Walne zgromadzenie 2020

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU JSM Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2019 ROK (*.pdf) 
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ JSM ZA 2019 ROK (*.pdf) 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019 ROK (*.pdf) 
LIST POLUSTRACYJNY (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2019

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2018

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2017

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2016

Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 
Projekty uchwał (*.zip) 

Walne zgromadzenie 2015

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2014

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2013

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2012

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2011

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2010

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf)