedłożeniu książeczki opłat lub dowodu ostatniej wpłaty.
*  Osoby uprawnione mogą uzyskać informację telefonicznie po podaniu następujących   danych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz indeksu lokalu z książeczki opłat, lub indywidualnego numeru konta z książeczki opłat.
*  Osobom uprawnionym pracownicy udzielają informacji drogą e-mailową. Aby uzyskać taką informacje należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, indywidualny numeru konta z książeczki opłat lub indeks lokalu z książeczki opłat.

Uwaga !
Powyższe nie zmienia uprawnień przysługującym członkom spółdzielni, którym na podstawie
§ 7(1) statutu można udostępniać, na pisemny wniosek, informacje o wysokości zadłużeń członków spółdzielni z tytułu opłat za używanie lokali.


w n i o s e k (*.pdf)  pdf


24-02-2015

Wpłaty z tytułu opłat eksploatacyjnych


  Wszystkich użytkowników lokali: mieszkalnych, użytkowych i garaży prosimy o szczególną uwagę przy dokonywaniu wpłat od stycznia 2015 r.
  Należności z tytułu opłat winny być wpłacane na indywidualny rachunek bankowy wyznaczony przez Spółdzielnię na każdy rodzaj lokalu. Informacje o indywidualnym numerze bankowym znajdują się w książeczkach opłat,
a w przypadku płatności przelewami internetowymi informacje można uzyskać w Dziale Czynsze, pokój nr 102.

Wszystkie płatności wczytywane są elektronicznie na indywidualne konta rozliczeniowe. Jeżeli wpłata nie przeszła w systemie informatycznym na odpowiedniego płatnika (lokal mieszkalny, użytkowy lub garaż), będzie identyfikowana po: nazwisku, adresie lokalu lub numerze identyfikacyjnym. Brak możliwości zidentyfikowania wpłaty skutkować będzie zwrotem wpłaconej kwoty na numer rachunku osoby wpłacającej. Tak więc przypominamy, że w miejscu wpłata tytułem: należy wpisać nazwisko, adres lokalu lub numer indentyfikacyjny lokalu, którego wpłata dotyczy, a nie osoby wpłacającej.
Często zdarzają się wpłaty: za garaż na jednej wpłacie przy lokalu mieszkalnym – przy elektronicznym wczytywaniu wpłat, na garażu wystąpi zaległość.

Jednocześnie informujemy, że w nowym systemie informatycznym wszystkie należne odsetki od wpłat po terminie naliczane będą automatycznie i każde opóźnienie wpłaty skutkować będzie należnymi odsetkami.15-01-2015


  Informujemy, że w związku z wdrażaniem w Spółdzielni zintegrowanego systemu informatycznego,
w lutym 2015 roku przestanie funkcjonować moduł e-Czynsz, który umożliwiał bieżące monitorowanie dokonywanych wpłat czynszowych, sprawdzanie salda i wysokości opłat. Moduł e-Czynsz będzie dostępny do 7 lutego 2015r., a informacje w nim widoczne będą aktualne na dzień 31.12.2014r. W lutym br. Państwa dane zostaną usunięte z systemu e-Czynsz, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  Po pełnym wdrożeniu w pionie księgowości zintegrowanego systemu informatycznego zostanie uruchomiony moduł e-BOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta), który także będzie dawał możliwość wglądu do kartoteki czynszowej swojego lokalu każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi. Moduł ten będzie posiadał również inne, dodatkowe funkcje dwustronnej wymiany informacji, które wprowadzane będą stopniowo. Moduł e-BOK planujemy uruchomić w pierwszej połowie br. Informujemy, że nie ma możliwości płynnego przejścia z modułu e-Czynsz na moduł e-BOK. O szczegółach i terminach uruchomienia e-BOK będziemy informować Państwa na bieżąco. Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

15-01-2015

Klub Seniora


Szanowni Seniorzy!

   Informujemy, że w 2015 roku Klub Seniora Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mieszczący się w budynku przy
ul. Noskowskiego 10 jest czynny:
• we wtorki w godzinach od 10.00 do 12.00.
• w czwartki w godzinach od 10.00 do 12.00.
W przypadku zmiany godzin otwarcia Klubu poinformujemy Państwa stosownym zawiadomieniem na stronie internetowej oraz w klatkach schodowych budynków.
Plan pracy Klubu Seniora na styczeń – marzec 2015 roku
Plan pracy Klubu Seniora na okres styczeń – marzec 2015r. jest także wywieszony w siedzibie Klubu. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

16-12-2014

KOPERTA ŻYCIA


Szanowni Państwo

  W imieniu Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej serdecznie zapraszam wszystkich, a szczególnie osoby starsze oraz osoby młodsze, trwale zmagające się z chorobą, do uczestniczenia w programie pod nazwą „KOPERTA ŻYCIA”. Program został przygotowany przez JSM z myślą o bezpieczeństwie naszych lokatorów – po to, aby umożliwić służbom medycznym szybką i skuteczną pomoc. Gdyby koperta życia miała przyczynić się do uratowania choćby jednej osoby warto taki program wdrożyć. Mam nadzieję, że skorzystają Państwo z naszego zaproszenia i zaopatrzą się w koperty życia we wskazanych przez nas punktach.


Więcej o kopercie życia przeczytają Państwo w naszej gazecie "Za bobrem" numer 4(26) z grudnia 2014 roku.

Mirosław Garbowski
Prezes Zarządu JSM

29-10-2014


BUDŻET OBYWATELSKI!

