Lokale użytkowe

9-05-2024

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA przy ul. Kiepury 18


26-04-2024

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA przy ul. Różyckiego 1923-01-2023

Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze informuje, że posiada do wynajęcia wolne lokale użytkowe w Jeleniej Górze przy:


1. przy ul. Malczewskiego 18 o powierzchni 27,10 m2,
2. przy ul. K. Trzcińskiego 12 o powierzchni 67 m2 (poprzednio szalet),

Informacje na temat lokali udzielane są w pokoju nr 202 przy ul. Różyckiego 19 lub telefonicznie
75 76-74-832 do 34 wew. 42.
Lokale wymienione w pkt 1-2 można obejrzeć zgłaszając się w Administracji JEDYNKA przy ul.Różyckiego 19, tel. 75 76 74 835.
Prosimy o składanie ofert z proponowaną ceną i określeniem rodzaju planowanej działalności.
Zaoferowana opłata z tytułu najmu nie obejmuje kosztów mediów, których rozliczenie nastąpi na podstawie odrębnie zawartych umowy z dostawcami oraz podatku VAT. Oferta winna określać wysokość stawki najmu lokalu netto.


Powierzchnie reklamowe na drzwiach wejściowych do piwnic w budynkach

Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa udostępnia odpłatnie drzwi wejściowe do piwnic w budynkach zlokalizowanych w zasobach JSM - jako powierzchnię reklamową, na której mogą być umieszczane plakaty, ulotki i inne materiały reklamowe oraz plakaty i ogłoszenia wyborcze dotyczące osób kandydujących w okręgach wyborczych obejmujące zasoby JSM (format A3,A4,A5). Wykaz możliwych lokalizacji (powierzchni reklamowej) znajdziesz TUTAJ Warunki wynajmu powierzchni reklamowej określa uchwała 50/2023 Zarządu JSM w sprawie zasad i warunków finansowych umieszczania plakatów, ulotek i innych materiałów reklamowych oraz plakatów i ogłoszeń wyborczych w budynkach JSM.

W celu uzgodnienia warunków zlecenia proszę o kontakt:

Barbara Grudecka,
tel. 75 76 74 834 wew.42

Powierzchnie reklamowe na elewacji budynków

Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza nieruchomościami obejmującymi budynki wielorodzinne znajdujące się na gęsto zaludnionych obszarach osiedli mieszkaniowych w Jeleniej Górze. Oferujemy Państwu do wynajmu powierzchnie reklamowe na elewacji budynków w administrowanych przez nas zasobach. Ze względu na ich usytuowanie – wyeksponowanie na ruchliwe ulice i duży ruch mieszkańców w obrębie tych budynków mogą być one atrakcyjnym miejscem skutecznej reklamy Państwa oferty.

Szczegółowych informacji, w tym o możliwości udostępnienia powierzchni w interesujących Państwa lokalizacjach, udziela:

Barbara Grudecka,
tel. 75 76 74 834 wew.42