O Spółdzielni


      Dnia 1 grudnia 1957 roku odbyło się Walne Zgromadzenie 16 Członków Założycieli, którzy powołali Spółdzielnię Mieszkaniową "JELEŃ". Założyciele podpisali statut oraz dokonali wyboru organów samorządowych tj. Rady i Zarządu w składzie : Rada Nadzorcza : Tadeusz Wróblewski, Mieczysław Truszyński, Henryk Domański, Stanisław Jaworski i Stanisław Buksa Zarząd : Zygmunt Cybulski, Andrzej Jankowski, Czesław Bernat.

      14 stycznia 1958 roku Sąd Powiatowy w Jeleniej Górze wpisał do rejestru spółdzielnię "Jeleń", która nabyła z tym dniem osobowość prawną. Zmiana nazwy Spółdzielni na "JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA" nastąpiła w czerwcu 1960 roku, na wniosek jej członków.

      W latach 1958-1963 uzyskano pozwolenia, rozpoczęto , zakończono i oddano do użytku pierwszym mieszkańcom 8 dwukondygnacyjnych budynków łącznie o 40 mieszkaniach przy ul.: Krasickiego 10,12 , Snycerskiej 3,5,7 , Studenckiej 10,14 i Słowackiego 21.

      Przełomowym rokiem dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego był rok 1961. Wtedy to zatwierdzono lokalizację terenów pod osiedlowe budownictwo wielorodzinne za rzeką Bóbr, nazwane osiedlem Zabobrze. Od planów do ich realizacji upłynęło kilka lat, gdyz pierwsze buddynki przy ul.Paderewskiego powstały w latach 1965-67. Wówczas nastapił zasadniczy rozwój budownictwa mieszkaniowego; pierwsze 100 tys. m2 p.u. mieszkań Spółdzielnia uzyskała w 1976 roku, a następne już po 3 latach. Głównym, a właściwie jedynym wykonawcą budynków spółdzielczych był monopolista w tym zakresie na terenie Jeleniej Góry tj. Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego. Decyzja budowy osiedla mieszkaniowego Zabobrze I miała charakter doraźny. Osiedle to miało stanowić zamkniętą funkcjonalnie i przestrzennie jednostkę. Plany jego rozbudowy nadały temu zespołowi rangę dzielnicy. W roku 1975 rozpoczęto realizację osiedla Zabobrze II, a dziesięć lat później powstały pierwsze budynki na osiedlu Zabobrze III, które ma być jednostką kończącą realizację zespołu mieszkaniowego Zabobrze.

      W związku ze znacznym wzrostem zasobów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w latach osiemdziesiątych członkowie postanowili podzielić Spółdzielnię wyłączając z niej tereny znajdujące się poza miastem Jelenia Góra, które z uwagi na znaczny rozrzut terytorialny były droższe do zarządzania. W 1984 roku Zebranie Przedstawicieli Członków JSM podjęło uchwałę o wyłączeniu z zasobów JSM Spółdzielni Mieszkaniowej "Ostoja", obejmującej tereny Cieplic, Szklarskiej Poręby, Piechowic i Sobieszowa. Już dwa lata póżniej, bo w roku 1986 powstała z następnego podziału JSM - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pod Śnieżką" - przejęła budynki położone w Mysłakowicach, Kowarach i Karpaczu.

      W roku 1987 został oddany do użytku mieszkańców osiedla Zabobrze pierwszy i jedyny obiekt kulturalny to jest Osiedlowy Dom Kultury przy ul.Krzysztofa Komedy Trzcińskiego 12. Z dniem 1 stycznia 2011 roku prowadzenie i finansowanie Osiedlowego Domu Kultury przejęło Miasto Jelenia Góra. W 1998 roku Spółdzielnia otrzymała odznakę "ZA ZASŁUGI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI".
  Dziś Spółdzielnia zajmuje się przede wszystkim eksploatacją zasobów i ich utrzymaniem w należytym stanie technicznym. Zasoby Spółdzielni są zlokalizowane na prawie 47 ha i obejmują :
- 370,9 tys. m2 p.u. mieszkań tj. 135 budynków mieszkalnych
- 1,7 tys. m2 garaży
- 7,8 tys. m2 lokali użytkowych.