Szanowni Państwo
  Dziękujemy wszystkim za oddanie głosów na projekty zgłoszone przez mieszkańców Zabobrza do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. Miło mi poinformować Państwa, że jeden z naszych projektów pt. „Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy M.K.Ogińskiego – włączająca Zabobrze w system istniejących dróg rowerowych w Jeleniej Górze” uzyskał poparcie 914 osób i zajął drugie miejsce.
  Wyniki głosowania nad Jeleniogórskim Budżetem Obywatelskim znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta jeleniagora.pl

                                                                                                                                                                 Mirosław Garbowski
                                                                                                                                                                  Prezes Zarządu JSM


22-10-2014

ŚRODKI UNIJNE DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W LATACH 2014-2020


   Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa wraz z innymi spółdzielniami z województwa dolnośląskiego podjęła działania mające umożliwić Spółdzielni pozyskanie środków z funduszy unijnych.
   Ponad 70 spółdzielni dolnośląskich, w tym JSM, podpisało w sierpniu br. petycję do ówczesnej Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju – Pani Elżbiety Bieńkowskiej w sprawie uwzględnienia spółdzielni mieszkaniowych w Regionalnym Programie Operacyjnym w ramach Osi 3 Gospodarka niskoemisyjna.
Skan pisma do Minister Infrastruktury i Rozwoju
  Sprawą zainteresowała się także Pani Poseł Zofia Czernow, która na 75 posiedzeniu Sejmu skierowała pytanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczące wyłączenia spółdzielni mieszkaniowych z listy beneficjentów programów unijnych w ramach RPO w latach 2014 – 2020.
Interwencja Poseł Zofii Czernow w sprawie wyłączenia spółdzielni mieszkaniowych z listy beneficjentów programów unijnych20-10-2014

Na Zabobrzu III działa już centrum sportu, rekreacji i wypoczynku.


  W sobotę 18 października 2014 roku Prezydent Miasta Marcin Zawiła i Prezes Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Mirosław Garbowski otworzyli kolejny już na Zabobrzu plac rekreacji. Dla Spółdzielni to już trzeci taki plac, ale po raz pierwszy jest to wspólna realizacja z Urzędem Miasta, na terenie należącym do gminy Jelenia Góra. Miasto oprócz terenu zapewniło wykonanie wszystkich robót ziemnych i prac związanych z realizacją nawierzchni brukowych i piaskowych, oświetlenie terenu oraz niektóre urządzenia komunalne (kosze na śmieci i stojaki na rowery). Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa wyposażyła centrum w urządzenia siłowni „pod chmurką” oraz wszystkie urządzenia zlokalizowane na placu zabaw i w strefie rekreacji. Zapewniliśmy też ławki.
  Frekwencja na otwarciu obiektu była bardzo duża. Dopisała też pogoda. Było wesoło i gwarnie. Prawdziwym przebojem okazała się centralnie usytuowana piramida linowa, przez cały czas oblegana przez młodzież. Mamy nadzieję, że centrum sportu, rekreacji i wypoczynku na Zabobrzu III na stałe wpisze się w krajobraz Zabobrza i że przychodzić tu będą mieszkańcy z całego osiedla.
  Ideą projektantów, było utworzenie trzech odrębnych stref, adresowanych do użytkowników w różnym wieku. I tak mamy tu ogrodzoną strefę dla maluszków, wyposażoną w piaskownicę i zestaw tematyczny z lwami (drabinka, zjeżdżalnia, elementy interaktywne). Nieco z boku, obok tej strefy, stoją stoliki do gier planszowych, a po przeciwnej stronie stół do tenisa stołowego.
  W samym środku terenu usytuowana jest strefa dla młodzieży, której centralnym punktem jest wcześniej wspomniana piramida linowa. Jej maszt osiąga wysokość sześciu metrów. Ponadto znajdują się tam dwie podniebne deskorolki, huśtawki, młynki do biegania w miejscu, słupki sprawnościowe, ruchoma platforma „rodeobord” i sprawnościowy zestaw wieżowy.
  Trzecia strefa, przeznaczona dla starszej młodzieży i dla dorosłych, biegnie dużym półkolem obok strefy środkowej. Na dziesięciu stanowiskach usytuowane są urządzenia do ćwiczeń: surfer – wahadło podwójne, twister + stepper, prasa nożna, wioślarz, motyl, orbiterek eliptyczny, jeździec, piechur – biegacz, przywodziciel – odwodziciel, rower stacjonarny.
Na tych dziesięciu urządzeniach jednocześnie może ćwiczyć 14 osób. Ćwiczący, na jednym z urządzeń tej strefy, rodzic może jednocześnie obserwować swoje dziecko, korzystające z urządzeń rekreacyjnych w innej strefie. Tak to widzą projektanci centrum.
  Projektantom udała się jeszcze jedna sprawa, a mianowicie wkomponowanie stanu zastanego w projekt obiektu. Otóż mieszkańcy okolicznych domów zyskali wygodne przejście przez plac. W miejscu błotnistego przedeptu jest teraz wybrukowana ścieżka.F I L M:


Źródło filmu: portalik24.pl6-10-2014

Sejm uchwalił ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym


   W piątek Sejm uchwalił ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Zakłada ona, że bank będzie wypłacał klientowi przez określony czas lub jednorazowo świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na każdym rodzaju nieruchomości, w tym na gruntach.
Artykuł (pdf)6-10-2014

I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„PIŁKOMANIA JSM 2014”


   I Osiedlowy Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piłkomania JSM 2014” o Puchar Prezesa Spółdzielni już za nami. 4 października przed godziną 10.00 na boisku do piłki nożnej przy ulicy Z. Noskowskiego 7 – 8 zebrali się uczestnicy oraz osoby zainteresowane. Po krótkim przemówieniu Prezesa JSM i symbolicznym kopnięciu piłki, rozpoczęła się rywalizacja drużyn. Pogoda dopisała. W turnieju wzięło udział 5 drużyn.
  I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 11 - klasa VI, która wygrała wszystkie mecze zdobywając 6 punktów.
Trzy pierwsze drużyny otrzymały puchary a wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju - okolicznościowe medale.
  Dodatkową nagrodę w postaci piłki nożnej ufundował przedstawiciel Rady Nadzorczej JSM Pan Jan Nowak dla najlepszego piłkarza, którą zdecydowanie wygrał Radek Tyrański z klasy V S.P. nr 11.
Raport z turnieju

