Lokale użytkowe

28 lutego 2020

Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Różyckiego 19


ogłasza przetarg ofertowy na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 164,10 m2 wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej przy ul. Kopernika 4 w Jeleniej Górze, księga wieczysta nr JG1J/00035632/1, działka nr 2/7.
Wartość lokalu wynosi 185.000 zł.
Informacje na temat lokalu udzielane telefonicznie 75 76-74-832 do 34 wew. 40.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem zaoferowanej ceny nabycia oraz rodzajem prowadzonej działalności, z napisem „sprzedaż lokalu użytkowego” w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Różyckiego 19 pokój 220 do dnia 09.03.2020 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2020 r. o godz. 10.15.
Oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert.
Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.


Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze informuje, że posiada do wynajęcia wolne lokale użytkowe w Jeleniej Górze przy:


1. przy ul.K.Trzcińskiego 12 o powierzchni 33,60 m2
2. przy ul.K.Trzcińskiego 12 o powierzchni 67 m2 (poprzednio szalet)
3. przy ul.Malczewskiego 18 o powierzchni 27,10 m2
4. przy ul.Kopernika 4 o powierzchni 164,10 m2
5. przy ul. Noskowskiego 9 o powierzchni 9,64 m2
6. przy ul. Kiepury 18 o powierzchni 16,48 m2
7. przy ul. Noskowskiego 9 o powierzchni 11,91 m2
8. przy ul. Wiłkomirskiego 5 o powierzchni 17,60 m2

Informacje na temat lokali udzielane telefonicznie 75 76-74-832 do 34 wew. 40.

Lokale wymienione w pkt 1, 2, 3, 4 można obejrzeć zgłaszając się w Administracji JEDYNKA przy ul.Różyckiego 19, tel. 75 76 74 835.
Lokale wymienione w pkt 5, 6, 7, 8 można obejrzeć zgłaszając się w Administracji DWÓJKA przy ul.Sygietyńskiego 1, tel. 75 75 42 188.
Prosimy o składanie ofert z określeniem rodzaju prowadzonej działalności.

22 października 2019

Biura do wynajęcia na Zabobrzu I

Do wynajęcia 4 pomieszczenia biurowe w budynku handlowo-usługowym przy ul Różyckiego 19 w Jeleniej Górze (Siedziba Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej).
W biurach zamontowana klimatyzacja, ogrzewanie z sieci miejskiej. Do pokoi prowadzi osobne wejście.
Powierzchnia poszczególnych pokoi : 11,76 m2, 12,13 m2, 13,92 m2+17,57 m2 (2 pokoje połączone ze sobą wewnętrznymi drzwiami).

Osoby zainteresowane wynajmem proszone są o składanie ofert cenowych za wynajem pomieszczeń,
w zaklejonej kopercie z sekretariacie JSM