"WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Internetowe Biuro Obsługi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

Internetowe Biuro Obsługi Klienta "WODNIK" jest aplikacją internetową, która umożliwia otrzymywanie faktur za wodę
i ścieki w formie elektronicznej e-faktura oraz dostęp do informacji istotnych dla odbiorcy usług, w tym:

- podglądu faktur, wystawionych od dnia następnego po aktywacji konta
- historii wpłat, z tolerancją 3-5 dni od dnia przelewu
- kontroli rozrachunków, związanych z dostawą wody, odprowadzaniem ścieków
- przeglądu historii wskazań wodomierza
- przekazywania odczytów
- analizy zużycia wody, odprowadzanych ścieków
- weryfikowania danych ewidencyjnych
- przesyłania i otrzymywania wiadomości o awariach, przerwach w dostawie wody

Aby utworzyć konto w I-BOK i otrzymywać e-faktury należy zapoznać się z „Formularzem akceptacji” , a następnie:
- złożyć podpisany egzemplarz w siedzibie PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. przy Pl. Piastowskim 21 lub przekazać odczytywaczowi wodomierzy

lub
- pobrać „Formularzem akceptacji” ze strony internetowej i po wypełnieniu przesłać w formie elektronicznej na adres
e-mail:    ibo@wodnik.net.pl

Szczegółowe informacje i „Formularz akceptacji” znajdziecie Państwo pod adresem:
Strona główna Internetowego Biura Obsługi firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze znajduje się pod adresem:

Gdy posiadamy już unikalny login i hasło możemy od razu przejść do Strefy Klienta i zalogować się do systemu
W przypadku pytań i wątpliwości kontakt do "WODNIKa":   
tel. 75 73 03 500

źródło:   www.wodnik.net.pl