Z d j ę c i a    z   TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
25-09-2014

Opłaty za używanie lokali mieszkalnych w 2015 roku


   Uprzejmie informujemy, że na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza dnia 16.09.2014r. uchwałą nr 57/2014 dokonała zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości od 1.01.2015 roku oraz uchwałą nr 56/2014 z dnia 16.09.2014r. Rada Nadzorcza zwiększyła z dniem 1 stycznia 2015r. wysokość opłat za różnicę wody dla 14 budynków.
Opłaty za używanie lokali mieszkalnych w 2015 roku - uzasadnienie (*.pdf)  pdf
Uchwała 56 (*.pdf)  pdf
Uchwała 57 (*.pdf)  pdf
Załączniki do uchwały 57 (*.zip)  pdf17-09-2014

Lustracja problemowa zakończona


   W sierpniu 2014 roku zakończyła się w Spółdzielni lustracja problemowa, której przedmiotem była gospodarka funduszem płac.
list polustracyjny


11-08-2014

Otworzyliśmy drugi plac rekreacji osiedlowej


  Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa oddała do użytku kolejny plac rekreacji osiedlowej. Pierwszy, użytkowany już od roku, usytuowany jest przy ulicy Zygmunta Noskowskiego na Zabobrzu II. Tym razem „siłownią pod chmurką” cieszyć się będą mieszkańcy Zabobrza I. Plac usytuowany jest przy ulicy Mieczysława Karłowicza, miedzy budynkami o numerach 23 i 27.
  W słoneczną sobotę – 9 sierpnia br. – Prezes Zarządu JSM i Kierownik Administracji JEDYNKA otworzyli plac i zachęcali licznie przybyłych mieszkańców do korzystania z zainstalowanych tu urządzeń. Ćwiczyć będzie można na sześciu stanowiskach na urządzeniach o nazwach: prasa nożna-wyciskanie ciężaru, przywodziciel-odwodziciel, twister-wahadło, orbiterek eliptyczny pojedynczy, biegacz-piechur i rower. W cieniu drzew ustawiono wygodne ławeczki. Można też zagrać w szachy lub warcaby na stole do gier planszowych.
  Dla najmłodszych przewidziano plac zabaw, zabezpieczony przed pieskami ogrodzeniem. Dzieci mają do dyspozycji domek zabaw a w nim: wieżę z dachem, pomost z barierkami, łuk podestowy z barierkami, schody z osłonami, wejście wspinaczkowe i zjeżdżalnię a także piaskownicę, huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę wagonową, bujak na sprężynie oraz walec sprawnościowy. W obrębie tego placu dla rodziców ustawiono ławeczki.
  Reakcje mieszkańców na nowo otwarty plac były przychylne. Było gwarnie, kolorowo i wesoło. Bardzo dobrze bawiły się dzieci. Animacje poprowadziła firma VESNA. Było malowanie twarzy, dziewczynkom wyplatano warkoczyki z kolorowymi pasemkami, były tańce i zabawa. Był też słodki poczęstunek dla najmłodszych: cukierki i lizaki. Jeszcze w tym roku kolejny plac rekreacji osiedlowej będzie otworzony na Zabobrzu III przy ulicy Alfreda Wiłkomirskiego, a w przyszłym roku JSM planuje zorganizować miejsca rekreacyjne dla mieszkańców naszych budynków przy ulicach: Jacka Malczewskiego i Transportowej.

Z d j ę c i a  z  otwarcia placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Karłowicza 23-27:
9-06-2014

Tak się bawiliśmy 7 czerwca na festynie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka.


   W pełnym blasku słońca Zabobrze świętowało Dzień Dziecka. O godzinie 14 Mirosław Garbowski – Prezes Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w towarzystwie przedszkolaków, otworzył festyn i zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy. Tańczące na scenie dzieci z przedszkola „Promyczek” wprowadziły wszystkich zebranych w dobry nastrój. Oferta programowa festynu była bogata i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Adresatami festynu były przede wszystkim dzieci i to one miały do wyboru najwięcej atrakcji. Olbrzymia dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy, przejażdżki na motocyklach marki Harley-Davidson, możliwość porozmawiania z policjantami i strażakami, możliwość „zwiedzenia” wozu strażackiego – to tylko niektóre z nich. Liczne występy i pokazy, chodzące po placu pluszowe postacie z różnych bajek, darmowy poczęstunek popcornem, watą cukrową i lodami dopełniały obraz całości. Dopisała też frekwencja. Zewsząd słychać było głosy zadowolenia, że nareszcie coś na Zabobrzu się dzieje. Około pięciogodzinny festyn zakończył się meczem piłki siatkowej ‘organizatorzy’ kontra ‘mieszkańcy’, wygranym przez mieszkańców.

Z d j ę c i a:


Festyn 2014

F I L M:


Źródło filmu: portalik24.pl9-06-2014

HARMONOGRAM ZBIERANIA PRZEDMIOTÓW WIELKOGABARYTOWYCH
SPRZĘTU AGD, ELEKTRONICZNEGO, OPON Z POJAZDÓW OSOBOWYCH
Z TERENU MIASTA JELENIA GÓRA
W MIESIĄCACH CZERWIEC 2014 - LUTY 2015


Wybrane ulice z harmonogramu miasta dla zasobów JSM: HARMONOGRAM - zasoby JSM(*.pdf) 

Szczegółowe informacje: HARMONOGRAM (*.pdf) 


8-04-2014

SIEĆ NOWEJ GENERACJI w zasobach
Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Nowoczesne szerokopasmowe usługi telekomunikacyjne rozumiane jako
usługi radia i telewizji cyfrowej, telefonu i internetu.


   Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) realizuje politykę Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Narodowego Planu Szerokopasmowego, która ma się przyczynić do racjonalizacji wykorzystania istniejących zasobów (wyeliminuje zbędne dublowanie elementów infrastruktury i umożliwi jej efektywne wykorzystanie) oraz wzmocnienia konkurencyjności usług telekomunikacyjnych. Dla realizacji tego celu znowelizowano ustawę Prawo telekomunikacyjne, która m.in. zobowiązuje właścicieli czy zarządców do zapewnienia dostępu do nieruchomości (w tym do budynków) oraz do infrastruktury telekomunikacyjnej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, art.30 i art.33 ( (Dz.U. z 2010r. nr 106, poz.675).

W zasobach JSM, „Operatorem” tego przedsięwzięcia jest firma ZICOM Next Sp. z o.o. z Tarnowa.

W dniu 12 marca 2014r. JSM podpisała umowę z firmą ZICOM Next Sp. z o.o. na instalację urządzeń telekomunikacyjnych, przeprowadzania linii kablowych oraz eksploatację i konserwację sieci. JSM nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

W budynkach wykonywane będą światłowodowe trasy kablowe (piony w klatkach schodowych i poziomy w piwnicach). Każdorazowe wejście firmy ZICOM do budynku, poprzedzone jest ogłoszeniem wywieszonym na drzwiach wejściowych do klatki schodowej.


25-03-2014

Program pomocowy ! Możliwość odpracowania zadłużenia z tytułu opłat czynszowych i innych.


SZANOWNI PAŃSTWO
   Zarząd JSM spełniając oczekiwania członków Spółdzielni, informuje, że z dniem 01.04.2014 roku uruchamia program pomocowy, polegający na możliwości odpracowania zadłużenia z tytułu opłat czynszowych i innych.
Wszystkich zainteresowanych przedmiotowym programem, prosimy o kontakt z naszym działem prawno - windykacyjnym, który mieści się w budynku Spółdzielni przy ul. Różyckiego 19 w pok.205 na II piętrze.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Zarząd JSM zastrzega sobie możliwość selektywnego kierowania kandydatów według swoich kryteriów.


19-03-2014

Podwyżka cen zakupu energii cieplnej od dostawcy ECO Jelenia Góra


   Z dniem 26 marca 2014 r. następuje podwyżka cen zakupu energii cieplnej od dostawcy
ECO Jelenia Góra. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla ECO Jelenia Góra, która powoduje średnio ok. 2,6 procentowy wzrost kosztów zakupu ciepła przez JSM . Ze względu na łagodniejszy sezon grzewczy 2013/14, zaliczki na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody pobierane od mieszkańców nie ulegają zmianie.


21-02-2014

Zgniatamy odpady plastikowe i składamy pudła kartonowe


Szanowni Państwo.
  Uprzejmie przypominamy, aby, przed wrzuceniem do odpowiednich pojemników, zgniatać odpady plastikowe oraz składać pudła kartonowe w postaci płaskich arkuszy a nie w całości. Wrzucanie niezgniecionych butelek plastikowych i niezłożonych pudeł kartonowych powoduje szybkie przepełnienie pojemników na plastiki i na papier.
Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Jeleniej Górze odpady w postaci plastiku, papieru i szkła wywożone są raz na dwa tygodnie. Za dodatkowe wywozy firmy odbierające odpady żądają dodatkowych opłat.
Poniżej przedstawiamy ilustrację fotograficzną jaką pojemność w pojemniku na odpady stanowią plastiki zgniatane przez niewielką część mieszkańców a jaka pojemność zajmują te same odpady zgniecione najprostszą metodą tj. przez naciśnięcie stopą.


14-02-2014

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 445.XLVII.2013 - z dniem 1 marca 2014 roku ulega obniżeniu wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla odpadów segregowanych nowa opłata wynosić będzie 15 zł od osoby miesięcznie. Informujemy, że zbiorcze deklaracje za wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych w zasobach JSM składać będzie Spółdzielnia, tak więc mieszkańcy nie muszą samodzielnie składać deklaracji do Urzędu Miasta. Zawiadomienia o nowej wysokości opłat za lokale dostarczymy do skrzynek oddawczych najpóźniej do dnia 28 lutego 2014 roku.


22-11-2013

Odpady wielkogabarytowe


  Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przypominamy, że odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, AGD, zużyte opony itp.) będą wywożone przez Miasto Jelenia Góra w ramach aktualnie wnoszonych, przez mieszkańców, opłat za odbiór odpadów komunalnych - tylko 2 razy w roku, zgodnie Uchwałą nr 334 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

O terminach wywozu będziemy informować na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dlatego prosimy o nie wystawianie przed klatki schodowe czy też przed wiaty śmietnikowe odpadów wielkogabarytowych w dowolnych terminach.

Każdy mieszkaniec, który chce pozbyć się np. starych mebli z mieszkania powinien je własnym staraniem i na własny koszt wywieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK czynnego od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 17.00, w soboty od 8.00 do 14.00. Punkty te przyjmują odpady nieodpłatnie, a znajdują się w Jeleniej Górze:
   • przy ul. Wolności 161-163


Uwaga !
Wywożenie odpadów wielkogabarytowych poza terminami ustalonymi przez Miasto Jelenia Góra może się odbywać wyłącznie za dodatkową opłatą, której koszty obciążą całą nieruchomość.


