Przetargi

20 lutego 2020

Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Różyckiego 19


ogłasza przetarg ofertowy na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 164,10 m2 wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej przy ul. Kopernika 4 w Jeleniej Górze, księga wieczysta nr JG1J/00035632/1, działka nr 2/7.
Wartość lokalu wynosi 185.000 zł.
Informacje na temat lokalu udzielane telefonicznie 75 76-74-832 do 34 wew. 40.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem zaoferowanej ceny nabycia oraz rodzajem prowadzonej działalności, z napisem „sprzedaż lokalu użytkowego” w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Różyckiego 19 pokój 220 do dnia 09.03.2020 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2020 r. o godz. 10.15.
Oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert.
Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze informuje, że posiada do wynajęcia wolne lokale użytkowe