Organy samorządowe

Z A R Z Ą D
Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze


   MIROSŁAW   G A R B O W S K I
   - Prezes Zarządu


   ALEKSANDRA   CHRZANOWSKA - FRĄTCZAK
   - Zastępca Prezesa Zarządu


   AGNIESZKA   WINIARSKA - ROMAN
   - Prokurent

Członkowie Zarządu oraz Prokurent przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 1200 do 1600.