SCHODOŁAZY

SCHODOŁAZY DLA OSÓB Z OGRANICZONĄ FUNKCJĄ RUCHU

   Największym ograniczeniem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich są bariery architektoniczne w postaci schodów. Już mieszkanie na parterze stwarza poważne problemy z wyjściem na ulicę, a jeśli mieszkanie znajduje się wyżej, konieczna bywa pomoc drugiej osoby, która musi wykazać się krzepą fizyczną, aby sprowadzić na dół wózek z jego właścicielem. Jeszcze bardziej problematyczne bywa wniesienie lub wciągnięcie tego wózka na górę.

   Schodołazy te pozwalają na „zejście” po schodach z wyższych pięter bez potrzeby opuszczania wózka. Wymaga to jednak osoby towarzyszącej. Dzięki takim nowoczesnym rozwiązaniom można zapomnieć o męczącym znoszeniu wózka wraz z jego użytkownikiem i narażaniu na szwank także własnego zdrowia. Schodołazy przeznaczone są też dla osób, które poruszają się samodzielnie, ale mają problemy z pokonywaniem schodów. Schodołaz pokonuje około 7 m na minutę. Pojemność akumulatora wystarcza na pokonanie ok. 200 stopni.


   Jeleniogórska Spółdzielnia mieszkaniowa zakupiła schodołaz (transporter schodowy Treppenkuli TK100), który zostanie udostępniony mieszkańcom za preferencyjną opłatą wynoszącą 85 zł brutto za miesiąc (komercyjny wynajem schodołazu na jeden miesiąc to ok. 500 zł) . Wynajem nastąpi po podpisaniu przez zainteresowaną osobę umowy najmu na okres 1 roku. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkownikom schodołazów niezbędne jest przeszkolenie użytkownika z obsługi urządzenia (ok. 200 zł) oraz dokonanie raz do roku przeglądu serwisowego (ok.200zł). Czynności te wykonuje dostawca schodołazu a koszty ponosi najemca .

Osoba do kontaktu w sprawie schodołazów:
Jadwiga Stanisz-Kasior
tel. 75 767 48 32 w. 56