6-11-2013

Nieruchomości


  W „Menu Głównym” została stworzona zakładka „Nieruchomości”, w której umieściliśmy podział zasobów mieszkaniowych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na nieruchomości w administracji "Jedynka" i administracji "Dwójka". Wykaz nieruchomości wzbogacony jest o zdjęcia poszczególnych budynków.17-10-2013

Ogłoszenia mieszkańców na stronie internetowej – zamiana, zbycie, nabycie lokalu


  Informujemy, że istnieje możliwość umieszczania ogłoszeń o zbyciu, zamianie czy też nabyciu lokalu mieszkalnego oraz ogłoszeń w innych sprawach na naszej stronie internetowej.
W „Menu głównym” została założona osobna zakładka „Ogłoszenia mieszkańców”, z podziałem na dwie części:

1) „zamiana, zbycie, nabycie lokalu”
W celu ułatwienia osobom zainteresowanym transakcji kupna-sprzedaży można będzie zamieścić:
• oferty składane przez mieszkańców naszych zasobów o zbyciu, zamianie lub nabyciu lokalu znajdującego się w naszych zasobach,
• oferty składane przez osoby spoza Spółdzielni, które chcą nabyć czy też zamienić swoje mieszkanie na lokal znajdujący się
w naszych zasobach.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego druku i złożenie go w biurze Spółdzielni przy ul. Różyckiego 19, pokój nr 111 w godzinach urzędowania. Druki są do pobrania także w siedzibie Spółdzielni pokój nr 111.

2) „inne”
W celu uproszczenia i ułatwienia kontaktów międzysąsiedzkich Spółdzielnia udostępnia miejsce na swojej stronie internetowej także na inne ogłoszenia, takie jak:
• oferty opieki nad osobami starszymi, chorymi, dziećmi itp.,
• oferty załatwiania spraw w urzędach, dokonywania zakupów itp.,
• oferty pomocy w nauce,
• oferty nieodpłatnego przekazania mebli, sprzętu technicznego, odzieży, książek itp.,
• oferty zbycia rzeczy za symboliczną odpłatnością,
• oferty wynajmu mieszkań.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie ogłoszenia drogą e-mail poprzez formularz w zakładce „kontakt”, wybierając adresata „OGŁOSZENIA INNE”.
Umieszczenie ogłoszeń jest bezpłatne.

10-10-2013

Internetowe Biuro Obsługi Klienta "WODNIK"


    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze posiada Internetowe Biuro Obsługi Klienta (IBOK), które umożliwia otrzymywanie faktur za wodę i ścieki w formie elektronicznej e-faktura oraz dostęp do informacji istotnych dla odbiorcy usług. Jako że Mieszkańcy Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej są odbiorcami usług firmy "WODNIK” stworzyliśmy w „Menu głównym” osobną zakładkę "Wodnik”, w której umieściliśmy informację niezbędne do rejestracji w IBOK oraz odnośniki do strony „WODNIKa”.


1-10-2013

Licytacje lokali mieszkalnych


  W związku z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy współpracy z Komornikami Sądowymi prowadzone są postępowania mające na celu sprzedaż lokali
w drodze licytacji. Ogłoszenia o aktualnych licytacjach znajdziecie Państwo w zakładce:


30-09-2013

Adres do korespondencji poza zasobami Spółdzielni


  Wobec braku zasadności ponoszenia kosztów wysyłania korespondencji poza zasoby Spółdzielni przez wszystkich użytkowników lokali, uchwałą Rady Nadzorczej JSM nr 37/2013 z dnia 27.08.2013 roku została wprowadzona opłata za wysyłanie korespondencji na adres korespondencyjny inny niż adres posiadanego lokalu
w Spółdzielni.
    Opłata obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku w wysokości 2 zł / miesięcznie za lokal i zostanie naliczona wyłącznie osobom, które wystąpiły lub wystąpią z żądaniem dostarczania im wszelkiej korespondencji na adres korespondencyjny znajdujący się poza zasobami Spółdzielni.
    Informujemy, że istnieje możliwość złożenia w terminie do 30.11.2013r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Różyckiego 19 pisemnej rezygnacji z wysyłania przez Spółdzielnię korespondencji na podany wcześniej adres korespondencyjny; w takim przypadku opłata nie zostanie wprowadzona, a wszelka korespondencja będzie dostarczana do skrzynki oddawczej przypisanej do lokalu znajdującego się w zasobach Spółdzielni.
    Osoby, które podały adres do korespondencji w zasobach Spółdzielni nie będą obciążane opłatą za korespondencję, gdyż korespondencja będzie dostarczana do skrzynki oddawczej wskazanego lokalu w zasobach Spółdzielni.
Gotowe druki:
1. wniosek o wysyłanie korespondencji na podany adres korespondencyjny poza zasobami Spółdzielni
2. wniosek o wysyłanie korespondencji na podany adres korespondencyjny w zasobach Spółdzielni
3. rezygnacja z wysyłania korespondencji na adres korespondencyjny


