Regulaminy

REGULAMIN RADY NIERUCHOMOŚCI

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN RADY NIERUCHOMOŚCI - tekst jednolity na dzień 09 kwietnia 2013 roku.

REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA OGRZEWANIA LOK. I PODGRZEWANIA WODY W JSM

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN - tekst jednolity na dzień 12.06.2018 roku
   Załącznik nr 1 (*.pdf)  pdf   Organizacyjne jednostki rozliczeniowe
   Załącznik nr 2 (*.pdf)  pdf   współczynniki korygujące uwzględniające położenie mieszkania

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GZM ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GZM ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE
                                            Tekst jednolity przyjęty przez Radę Nadzorczą dnia 16 grudnia 2014r.
   UCHWAŁA (*.pdf)  pdf   UCHWAŁA nr 6 / 2018 - w sprawie zmiany regulaminu
   UCHWAŁA (*.pdf)  pdf   UCHWAŁA nr 54 / 2014 - w sprawie zmiany regulaminu
   ZAŁĄCZNIK (*.pdf)  pdf   ZAŁĄCZNIK DO U. nr 54 / 2014 - wzór oświadczenia
   UCHWAŁA (*.pdf)  pdf   UCHWAŁA nr 38 / 2017 - w sprawie zmiany regulaminu

REGULAMIN ZARZĄDU JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN ZARZĄDU JSM - tekst jednolity na dzień 17 lutego 2015 roku

REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN RADY NADZORCZEJ - tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
                                            uchwałą nr 9/2013

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH z dnia 12.11.2013r.
   UCHWAŁA (*.pdf)  pdf   uchwała nr 61/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.
   UCHWAŁA (*.pdf)  pdf   uchwała nr 16/2016 w sprawie zmiany regulaminu Funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
   UCHWAŁA (*.pdf)  pdf   uchwała nr 37/2017 w sprawie zmiany regulaminu Funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ - tekst jednolity uchwalony dnia 14.04.2015 roku
   Załącznik nr 1 (*.pdf)  pdf   uchwała nr 24/2015 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
   Załącznik nr 2 (*.pdf)  pdf   uchwała nr 64/2015 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
   Załącznik nr 3 (*.pdf)  pdf   uchwała nr 7/2017 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
   Załącznik nr 4 (*.pdf)  pdf   uchwała nr 40/2017 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO - uchwalony dnia 11.12.2015 roku
   UCHWAŁA (*.pdf)  pdf   uchwała nr 74 /2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu porządku domowego w JSM
   UCHWAŁA (*.pdf)  pdf   uchwała nr 73 /2015 w sprawie zmiany regulaminu porządku domowego w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO - uchwalony dnia 14 kwietnia 2015 roku
   UCHWAŁA (*.pdf)  pdf   uchwała nr 22 /2015 w sprawie regulaminu porządku domowego w JSM w Jeleniej Górze.

REGULAMIN PUBLIKOWANIA PŁATNYCH REKLAM NA STRONIE INTERNETOWEJ JSM

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN PŁATNYCH REKLAM
   Załącznik 1 (*.pdf)  pdf   Zlecenie na zamieszczenie płatnej reklamy/ogłoszenia na stronie internetowej JSM
   Załącznik 2 (*.pdf)  pdf   Umowa na zamieszczenie płatnej reklamy/ogłoszenia na stronie internetowej JSM

REGULAMIN serwisu e-BOK

   Regulamin (*.pdf)  pdf   „Regulamin serwisu e-BOK”