Organy samorządowe

Rada Nadzorcza
Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
na kadencję 2023 – 2026


  1. Jan Nowak
  - przewodniczący Rady Nadzorczej


  2. Henryk Chocimski
  - zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej,
    przewodniczący komisji rewizyjnej


  3. Grażyna Materak
  - sekretarz Rady Nadzorczej,
    członek komisji rewizyjnej


   4. Waldemar Dudek
   - przewodniczący komisji inwestycyjno -
     remontowej


   5. Danuta Noszczyńska
   - przewodnicząca komisji gzm


   6. Elżbieta Knappe
   - członek komisji rewizyjnej


   7. Patryk Słychan
   - członek komisji rewizyjnej


   8. Anna Szlachta
   - członek komisji inwestycyjno-remontowej


   9. Aleksandra Wochal
   - członek komisji gzm


   10. Danuta Wójcik
   - członek komisji gzm


   11. Wanda Zielińska
   - członek komisji inwestycyjno - remontowej

  Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 1400 do 1600.