SCHODOŁAZY

SCHODOŁAZ DLA OSÓB Z OGRANICZONĄ FUNKCJĄ RUCHU JEST DOSTĘPNY W JSM

  Największym ograniczeniem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich są bariery architektoniczne w postaci schodów. Już mieszkanie na parterze stwarza poważne problemy z wyjściem na ulicę, a jeśli mieszkanie znajduje się wyżej, konieczna bywa pomoc drugiej osoby. Jeszcze bardziej problematyczne bywa wniesienie lub wciągnięcie tego wózka na górę.


   Schodołazy pozwalają na „zejście” po schodach z wyższych pięter, bez potrzeby opuszczania wózka. Wymaga to jednak osoby towarzyszącej! Jeleniogórska Spółdzielnia mieszkaniowa zakupiła schodołaz gąsienicowy- transporter schodowy "klasyczny" TK 100 SA-2 Treppenkuli, który zostanie udostępniony mieszkańcom z zasobów JSM za preferencyjną opłatą wynoszącą 85,01 zł brutto za miesiąc (komercyjny wynajem schodołazu na jeden miesiąc to ok. 500,00 zł). Wynajem nastąpi po podpisaniu przez zainteresowaną osobę umowy najmu. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkownikom transporterów schodowych, niezbędne jest przeszkolenie użytkownika z obsługi urządzenia oraz dokonanie raz do roku przeglądu serwisowego. Czynności te wykonuje dostawca schodołazu, a koszty ponosi najemca.

Osoba do kontaktu:
Jadwiga Stanisz-Kasior
tel. 75 767 48 32 w. 56