Dane Spółdzielni

Pełna nazwa:
Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa

NIP 611-020-31-50
Regon 000492931
KRS Spółdzielnia jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000045639

Konto bankowe BS Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Rachunek bieżący
09 8395 0001 0023 3655 2000 0001

Rachunek pomocniczy do płatności eksploatacyjnych złożony z indywidualnych rachunków bankowych użytkowników lokali

Konto bankowe PKO PKO BP
Rachunek bieżący
91 1020 2124 0000 8702 0006 8676

Strona internetowa www.jsmjg.pl