26-09-2013

Opłaty za używanie lokali mieszkalnych w 2014 roku


Szanowni mieszkańcy !
    Uprzejmie informujemy, że uchwałą Rady Nadzorczej nr 42/2013 z dnia 17.09.2013r. ustalone zostały nowe wysokości opłat za używanie lokali mieszkalnych od 1.01.2014 roku. Uchwała w załączeniu.
    Pomimo inflacji i rosnących kosztów usług świadczonych przez firmy współpracujące ze Spółdzielnią Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, podjęła decyzję o utrzymaniu opłaty eksploatacyjnej na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej w niezmienionej wysokości tj. obowiązującej w 2013 roku. Powyższe było możliwe dzięki oszczędnej gospodarce Spółdzielni w roku 2013.
Opłata eksploatacyjna wzrośnie w 2014 roku tylko w 2 nieruchomościach:
    • Noskowskiego 11 i 12 z powodu zmniejszenia pożytków z nieruchomości wspólnej w związku z rozwiązaniem umów
reklamy,
    • Elsnera 4 i 6 w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania zieleni.
     Niewielki wzrost (za wyjątkiem nieruchomości: Sygietyńskiego 1, 3, 5 oraz Kiepury 54, 56, 58, 60 i Wiłkomirskiego 15) nastąpił w pozycji „podatek od nieruchomości”, która to opłata jest niezależna od Spółdzielni i ustalana uchwałą Rady Miasta Jelenia Góra.
     Zmianie ulega także w niektórych budynkach wysokość odpisu na fundusz remontowy. I tak na 135 budynków
w zasobach Spółdzielni:
- w 16 budynkach następuje wzrost odpisu,
- w 8 budynkach odpis ulega zmniejszeniu,
- w 111 budynkach pozostaje na poziomie niezmienionym.
Odpisy na fundusz remontowy poszczególnych budynków ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb remontowych budynków, przy zapewnieniu wykonania wymagań podstawowych określonych w ustawie Prawo budowlane.
Wzrost odpisu na fundusz remontowy następuje przede wszystkim w budynkach, które w 2013 roku kończą spłatę kosztów termomodernizacji. Budynki te przez cały okres spłaty (minimum 5 lat) miały obniżony odpis na fundusz remontowy, który nie pozwalał na wykonywanie istotnych robót remontowych. Nowa wysokość odpisów na fundusz remontowy uzyskała pozytywną opinię Rad Nieruchomości.
     Drugi rok z rzędu rośnie opłata za dźwig osobowy; od 1.01.2014 opłata zwiększa się o 1 zł/osobę/miesiąc. Podstawową przyczyną jest stale zmniejszająca się liczba osób zamieszkałych, na którą rozliczane są koszty utrzymania dźwigów osobowych.
     Pozostałe elementy opłaty za używanie lokalu (tj. anteny, domofony, różnica wody, wywóz nieczystości) pozostają na poziomie roku 2013.
     Informujemy, że koszty różnicy wody zostaną rozliczone w marcu 2014r. O ewentualnej zmianie od 01.04.2014r. wysokości opłat z tego tytułu zostaną Państwo poinformowani w odrębnym terminie.
     Opłata za wywóz nieczystości (odpady komunalne) jest opłatą niezależną od Spółdzielni, której wysokość określa uchwała Rady Miasta.
     Ponadto informujemy, że w budynkach, w których podjęto decyzję o likwidacji junkersów i montażu centralnej ciepłej wody użytkowej użytkownicy lokali wnoszą (najczęściej przez okres 12 miesięcy) dodatkowy odpis na fundusz remontowy w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Rady Nadzorczej celem zgromadzenia środków na realizację zadania. Od 1.01.2014 opłatą tą zostaną objęte budynki przy ul. Kolberga 3, Karłowicza 21, Ptasia 12 i Noskowskiego 4.2-09-2013

Konkurs na najpiękniej ukwieconą rabatę rozstrzygnięty


Trzyosobowa komisja dwukrotnie (w ostatnich dniach czerwca i miesiąc później) wizytowała zgłoszone do konkursu rabaty. Komisja oceniła inwencję lokatorów, estetykę i wkład pracy włożony zarówno w samo utworzenie rabaty jak i jej późniejszą pielęgnację.
Wytypowano trzy rabaty do nagrodzenia.
Trzecie miejsce przyznano rabacie biegnącej wzdłuż budynku przy ulicy Ignacego Paderewskiego 12, od strony wejść do budynku. Z pozostałych dwóch rabat trudno było wytypować tę najładniejszą.
Pierwsza przy ulicy Ignacego Paderewskiego 14 to rabata typowo angielska, z dużą ilością kwiatów, przede wszystkim bylin.
Druga to rabata przy ulicy Zygmunta Noskowskiego 3 (V klatka schodowa). Oprócz dwóch cisów kolumnowych, lilaka, wierzby hakuro i krzaczków mahonii rosną tu sezonowe kwiaty, przeważnie byliny. Wiosną kwitną kwiaty cebulowe.
Obie rabaty spodobały się członkom komisji. Przy ich różnorodności trudno było wytypować tę najładniejszą, dlatego obie zostały nagrodzone pierwszą nagrodą. Drugiego miejsca nie przyznano.
Nagrodami są bony na zakup roślin i innych artykułów (narzędzi do uprawy roślin, nawozów, środków ochrony roślin itp Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się 21 sierpnia r. w sali konferencyjnej JSM.30-08-2013

Wiaty Śmietnikowe


W Spółdzielni trwają prace związane z budową wiat śmietnikowych. Pierwsze modułowe wiaty śmietnikowe powstały na osiedlu Zabobrze I i Zabobrze II. Planowana jest budowa wiat także na pozostałych osiedlach.30-08-2013

Odpady komunalne


Na naszej stronie w „Menu Głównym” założyliśmy osobną zakładkę „Odpady komunalne”,
w której będziemy umieszczać aktualne informacje dotyczące odpadów i ich segregacji, oraz prowadzić kampanię edukacyjno-informacyjną.


30-08-2013

Na Zabobrzu otwarto plac rekreacji osiedlowej !


Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest inwestorem pierwszego placu rekreacji osiedlowej na Zabobrzu, usytuowanego na nieruchomości obejmującej budynki przy ulicy Zygmunta Noskowskiego numery od 1 do 10, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków o numerach 7 i 8.
W pierwszych dniach lipca br. ruszyły pełną parą prace ziemne. Dobre fundamenty to podstawa do bezpiecznej eksploatacji urządzeń zabawowo-rekreacyjnych, które zaplanowano zainstalować na tym placu i które muszą być trwale związane z podłożem. Już w pierwszych dniach sierpnia rozpoczęto montaż urządzeń. W rezultacie powstał plac rekreacji osiedlowej na miarę potrzeb współczesnego człowieka.
Otwarcie placu odbyło się 10 sierpnia br. Wzięło w nim udział wielu mieszkańców Zabobrza. Spółdzielnię reprezentowali między innymi prezes Zarządu Mirosław Garbowski oraz zastępca prezesa Zarządu Marian Szczęśniak i to oni oficjalnie otworzyli plac rekreacji oraz zachęcali dzieci, młodzież i dorosłych do codziennego korzystania z tego placu. Zaproszone do udziału w tym wydarzeniu dwie panie instruktorki, na co dzień prowadzące zajęcia fitness, prezentowały sposoby korzystania z poszczególnych urządzeń sportowych. Chętnych do ćwiczeń nie brakowało. Było gwarnie i wesoło. Zabobrzanie z aprobatą wyrażali się o nowej inwestycji Spółdzielni.
Kilka dni po otwarciu, na placu zainstalowano jeszcze zjazd linowy, który od razu stał się wielką atrakcją dla dzieci i młodzieży. Patrząc z perspektywy kilku tygodni na duże zainteresowanie placem i ciągłe z niego korzystanie przez mieszkańców osiedla władze Spółdzielni postanowiły, że takie place rekreacji osiedlowej, już w przyszłym roku, zostaną wybudowane na Zabobrzu I i na Zabobrzu III.26-07-2013

