Organy samorządowe

Z A R Z Ą D
Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Jeleniej Górze


   MIROSŁAW   G A R B O W S K I
   - Prezes Zarządu


             P R O K U R E N C I

   AGNIESZKA   WINIARSKA - ROMAN
   - Prokurent


   BEATA   GRABOWIEC
   - Prokurent

Członek Zarządu / Prokurenci / Pełnomocnicy przyjmują interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach od 1200 do 1600.