Statut


STATUT JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Jeleniej Górze

Jednolity tekst statutu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uwzględniający zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2020 roku i zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 2 lutego 2021 roku

pobierz (pdf)


USTAWA o Spółdzielniach Mieszkaniowych

Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r - o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. Nr 125 z 2007 poz. 873 (pdf)

o spółdzielniach mieszkaniowych (jednolity tekst roboczy) opublikowany w „Rzeczpospolitej” dnia 5 lipca 2007 r. (pdf)