Informacja dla osób wnoszących do Spółdzielni opłatę za „antenę” !


W związku z wyłączeniem dnia 23 lipca br. nadajnika telewizji analogowej na terenie Jeleniej Góry i okolic, informujemy osoby, które wnoszą do Spółdzielni opłatę za „antenę” w wysokości 4,08 zł od lokalu, że:
• w ramach dotychczasowej opłaty, bez jakichkolwiek zmian, można w dalszym ciągu oglądać analogowo te same co dotychczas programy telewizyjne,
• jeśli są Państwo zainteresowani odbiorem cyfrowym programów telewizyjnych należy zgłosić się w firmie VECTRA S.A. przy
ul. Moniuszki 1B w Jeleniej Górze celem podpisania indywidualnej umowy. Według informacji uzyskanej z firmy VECTRA najtańszy pakiet kosztuje 7,50 zł/miesięcznie oraz opłatę jednorazową za dekoder w wysokości 29 zł i pozwala odbierać cyfrowo 20 programów telewizyjnych.
Szczegółowe informacje dot. cyfryzacji telewizji i możliwych wariantów działania (m.in. możliwość indywidualnego korzystania z naziemnych nadajników telewizji cyfrowej) przedstawiliśmy w gazecie „Za Bobrem” nr 19 z marca br. Numer ten jest dostępny także na naszej stronie internetowej w zakładce „Gazeta”.

18-07-2013

Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu !


W nawiązaniu do naszych wcześniejszych informacji dotyczących oświadczeń w sprawie odpadów komunalnych oraz oświadczeń o liczbie osób zamieszkałych w lokalach informujemy, że:
1) na podstawie złożonych przez użytkowników lokali oświadczeń przyjęto, że gospodarka odpadami w JSM odbywa się w sposób segregowany,
2) w celu dokonania zmiany liczby osób zamieszkałych w lokalu stosowany jest w Spółdzielni jeden druk oświadczenia (dla ustalenia opłaty za śmieci, dźwigi i różnicę wody),
3) do składanego oświadczenia, w którym liczba osób zamieszkałych jest mniejsza niż zameldowanych - należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zamieszkania tych osób poza zasobami Spółdzielni,
4) jeżeli oświadczenie zmniejszające liczbę osób zostanie złożone bez udokumentowania, będzie stanowiło podstawę jedynie do naliczania opłaty za odpady komunalne.
Uwaga!
Administracje przyjmują różnorodne dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie poza zasobami Spółdzielni.
Informacji o sposobie wypełniania oświadczenia udzielają:
1. Administracja „Jedynka” tel. 757525852, 757525721, 757674835
2. Administracja ”Dwójka” tel. 757531073, 757542188, 697034302


Wypełnione oświadczenie prosimy składać w siedzibach Administracji:
– Administracja "Jedynka" ul. L.Różyckiego 19 w Jeleniej Górze
– Administracja "Dwójka" ul. T.Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze
Wykaz budynków zarządzanych przez administracje (*.pdf)  pdf
oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych / zameldowanych w lokalu(*.pdf)  pdf

6-07-2013

Porady prawne


Informujemy, że z dniem 2 sierpnia 2013 w każdy piątek od godziny 900 do 1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Różyckiego 19 w pokoju 205, udzielane będą porady prawne związane z członkostwem
w Spółdzielni.


                                                                                                                                                   Zarząd
                                                                                                                       Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


28-05-2013

Zmiana regulaminu GZM


Informujemy, że wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, uchwałą Rady Nadzorczej JSM z dnia 21 maja br. został zmieniony regulamin gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za lokale w taki sposób, aby liczba osób rzeczywiście zamieszkałych w mieszkaniach była podstawą naliczania opłat wnoszonych od osób. Informacja (*.pdf)  pdf

8-05-2013

Dodatek mieszkaniowy


W menu głównym na naszej stronie została dodana zakładka „Dodatek mieszkaniowy” gdzie znajdują się informacje pomocne dla osób starających się o taki dodatek.

11-02-2013

Ustalanie liczby osób w lokalach


Informujemy, że w miesiącu lutym 2013 roku rozpoczynamy akcję wywieszania na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych budynków wyposażonych w dźwigi osobowe - wykazów zawierających liczbę osób w poszczególnych lokalach, od których naliczane są opłaty za takie elementy kosztów jak: dźwig osobowy, wywóz nieczystości i różnica wody. Umieszczona w wykazach liczba osób została ustalona na podstawie informacji przekazywanych nam przez zainteresowanych (meldunki i oświadczenia).
Jednocześnie przypominamy o obowiązku zawiadamiania swojej administracji – na bieżąco – o wszelkich zmianach w zakresie ilości osób zameldowanych / zamieszkałych w lokalu (w tym między innymi: z tytułu urodzenia dziecka, zamieszkania współmałżonka, wynajmu lokalu). Wszelkich wyjaśnień w tej sprawie udzielają administracje.7-01-2013

