Organy samorządowe

Rada Nadzorcza
Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
na kadencję 2020 – 2023


  1. ZBIGNIEW SŁOWIK
  - przewodniczący Rady Nadzorczej


  2. EDMUND BŁASZCZYK
  - zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej,
    członek komisji inwestycyjno - remontowej


  3. ELŻBIETA WOJTYNA
  - sekretarz Rady Nadzorczej,
    członek komisji rewizyjnej


   4. GRZEGORZ BIELECKI
   - przewodniczący komisji inwestycyjno -
     remontowej


   5. ZDZISŁAW CIECHANOWSKI
   - przewodniczący komisji rewizyjnej


   6. JÓZEF ROBERT SZLACHTA
   - przewodniczący komisji gzm


   7. JAN SZPINDA
   - członek komisji rewizyjnej


   8. MAREK TOŁKACZ
   - członek komisji rewizyjnej


   9. ANNA JANKOWIAK
   - członek komisji gzm


   10. DANUTA WÓJCIK
   - członek komisji gzm


   11. DANUTA NOSZCZYŃSKA
   - członek komisji inwestycyjno - remontowej

  Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 1400 do 1600.