Lokale użytkowe

30 kwietnia 2021


Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze informuje, że posiada do wynajęcia wolne lokale użytkowe w Jeleniej Górze przy:


1. przy ul.K.Trzcińskiego 12 o powierzchni 67 m2 (poprzednio szalet)
2. przy ul.Malczewskiego 18 o powierzchni 27,10 m2
3. przy ul. Noskowskiego 9 o powierzchni 9,64 m2

Informacje na temat lokali udzielane telefonicznie 75 76-74-832 do 34 wew. 42.

Lokale wymienione w pkt 1, 2 można obejrzeć zgłaszając się w Administracji JEDYNKA przy ul.Różyckiego 19, tel. 75 76 74 835.
Lokal wymieniony w pkt 3 można obejrzeć zgłaszając się w Administracji DWÓJKA przy ul.Sygietyńskiego 1, tel. 75 75 42 188.
Prosimy o składanie ofert z określeniem rodzaju prowadzonej działalności.