Statut


STATUT JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Jeleniej Górze

Jednolity tekst statutu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uwzględniający zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2020 roku i zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 2 lutego 2021 roku

pobierz (pdf)


USTAWA o Spółdzielniach Mieszkaniowych

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych