SCHODOŁAZ

SCHODOŁAZ - możliwość pokonania schodów przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim
WYPOŻYCZ URZĄDZENIE W JSM

  Największą uciążliwość dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich stanowią bariery architektoniczne w postaci schodów. Już mieszkanie na parterze stwarza poważne problemy z wyjściem na ulicę, a jeśli znajduje się ono wyżej, konieczna jest pomoc drugiej osoby, która musi wykazać się tężyzną fizyczną, aby sprowadzić na dół wózek z jego użytkownikiem. Jeszcze bardziej problematyczne jest wniesienie lub wciągnięcie tego wózka na górę.

   Żeby poprawić komfort życia, a przede wszystkim przeciwdziałać wykluczeniu osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach inwalidzkich z normalnego życia i funkcjonowania w środowisku i społeczeństwie, Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa udostępnia odpłatnie swoim mieszkańcom schodołaz gąsienicowy, który służy do wygodnego i bezpiecznego pokonywania schodów przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Korzystanie ze schodołazu wymaga asysty drugiej osoby. Jego obsługa jest jednak wyjątkowo prosta i nie wymaga użycia siły, a płynność ruchu urządzenia zwiększa odczucie bezpieczeństwa korzystania z niego. Schodołaz gąsienicowy jakim dysponuje JSM, to urządzenie mobilne, składane, które można zabrać ze sobą w dowolne miejsce. Ułatwia więc pokonywanie barier architektonicznych nie tylko w miejscu zamieszkania, ale można z niego korzystać wszędzie tam, gdzie schody utrudniają czy wręcz uniemożliwiają przemieszczanie się osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa udostępnia mieszkańcom naszych zasobów schodołaz (transporter schodowy) Treppenkuli TK100, za preferencyjną opłatą wynoszącą 101 zł brutto za miesiąc (komercyjny wynajem schodołazu na jeden miesiąc to ok. 500 zł). Wynajem następuje po podpisaniu przez zainteresowaną osobę umowy najmu. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa, przed wydaniem urządzenia przeprowadzane jest przeszkolenie użytkownika schodołazu i osoby asystującej.

W związku z tym, że urządzenie jest teraz ponownie w posiadaniu JSM (po zakończonym okresie użytkowania przez mieszkańca naszych zasobów) zapraszamy do skorzystania z oferty jego wypożyczenia. Nadchodząca wiosna zachęca do wychodzenia z domu i aktywnego włączenia się w życie społeczne. Nie pozwólmy więc, aby schody były przeszkoda na drodze do naszej aktywności i powodem wykluczenia z normalnego życia.Więcej informacji w sprawie schodołazu
i możliwości jego wypożyczenia:
Jadwiga Stanisz-Kasior
tel. 75 767 48 32 w. 56