Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest członkiem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Związek skupia środowisko spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce zrzeszając ok 500 spółdzielni mieszkaniowych i ma ustawowe upoważnienie m.in. do ich reprezentowania wobec organów administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego. Realizując te zadania Związek, uwzględniając liczne zgłaszane przez spółdzielnie postulaty, przedstawia uwagi, poprawki i propozycje zapisów do projektów aktów prawnych oraz inicjuje szereg wystąpień mających ostatecznie na celu ochronę interesów mieszkańców zasobów spółdzielczych.


2 0 2 3


pobierz
2023-01-30 Komisja Europejska

pobierz
2023-01-25 Prezes Rady Ministrów

pobierz
2023-01-24 Prezes Rady Ministrów

pobierz
2023-01-10 Prezes Rady Ministrów


2 0 2 2


pobierz
2022-10-24 Prezes Rady Ministrów

pobierz
2022-10-17 Rzecznik Praw Obywatelskich

pobierz
2022-10-13 Prezes Rady Ministrów

pobierz
2022-10-03 Marszałek Senatu

pobierz
2022-09-19 Prezes Rady Ministrów

pobierz
2022-08-31 R.Terlecki

pobierz
2022-07-18 Prezes Rady Ministrów

pobierz
2022-06-30 Prezes Rady Ministrów

pobierz
2022-06-29 L.Miller

pobierz
2022-06-06 Prezes Rady Ministrow

pobierz
2022-05.09 Prezes Rady Ministrow

pobierz
2022-04-20 M.Suski

pobierz
2022-02-23 Prezes Rady Ministrów

pobierz
2022-01-19 A.Szejnfeld

pobierz
2022-01-17 Marszałek Senatu

pobierz
2021-12-30 Prezes Rady Ministrów