Przetargi unijne

21 czerwca 2017
Zapytanie ofertowe nr ZO/0024/1/6/2017-NI o nadzór inwestycyjny nad projektem pt. Kompleksowa termomodernizacja
w budynkach mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna
w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.


Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na:
Zapytanie ofertowe-SIWZ ZO/0024/1/6/2017-NI (pdf) pdf
Pismo przewodnie (pdf) pdf
Załącznik 1 - formularz ofertowy (pdf) pdf
Załącznik 1 - formularz ofertowy (doc) pdf
Załącznik 2 - oświadczenie (pdf) pdf
Załącznik 2 - oświadczenie (doc) pdf
WYJAŚNIENIE - dotyczy ZO/0024/1/6/2017-NI (pdf) pdf

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (pdf) pdf


27 czerwca 2017
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku przy ul. Kiepury 30” oraz „Termomodernizacja budynku przy ul. Kiepury 32” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0024/16 pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja w budynkach mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”


Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na:
Ogłoszenie (pdf) pdf
Zapytanie ofertowe Kiepury 30_32 ZO/0024/2/6/2017-TB/K30-K32 (pdf) pdf
Przedmiar i kosztorys Kiepury 30 (pdf) pdf
Przedmiar i kosztorys Kiepury 32 (pdf) pdf
załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY (doc) pdf
Załącznik nr 3 - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA (doc) pdf
Załącznik nr 4 - FORMULARZ WERYFIKACYJNY (doc) pdf
Załącznik nr 5 - GWARANCJA (doc) pdf
Pytania i odpowiedzi Kiepury 30-32 (pdf) pdf

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (pdf) pdf


27 czerwca 2017
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku przy ul. Gałczyńskiego 18” oraz Termomodernizacja budynku przy ul. Gałczyńskiego 20 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0024/16 pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja w budynkach mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”


Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na:
Ogłoszenie (pdf) pdf
Zapytanie ofertowe ZO/0024/1/6/2017-TB/G18-G20 (pdf) pdf
Kosztorys ofertowy i przedmiar Galczynskiego 18 (pdf) pdf
Kosztorys ofertowy i przedmiar Galczynskiego 20 (pdf) pdf
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (doc) pdf
Załącznik nr 3 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (doc) pdf
Załącznik nr 4 - formularz weryfikacyjny (doc) pdf
Zalacznik nr 5 - gwarancja (doc) pdf
Pytania i odpowioedzi Galczynksiego 18-20 (pdf) pdf

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (pdf) pdf


27 czerwca 2017
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 13” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0024/16 pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja w budynkach mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”


Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na:
Ogłoszenie (pdf) pdf
Zapytanie ofertowe ZO/0024/4/6/2017-TB/MCS13 (pdf) pdf
Kosztorys i przedmiar MS 13 (pdf) pdf
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (doc) pdf
Załącznik nr 3 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (doc) pdf
Załącznik nr 4 - formularz weryfikacyjny(doc) pdf
Zalacznik nr 5 - gwarancja (doc) pdf
Pytania i odpowiedzi Sklodowskiej 13 (pdf) pdf

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (pdf) pdf


28 czerwca 2017
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku przy ul. Sygietyńskiego 1” oraz „Termomodernizacja budynku przy ul. Sygietyńskiego 3” i „Termomodernizacja budynku przy ul. Sygietyńskiego 5” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0024/16 pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja w budynkach mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”


Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na:
Ogłoszenie (pdf) pdf
Zapytanie ofertowe ZO/0024/3/6/2017-TB/S1-S5 (pdf) pdf
Przedmiar Sygietyńskiego 1 (pdf) pdf
Przedmiar Sygietyńskiego 3 (pdf) pdf
Przedmiar Sygietyńskiego 5 (pdf) pdf
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (doc) pdf
Załącznik nr 3 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (doc) pdf
Załącznik nr 4 - formularz weryfikacyjny(doc) pdf
Zalacznik nr 5 - gwarancja (doc) pdf
Pytania i odpowiedzi Sygietynskiego 1,3,5 (pdf) pdf

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (pdf) pdf