Numer telefonu


SZANOWNI MIESZKAŃCY! Prosimy o podanie numeru telefonu lub wskazanie opiekuna mieszkania na czas nieobecności domowników, z którym służby Spółdzielni będą mogły się kontaktować w przypadku zdarzeń wymagających natychmiastowej interwencji (awaria sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ulatnianie się gazu itp.) lub w przypadku wykonywania robót remontowych w budynku.
W/w informacje prosimy przekazać do siedziby swojej administracji w dowolnej formie (także w drodze e-mail). Prosimy również pamiętać o aktualizowaniu tych danych.7-01-2013

Kontakt e-mail


Uprzejmie informujemy, że Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa uruchomiła dla swoich mieszkańców możliwość kontaktu ze Spółdzielnią i uzyskiwania informacji pocztą elektroniczną. Wykaz adresów e-mailowych komórek organizacyjnych, z którymi mogą się Państwo tą drogą kontaktować znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce kontakt. Wystarczy, że wybiorą Państwo komórkę organizacyjną, do której adresują swoje pytanie, w odpowiednio oznaczone rubryki wpiszą swoje dane oraz treść zapytania i klikną ikonkę „wyślij”.
Jeśli w poruszonej przez Państwa sprawie niezbędna będzie osobista wizyta w Spółdzielni lub złożenie podpisanego pisma, powiadomimy o tym drogą e-mailową. Jeżeli będą Państwo chcieli uzyskać informację dotycząca np. wysokości opłaty za używanie lokalu czy stanu zadłużenia – w rubryce „treść zapytania” trzeba będzie podać dodatkowo numer indywidualnego konta bankowego przypisanego do Państwa lokalu.
Przypominamy, że numer indywidualnego konta bankowego znajduje się w książeczce opłat za eksploatację lokalu pod pozycją „nr rachunku odbiorcy”. Aby ułatwić Państwu wybór adresata wiadomości, w załączniku podajemy wykaz podstawowych spraw, z którymi można się zwracać do poszczególnych komórek organizacyjnych.
zalacznik - wykaz spraw "kontakt e-mail" (*.pdf)  pdf7-01-2013

Indywidualne konta bankowe


W związku z licznymi pytaniami wyjaśniamy, że jeżeli opłata za mieszkanie dokonywana jest na blankietach umieszczonych w książeczce opłat nie ma potrzeby wpisywania numeru indywidualnego konta bankowego (numer ten jest wydrukowany na każdym blankiecie w pozycji „nr rachunku odbiorcy”). Numery indywidualnych kont bankowych należy wpisywać wyłącznie wtedy, gdy opłata za mieszkanie jest dokonywana na innym druku np. przelewem bankowym.30-11-2012

Informacja o wprowadzeniu indywidualnych kont bankowych


Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2013 roku wprowadzone zostaną w JSM indywidualne, odrębne dla każdego mieszkania, konta bankowe.
Numery indywidualnych kont bankowych zostaną umieszczone w książeczkach opłat za eksploatację lokali mieszkalnych, które dostarczymy do skrzynek oddawczych (pocztowych) w miesiącu grudniu 2012 roku. Będą one także dostępne w dziale czynszów JSM przy ul. Różyckiego 19, pokój nr 102-104.
Ważne – począwszy od 1.01.2013r. na każdym dowodzie wpłaty opłaty za eksploatację lokalu mieszkalnego należy wpisywać numer przypisanego do tego lokalu, indywidualnego konta bankowego.


                                                                                                                                                   Zarząd
                                                                                                                       Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


25-10-2012

S z a n o w n i    M i e s z k a ń c y !
Informujemy, że w oparciu o art.30 ustawy Prawo spółdzielcze oraz wykładnię Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Spółdzielnia umieściła w § 7(1) statutu zapis, na podstawie którego można udostępniać członkom Spółdzielni, ich małżonkom i wierzycielom informacje o wysokości zadłużeń członków w Spółdzielni z tytułu opłat za używanie lokali.
Udostępnianie informacji o zadłużeniach odbywa się według zasad określonych przez Radę Nadzorczą, po złożeniu pisemnego wniosku w sekretariacie Spółdzielni lub w dziale członkowsko-mieszkaniowym (wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej poniżej oraz w sekretariacie i dziale członkowsko-mieszkaniowym). Rejestr zadłużeń członków jest udostępniany zainteresowanym członkom w siedzibie Spółdzielni przy ul. Różyckiego 19, pokój nr 111, w godzinach:

        
  • w poniedziałki i czwartki - od 1000 do 1630     
  • we wtorki i piątki – od 800 do 1400     
  • w środy – od 800 do 1200.


                                                                                                                                                   Zarząd
                                                                                                                       Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w n i o s e k (*.pdf)  pdf

7-09-2012

Uwaga mieszkańcy zalegający z należnymi Spółdzielni opłatami


1 września 2012 roku Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa podjęła współpracę z Centrum Usług Finansowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, przy ul. Tadeusza Kościuszki 52/45, celem prowadzenia w naszym imieniu i na naszą rzecz czynności windykacyjnych polegających na – ujmując ogólnie – odzyskiwaniu należności od dłużników. W celu poprawy ściągalności długów firma windykacyjna wykonywać będzie szereg czynności przewidzianych prawem takich jak: rozpoznawanie stanu majątkowego dłużników, ustalanie miejsca ich pobytu, kontaktowanie się z dłużnikami, monitorowanie spłat.
Odwiedzający mieszkania dłużników windykatorzy będą legitymować się upoważnieniem, które oprócz imienia i nazwiska opatrzone także będzie zdjęciem windykatora. Upoważnienia, zgodnie z umową zawartą pomiędzy JSM a firmą widykacyjną, wydawać będzie Centrum Usług Finansowych Sp. z o.o. w Kielcach. Prosimy mieszkańców o umożliwienie windykatorom wejścia do budynków.