Lokale użytkowe

2 września 2021


Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze informuje, że posiada do wynajęcia wolne lokale użytkowe w Jeleniej Górze przy:


1. przy ul. Malczewskiego 18 o powierzchni 27,10 m2,
2. przy ul. K. Trzcińskiego 12 o powierzchni 67 m2 (poprzednio szalet),
3. przy u. Różyckiego 19 o pow. 8,10 m2 - kiosk na bocznej ścianie budynku JSM (od strony sklepu spożywczego)
oferty składać do 15.09.2021 r.
4. przy ul. Noskowskiego 9 (VII piętro) o powierzchni 9,64 m2.

Informacje na temat lokali udzielane są w pokoju nr 202 przy ul. Różyckiego 19 lub telefonicznie 75 76-74-832 do 34 wew. 42.

Lokale wymienione w pkt 1-3 można obejrzeć zgłaszając się w Administracji JEDYNKA przy ul.Różyckiego 19, tel. 75 76 74 835.
Lokal wymieniony w pkt 4 można obejrzeć zgłaszając się w Administracji DWÓJKA przy ul.Sygietyńskiego 1, tel. 75 75 42 188.

Prosimy o składanie ofert z proponowaną ceną i określeniem rodzaju planowanej działalności.
Zaoferowana opłata z tytułu najmu nie obejmuje kosztów mediów, których rozliczenie nastąpi na podstawie odrębnie zawartych umowy z dostawcami oraz podatku VAT.
Oferta winna określać wysokość stawki najmu lokalu netto.