Zdjęcia z otwarcia Centrum Sportu, Rekreacji i Wypoczynku,
na osiedlu Zabobrze III przy ul. Wiłkomirskiego / Sygietyńskiego
- 18 PAŹDZIERNIKA 2014 roku.